کالایاب
شاخص یاب

GBP/INR Ask

  • نرخ فعلی:88.7619
  • بالاترین قیمت روز:89.5482
  • پایین ترین قیمت روز:88.7619
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.37
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:89.536
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۵:۲۶
  • نرخ روز گذشته:89.3797
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.7%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.6178

نمودار کندل استیک GBP/INR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/INR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
88.7619 ریال15:15:26
88.7619 ریال15:15:26
89.1318 ریال12:48:14
89.2246 ریال9:15:09
89.2246 ریال9:15:09
89.5482 ریال6:15:08
89.5482 ریال6:15:07
89.536 ریال5:30:10
89.536 ریال5:30:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات