شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

India 14Y

  • نرخ فعلی:7.112
  • بالاترین قیمت روز:7.118
  • پایین ترین قیمت روز:6.986
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.12
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.014
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۳:۳۷
  • نرخ روز گذشته:7.021
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.091

نمودار کندل استیک India 14Y در روز جاری

نمودار کندل استیک India 14Y در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.112 ریال17:03:37
7.118 ریال15:03:28
7.114 ریال14:33:24
7.116 ریال14:03:30
7.114 ریال13:33:15
6.993 ریال12:33:43
6.994 ریال12:03:49
6.993 ریال11:33:34
6.992 ریال11:03:34
6.986 ریال10:33:33
6.99 ریال10:03:20
6.994 ریال9:32:46
7.014 ریال9:02:56
7.009 ریال8:32:54
7.01 ریال8:02:57
7.014 ریال7:33:46
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات