شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط

گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:2.29
  • بالاترین قیمت روز:2.291
  • پایین ترین قیمت روز:2.285
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.287
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۴:۰۴
  • نرخ روز گذشته:2.288
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.002

نمودار کندل استیک گاز طبیعی در روز جاری

نمودار کندل استیک گاز طبیعی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.29 ریال1:34:04
2.288 ریال1:32:52
2.29 ریال1:31:41
2.289 ریال1:31:32
2.29 ریال1:31:24
2.289 ریال1:31:16
2.29 ریال1:31:04
2.291 ریال1:30:41
2.29 ریال1:30:36
2.289 ریال1:30:10
2.29 ریال0:30:05
2.291 ریال0:29:36
2.29 ریال0:29:08
2.291 ریال0:29:04
2.29 ریال0:28:20
2.289 ریال0:28:16
2.288 ریال0:22:06
2.287 ریال0:21:06
2.288 ریال0:18:30
2.289 ریال0:18:25
2.288 ریال0:14:17
2.289 ریال0:14:13
2.288 ریال0:14:04
2.289 ریال0:13:43
2.288 ریال0:13:24
2.289 ریال0:13:10
2.288 ریال0:13:04
2.289 ریال0:12:40
2.288 ریال0:12:06
2.289 ریال0:11:41
2.288 ریال0:11:32
2.289 ریال0:10:32
2.288 ریال0:10:28
2.287 ریال0:09:21
2.286 ریال0:09:17
2.287 ریال0:09:12
2.286 ریال0:09:04
2.285 ریال0:08:56
2.286 ریال0:08:45
2.287 ریال0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات