شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند / دلار

  • نرخ فعلی:1.2863
  • بالاترین قیمت روز:1.294
  • پایین ترین قیمت روز:1.2843
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2895
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۱:۱۹
  • نرخ روز گذشته:1.2897
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0034

نمودار کندل استیک پوند / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2863 ریال13:51:19
1.2861 ریال13:47:26
1.2857 ریال13:45:21
1.2857 ریال13:45:20
1.2856 ریال13:43:13
1.2861 ریال13:39:17
1.2862 ریال13:35:15
1.2862 ریال13:35:14
1.2857 ریال13:33:17
1.2855 ریال13:31:17
1.2859 ریال13:27:18
1.2853 ریال13:21:32
1.2849 ریال13:15:20
1.2849 ریال13:15:18
1.2854 ریال13:13:19
1.2859 ریال13:11:14
1.2862 ریال13:09:15
1.286 ریال13:07:41
1.2857 ریال13:01:39
1.2856 ریال12:59:13
1.2852 ریال12:57:17
1.2853 ریال12:55:16
1.2853 ریال12:55:16
1.2861 ریال12:51:17
1.2856 ریال12:48:18
1.2853 ریال12:45:36
1.2853 ریال12:45:35
1.2856 ریال12:43:13
1.2852 ریال12:39:15
1.2853 ریال12:35:14
1.2853 ریال12:35:13
1.2856 ریال12:27:17
1.2852 ریال12:25:28
1.2852 ریال12:25:28
1.2845 ریال12:23:11
1.2852 ریال12:21:19
1.2861 ریال12:19:12
1.286 ریال12:17:13
1.2862 ریال12:15:19
1.2862 ریال12:15:17
1.2861 ریال12:13:16
1.2858 ریال12:08:15
1.2853 ریال12:05:34
1.2853 ریال12:05:24
1.2861 ریال12:03:14
1.2869 ریال11:55:22
1.2869 ریال11:55:22
1.2877 ریال11:53:11
1.2872 ریال11:51:27
1.288 ریال11:47:16
1.2871 ریال11:43:08
1.2865 ریال11:41:07
1.2863 ریال11:39:08
1.2865 ریال11:37:05
1.287 ریال11:35:09
1.287 ریال11:35:08
1.2869 ریال11:33:07
1.2862 ریال11:31:10
1.2869 ریال11:27:09
1.2874 ریال11:23:05
1.2875 ریال11:21:10
1.2873 ریال11:19:05
1.2859 ریال11:17:04
1.2856 ریال11:15:10
1.2856 ریال11:15:09
1.2849 ریال11:13:08
1.2862 ریال11:09:12
1.286 ریال11:07:04
1.2862 ریال11:06:08
1.2858 ریال11:03:07
1.2856 ریال11:01:21
1.287 ریال10:59:05
1.2887 ریال10:57:08
1.2885 ریال10:53:05
1.2886 ریال10:51:08
1.289 ریال10:49:05
1.2887 ریال10:45:09
1.2887 ریال10:45:08
1.2886 ریال10:43:07
1.2878 ریال10:39:08
1.2873 ریال10:35:05
1.2873 ریال10:35:04
1.2869 ریال10:33:19
1.2871 ریال10:31:06
1.2872 ریال10:29:07
1.2873 ریال10:27:07
1.2869 ریال10:25:07
1.2869 ریال10:25:05
1.2864 ریال10:23:04
1.2868 ریال10:21:08
1.2866 ریال10:19:05
1.2863 ریال10:17:05
1.2864 ریال10:15:09
1.2864 ریال10:15:09
1.2868 ریال10:13:05
1.2871 ریال10:11:04
1.287 ریال10:09:08
1.2868 ریال10:07:04
1.2869 ریال10:05:05
1.2869 ریال10:05:05
1.2875 ریال10:04:05
1.2873 ریال9:59:05
1.2872 ریال9:57:08
1.2873 ریال9:55:08
1.2873 ریال9:55:06
1.2871 ریال9:51:08
1.2879 ریال9:49:05
1.2877 ریال9:47:04
1.2874 ریال9:45:08
1.2874 ریال9:45:07
1.2876 ریال9:43:04
1.2879 ریال9:41:05
1.2876 ریال9:39:10
1.2881 ریال9:35:06
1.2881 ریال9:35:05
1.2871 ریال9:33:10
1.2873 ریال9:31:05
1.2868 ریال9:29:04
1.2865 ریال9:27:07
1.2866 ریال9:25:06
1.2866 ریال9:25:05
1.2865 ریال9:23:06
1.2862 ریال9:21:08
1.2863 ریال9:19:05
1.2867 ریال9:15:09
1.2867 ریال9:15:08
1.2868 ریال9:13:04
1.2869 ریال9:11:04
1.2868 ریال9:07:04
1.2866 ریال9:06:08
1.2867 ریال9:04:05
1.2864 ریال9:01:06
1.286 ریال8:59:07
1.2859 ریال8:55:08
1.2859 ریال8:55:06
1.286 ریال8:53:03
1.2859 ریال8:51:07
1.2857 ریال8:47:04
1.286 ریال8:45:09
1.286 ریال8:45:09
1.2861 ریال8:43:04
1.2862 ریال8:41:03
1.2863 ریال8:39:08
1.2865 ریال8:37:04
1.2864 ریال8:35:05
1.2864 ریال8:35:04
1.2862 ریال8:31:06
1.2861 ریال8:29:04
1.2862 ریال8:27:16
1.2865 ریال8:25:06
1.2865 ریال8:25:04
1.2866 ریال8:23:03
1.287 ریال8:21:15
1.2872 ریال8:19:04
1.2866 ریال8:15:09
1.2866 ریال8:15:08
1.2862 ریال8:13:04
1.2863 ریال8:11:03
1.2859 ریال8:09:07
1.286 ریال8:07:04
1.2857 ریال8:05:05
1.2857 ریال8:05:04
1.286 ریال8:04:04
1.2857 ریال8:01:06
1.2861 ریال7:59:04
1.2856 ریال7:57:07
1.2854 ریال7:53:03
1.2851 ریال7:51:06
1.2849 ریال7:49:04
1.285 ریال7:47:03
1.2851 ریال7:45:08
1.2851 ریال7:45:07
1.2849 ریال7:43:04
1.2851 ریال7:41:03
1.285 ریال7:37:03
1.2849 ریال7:35:05
1.2849 ریال7:35:04
1.285 ریال7:33:06
1.2847 ریال7:31:05
1.2848 ریال7:25:05
1.2848 ریال7:25:04
1.2851 ریال7:19:04
1.2849 ریال7:17:04
1.2851 ریال7:15:08
1.2851 ریال7:15:08
1.2852 ریال7:09:07
1.2851 ریال7:06:07
1.285 ریال7:03:06
1.2849 ریال7:01:06
1.2851 ریال6:55:05
1.2851 ریال6:55:04
1.285 ریال6:53:04
1.2848 ریال6:51:07
1.2845 ریال6:47:05
1.2843 ریال6:45:13
1.2843 ریال6:45:12
1.2845 ریال6:43:04
1.2844 ریال6:41:04
1.2845 ریال6:39:07
1.2846 ریال6:37:04
1.2848 ریال6:35:05
1.2848 ریال6:35:04
1.285 ریال6:33:06
1.2852 ریال6:29:04
1.2854 ریال6:27:07
1.2851 ریال6:23:04
1.2853 ریال6:19:07
1.2852 ریال6:17:06
1.2854 ریال6:13:06
1.2856 ریال6:07:07
1.2858 ریال6:05:08
1.2858 ریال6:05:08
1.2855 ریال6:03:08
1.2854 ریال6:01:12
1.2856 ریال5:59:07
1.2855 ریال5:57:09
1.2856 ریال5:53:07
1.2855 ریال5:51:09
1.2856 ریال5:49:15
1.2854 ریال5:45:11
1.2854 ریال5:45:10
1.2855 ریال5:43:15
1.2854 ریال5:41:06
1.2856 ریال5:39:20
1.2855 ریال5:35:07
1.2855 ریال5:35:06
1.2856 ریال5:33:09
1.2854 ریال5:31:07
1.2855 ریال5:27:08
1.2854 ریال5:26:06
1.294 ریال5:25:03
1.2862 ریال5:19:06
1.2865 ریال5:17:05
1.2864 ریال5:13:06
1.2863 ریال5:09:07
1.286 ریال5:08:06
1.2862 ریال5:01:10
1.2864 ریال4:59:05
1.2863 ریال4:55:10
1.2863 ریال4:55:07
1.2862 ریال4:51:07
1.2859 ریال4:49:09
1.2867 ریال4:46:04
1.2865 ریال4:43:07
1.2864 ریال4:41:06
1.2867 ریال4:39:09
1.2872 ریال4:35:08
1.2872 ریال4:35:08
1.2874 ریال4:33:09
1.2871 ریال4:29:07
1.2873 ریال4:27:08
1.2874 ریال4:25:11
1.2874 ریال4:25:11
1.2869 ریال4:23:07
1.2874 ریال4:21:09
1.2877 ریال4:19:08
1.2876 ریال4:17:07
1.2879 ریال4:15:16
1.2879 ریال4:15:11
1.2876 ریال4:13:06
1.2873 ریال4:11:06
1.2876 ریال4:09:09
1.2878 ریال4:07:06
1.2877 ریال4:05:06
1.2877 ریال4:05:06
1.2875 ریال4:01:09
1.2872 ریال3:59:08
1.2868 ریال3:57:08
1.2875 ریال3:55:07
1.2875 ریال3:55:06
1.2871 ریال3:53:05
1.2867 ریال3:51:08
1.2872 ریال3:49:07
1.2877 ریال3:48:07
1.288 ریال3:45:09
1.288 ریال3:45:08
1.2878 ریال3:43:06
1.2876 ریال3:41:05
1.2879 ریال3:39:08
1.288 ریال3:37:05
1.2887 ریال3:35:12
1.2887 ریال3:35:10
1.2888 ریال3:33:07
1.2886 ریال3:31:08
1.2884 ریال3:29:05
1.2885 ریال3:25:09
1.2885 ریال3:25:06
1.2886 ریال3:23:05
1.2885 ریال3:21:08
1.2886 ریال3:19:09
1.2885 ریال3:17:05
1.2888 ریال3:15:09
1.2888 ریال3:15:08
1.2889 ریال3:11:04
1.289 ریال3:09:07
1.2888 ریال3:07:04
1.2893 ریال3:05:06
1.2893 ریال3:05:05
1.2891 ریال3:01:13
1.2892 ریال2:57:08
1.2891 ریال2:53:04
1.289 ریال2:51:07
1.2895 ریال2:49:04
1.2894 ریال2:47:05
1.2891 ریال2:45:08
1.2891 ریال2:45:07
1.2887 ریال2:41:05
1.2893 ریال2:39:08
1.2889 ریال2:37:05
1.289 ریال2:35:05
1.289 ریال2:35:05
1.2893 ریال2:33:08
1.2898 ریال2:31:06
1.289 ریال2:29:05
1.2889 ریال2:25:05
1.2889 ریال2:25:05
1.289 ریال2:23:05
1.2891 ریال2:21:24
1.29 ریال2:19:05
1.2901 ریال2:15:09
1.2901 ریال2:15:08
1.2883 ریال2:13:04
1.2887 ریال2:11:04
1.2885 ریال2:09:10
1.2883 ریال2:07:04
1.2881 ریال2:06:07
1.2876 ریال2:04:04
1.2874 ریال2:00:21
1.2876 ریال1:59:07
1.2875 ریال1:57:07
1.2876 ریال1:55:05
1.2876 ریال1:55:05
1.2875 ریال1:53:06
1.2877 ریال1:51:07
1.2874 ریال1:49:04
1.2875 ریال1:45:08
1.2875 ریال1:45:07
1.2874 ریال1:43:04
1.2872 ریال1:41:04
1.2871 ریال1:39:07
1.2873 ریال1:37:11
1.2875 ریال1:33:07
1.2872 ریال1:31:05
1.287 ریال1:29:05
1.2872 ریال1:27:07
1.2873 ریال1:25:05
1.2873 ریال1:25:05
1.2869 ریال1:23:04
1.2871 ریال1:21:08
1.287 ریال1:19:04
1.2871 ریال1:17:04
1.287 ریال1:13:04
1.2872 ریال1:11:03
1.287 ریال1:09:06
1.2869 ریال1:07:04
1.2867 ریال1:04:04
1.287 ریال1:01:05
1.2871 ریال0:59:04
1.2872 ریال0:57:06
1.2873 ریال0:53:07
1.2876 ریال0:49:04
1.2878 ریال0:47:04
1.2877 ریال0:45:08
1.2877 ریال0:45:07
1.2879 ریال0:43:05
1.2888 ریال0:41:04
1.2883 ریال0:39:06
1.288 ریال0:37:04
1.2884 ریال0:35:07
1.2884 ریال0:35:05
1.288 ریال0:33:07
1.287 ریال0:30:26
1.2874 ریال0:29:04
1.2873 ریال0:27:07
1.2877 ریال0:25:04
1.2877 ریال0:25:04
1.2879 ریال0:21:07
1.2881 ریال0:17:04
1.2884 ریال0:13:05
1.2882 ریال0:11:36
1.2881 ریال0:09:06
1.2884 ریال0:08:04
1.289 ریال0:05:06
1.2895 ریال0:05:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات