شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

INR/CZK Ask

  • نرخ فعلی:0.3233
  • بالاترین قیمت روز:0.3252
  • پایین ترین قیمت روز:0.3229
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3252
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۲:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.3254
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0021

نمودار کندل استیک INR/CZK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک INR/CZK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3233 ریال11:42:20
0.3234 ریال11:21:19
0.3233 ریال10:56:18
0.3234 ریال10:42:19
0.3233 ریال10:21:18
0.3232 ریال9:56:18
0.3229 ریال9:42:18
0.3232 ریال9:21:19
0.3235 ریال8:56:17
0.3236 ریال8:21:18
0.3237 ریال7:56:17
0.3238 ریال7:42:18
0.3235 ریال7:21:18
0.3238 ریال6:42:19
0.3237 ریال6:21:20
0.3236 ریال5:56:20
0.3237 ریال5:42:19
0.3236 ریال5:21:21
0.3239 ریال4:42:18
0.3238 ریال3:56:18
0.3235 ریال3:21:17
0.3233 ریال2:56:18
0.3235 ریال2:42:18
0.3231 ریال2:21:17
0.3237 ریال1:56:17
0.3243 ریال1:42:17
0.3251 ریال1:21:18
0.3252 ریال0:56:16
0.3251 ریال0:42:17
0.3252 ریال0:21:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات