شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

India 5Y

  • نرخ فعلی:6.34
  • بالاترین قیمت روز:6.364
  • پایین ترین قیمت روز:6.34
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.352
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۳:۵۵
  • نرخ روز گذشته:6.34
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک India 5Y در روز جاری

نمودار کندل استیک India 5Y در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.34 ریال13:33:55
6.345 ریال13:03:32
6.34 ریال12:03:12
6.347 ریال10:33:07
6.35 ریال10:03:20
6.342 ریال9:32:56
6.352 ریال9:02:41
6.364 ریال8:02:52
6.352 ریال7:32:53
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات