شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند / دلار

  • نرخ فعلی:1.282
  • بالاترین قیمت روز:1.2837
  • پایین ترین قیمت روز:1.2815
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2828
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۱۷:۰۴
  • نرخ روز گذشته:1.2827
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک پوند / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.282 ریال2:17:04
1.2822 ریال2:13:04
1.2824 ریال2:11:04
1.2822 ریال2:06:07
1.2825 ریال1:55:06
1.2825 ریال1:55:05
1.2826 ریال1:53:04
1.2827 ریال1:51:07
1.2825 ریال1:49:03
1.2826 ریال1:47:04
1.2825 ریال1:46:04
1.2827 ریال1:43:04
1.2825 ریال1:41:04
1.2828 ریال1:37:03
1.2829 ریال1:35:05
1.2829 ریال1:35:04
1.282 ریال1:25:05
1.282 ریال1:25:04
1.2815 ریال1:24:07
1.2821 ریال1:07:04
1.2825 ریال1:05:05
1.2825 ریال1:05:04
1.283 ریال1:03:06
1.2831 ریال1:01:05
1.2834 ریال0:59:04
1.2833 ریال0:57:07
1.2835 ریال0:55:05
1.2835 ریال0:55:04
1.2836 ریال0:51:07
1.2835 ریال0:47:04
1.2836 ریال0:41:04
1.2832 ریال0:39:07
1.2837 ریال0:37:04
1.2825 ریال0:35:05
1.2825 ریال0:35:04
1.2834 ریال0:33:07
1.2831 ریال0:31:04
1.2829 ریال0:29:04
1.2833 ریال0:27:07
1.2826 ریال0:25:05
1.2826 ریال0:25:04
1.2827 ریال0:21:07
1.283 ریال0:19:04
1.2828 ریال0:17:03
1.2829 ریال0:15:08
1.2829 ریال0:15:07
1.2828 ریال0:13:04
1.2825 ریال0:11:04
1.2828 ریال0:07:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات