شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GNT/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.0415
  • بالاترین قیمت روز:0.042
  • پایین ترین قیمت روز:0.0415
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.042
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۲۶:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.0419
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.96%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک GNT/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GNT/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0415 ریال5:26:04
0.0416 ریال5:13:04
0.0417 ریال5:01:06
0.0418 ریال4:58:13
0.0417 ریال4:49:05
0.0418 ریال4:31:06
0.0417 ریال4:28:04
0.0418 ریال4:26:04
0.0417 ریال4:01:09
0.0418 ریال3:49:04
0.0419 ریال3:47:04
0.0418 ریال3:31:05
0.0417 ریال3:25:05
0.0417 ریال3:25:05
0.0415 ریال3:13:10
0.0416 ریال3:08:04
0.0415 ریال2:52:04
0.0416 ریال2:49:06
0.0415 ریال2:47:04
0.0416 ریال2:40:06
0.0416 ریال2:40:05
0.0415 ریال2:19:04
0.0416 ریال2:05:06
0.0416 ریال2:05:05
0.0417 ریال1:46:04
0.0416 ریال1:31:05
0.0417 ریال1:26:04
0.0416 ریال1:23:04
0.0417 ریال1:01:06
0.0418 ریال0:58:04
0.0419 ریال0:37:04
0.042 ریال0:34:03
0.0419 ریال0:23:04
0.042 ریال0:16:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات