شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

HRK/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.1496
  • بالاترین قیمت روز:0.1496
  • پایین ترین قیمت روز:0.1495
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1495
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۱:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.1496
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک HRK/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک HRK/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1496 ریال4:31:06
0.1495 ریال3:55:05
0.1495 ریال3:55:04
0.1496 ریال1:52:04
0.1495 ریال1:44:06
0.1496 ریال1:40:12
0.1496 ریال1:40:06
0.1495 ریال1:37:04
0.1496 ریال1:31:05
0.1495 ریال1:26:04
0.1496 ریال1:23:04
0.1495 ریال0:49:04
0.1496 ریال0:28:04
0.1495 ریال0:23:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات