شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

FTSE IT Small Cap

  • نرخ فعلی:19994.87
  • بالاترین قیمت روز:20010.16
  • پایین ترین قیمت روز:19988.13
  • بیشترین مقدار نوسان روز:22.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:20,010.16
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۰۲:۵۲
  • نرخ روز گذشته:19,981.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:13.67

نمودار کندل استیک FTSE IT Small Cap در روز جاری

نمودار کندل استیک FTSE IT Small Cap در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
19,994.87 ریال12:02:52
19,988.13 ریال11:32:56
20,010.16 ریال11:02:56
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات