شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط

گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:2.358
  • بالاترین قیمت روز:2.359
  • پایین ترین قیمت روز:2.351
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.351
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۲۹:۴۰
  • نرخ روز گذشته:2.352
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.006

نمودار کندل استیک گاز طبیعی در روز جاری

نمودار کندل استیک گاز طبیعی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.358 ریال0:29:40
2.357 ریال0:29:11
2.358 ریال0:29:05
2.359 ریال0:28:56
2.357 ریال0:28:47
2.356 ریال0:28:24
2.354 ریال0:28:21
2.353 ریال0:28:15
2.354 ریال0:27:12
2.353 ریال0:26:36
2.354 ریال0:26:33
2.353 ریال0:26:21
2.354 ریال0:26:09
2.353 ریال0:25:05
2.354 ریال0:24:45
2.353 ریال0:20:49
2.354 ریال0:20:33
2.353 ریال0:20:24
2.357 ریال0:15:36
2.356 ریال0:15:29
2.357 ریال0:15:12
2.356 ریال0:11:05
2.355 ریال0:11:03
2.354 ریال0:10:21
2.353 ریال0:08:16
2.352 ریال0:06:21
2.351 ریال0:06:03
2.352 ریال0:04:52
2.351 ریال0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات