شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

INR/AUD Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار استرالیا 1.4582 1.4575 1.4599 1.4586 (0%) 0 ۰۳:۳۷:۰۵
روپیه هند / دلار 0 0.014 0.0141 0.0141 (0%) 0 ۲۵ مهر
پوند / دلار استرالیا 1.8784 1.8784 1.8784 1.8784 (0.52%) 0.0097 ۰۳:۰۶:۱۱
یورو / دلار استرالیا 1.6222 1.6222 1.6222 1.6222 (0.1%) 0.0016 ۰۳:۰۶:۱۰
AED/AUD 0.3971 0.3971 0.3971 0.3971 (0.28%) 0.0011 ۰۳:۰۶:۱۰
BRL/AUD 0.3572 0.3572 0.3572 0.3572 (1.28%) 0.0045 ۰۳:۰۶:۱۱
CAD/AUD 1.1131 1.1131 1.1131 1.1131 (0.04%) 0.0004 ۰۳:۰۶:۱۱
CHF/AUD 1.4733 1.4733 1.4733 1.4733 (0.24%) 0.0035 ۰۳:۰۶:۱۰
JPY/AUD 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134 (0.75%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۷
NZD/AUD 0.9341 0.9341 0.9341 0.9341 (0.11%) 0.001 ۰۳:۰۶:۱۰
SGD/AUD 1.0694 1.0694 1.0694 1.0694 (0.05%) 0.0005 ۰۳:۰۶:۱۰
ARS/AUD 0.0249 0.0249 0.0249 0.0249 (0.4%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۷
CNY/AUD 0.206 0.206 0.206 0.206 (0.1%) 0.0002 ۰۳:۰۶:۱۰
DKK/AUD 0.2171 0.2171 0.2171 0.2171 (0.14%) 0.0003 ۰۳:۰۶:۱۱
HKD/AUD 0.1859 0.1859 0.1859 0.1859 (0.11%) 0.0002 ۰۳:۰۶:۱۰
MXN/AUD 0.0761 0.0761 0.0761 0.0761 (0.26%) 0.0002 ۰۳:۰۶:۰۶
NOK/AUD 0 0.1616 0.1619 0.1618 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/AUD 0 0.3661 0.3667 0.3664 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/AUD 0 0.362 0.3625 0.3624 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/AUD 0.1511 0.1511 0.1511 0.1511 (0.07%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۱۱
THB/AUD 0.0481 0.0481 0.0481 0.0481 (0.21%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۶
TRY/AUD 0 0.2233 0.2244 0.2236 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/AUD 0.0476 0.0476 0.0476 0.0476 (0.63%) 0.0003 ۰۳:۰۶:۰۶
VEF/AUD 0 0.0117 0.0118 0.0117 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/AUD 0.0999 0.0999 0.0999 0.0999 (1.22%) 0.0012 ۰۳:۰۶:۱۰
RUB/AUD 0 0.0229 0.0229 0.0229 (0%) 0 ۲۷ مهر
KRW/AUD 0.1243 0.1243 0.1243 0.1243 (0.49%) 0.0006 ۰۳:۰۶:۰۶
IDR/AUD 0.0103 0.0103 0.0103 0.0103 (0.97%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۱۰
INR/BRL 0 0.0578 0.0581 0.0581 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CLP 0 9.51 9.7 9.52 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CNY 0 0.0996 0.0996 0.0996 (0%) 0 ۲۹ مهر
INR/CZK 0 0.3186 0.319 0.3187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/DKK 0 0.0923 0.0924 0.0923 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/EGP 0 0.2563 0.2565 0.2564 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/EUR 0.0127 0.0127 0.0127 0.0127 (0.79%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۱۰
INR/GBP 0 0.0109 0.0109 0.0109 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/HKD 0.1106 0.1106 0.1106 0.1106 (0.27%) 0.0003 ۱۳:۰۶:۱۰
INR/HUF 0 4.0032 4.0087 4.0057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/IDR 0 208.44 209.03 208.44 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JPY 1.531 1.531 1.531 1.531 (0.13%) 0.002 ۱۳:۰۶:۱۰
INR/KRW 16.545 16.545 16.545 16.545 (0.29%) 0.048 ۱۳:۰۶:۱۰
INR/PKR 2.1939 2.1939 2.1939 2.1939 (0.55%) 0.0119 ۱۳:۰۶:۱۰
INR/THB 0.4271 0.4271 0.4271 0.4271 (0.45%) 0.0019 ۱۳:۰۶:۰۹
INR/TWD 0.4303 0.4303 0.4303 0.4303 (0.26%) 0.0011 ۱۳:۰۶:۰۹
INR/PHP 0 0.7647 0.7666 0.7649 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ISK 0 1.5405 1.5424 1.5409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JMD 0 1.9682 1.9788 1.9682 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/KES 0 1.4599 1.4713 1.4603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LBP 0 21.75 22.07 22.07 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LKR 0 2.3016 2.3332 2.3332 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MAD 0 0.1356 0.1394 0.1393 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MXN 0 0.2704 0.2717 0.2711 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MYR 0.059 0.059 0.059 0.059 (0.34%) 0.0002 ۱۳:۰۶:۱۰
INR/NAD 0 0.2082 0.2084 0.2083 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NOK 0 0.1203 0.1205 0.1203 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NPR 0 1.6141 1.6224 1.6141 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/RUB 0 0.9634 0.9639 0.9635 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/SEK 0.1359 0.1359 0.1359 0.1359 (0.22%) 0.0003 ۱۳:۰۶:۱۰
INR/TRY 0 0.0869 0.0875 0.0872 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XAF 0 8.117 8.161 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XOF 0 8.117 8.3417 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ZAR 0.2075 0.2075 0.2075 0.2075 (0.05%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۰۹
BGN/AUD 0.8295 0.8295 0.8295 0.8295 (0.1%) 0.0008 ۰۳:۰۶:۱۱
BTC/AUD 11723.96 11723.96 11723.96 11723.96 (2.29%) 268.66 ۰۳:۰۶:۱۱
CLP/AUD 0.002 0.002 0.002 0.002 (5%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۷
HRK/AUD 0.218 0.218 0.218 0.218 (0.18%) 0.0004 ۰۳:۰۶:۱۰
INR/AUD 0.0206 0.0206 0.0206 0.0206 (0.49%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۱۰
LTL/AUD 0.4969 0.4969 0.4969 0.4969 (0.08%) 0.0004 ۰۳:۰۶:۱۱
MAD/AUD 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 (0.13%) 0.0002 ۰۳:۰۶:۱۰
MYR/AUD 0.3476 0.3476 0.3476 0.3476 (0.06%) 0.0002 ۰۳:۰۶:۱۰
PGK/AUD 0.4279 0.4279 0.4279 0.4279 (1.4%) 0.0059 ۰۳:۰۶:۱۰
PHP/AUD 0 0.0284 0.0284 0.0284 (0%) 0 ۲۷ مهر
XAG/AUD 25.52 25.52 25.52 25.52 (0.31%) 0.08 ۰۳:۰۶:۰۶
XAU/AUD 2168.4 2168.4 2168.4 2168.4 (0.35%) 7.5 ۰۳:۰۶:۱۰
INR/CAD 0 0.0185 0.0185 0.0185 (0%) 0 ۲۴ مهر
INR/CHF 0.014 0.014 0.014 0.014 (0.72%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۱۰
INR/NZD 0.022 0.022 0.022 0.022 (0.45%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۱۰
INR/SGD 0 0.0192 0.0192 0.0192 (0%) 0 ۲۲ مهر
BHD/AUD 0 3.39 3.39 3.39 (0%) 0 ۱۰ بهمن