شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نفت کوره

  • نرخ فعلی:1.9578
  • بالاترین قیمت روز:1.9647
  • پایین ترین قیمت روز:1.9551
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.963
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۹:۰۸
  • نرخ روز گذشته:1.9629
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0051

نمودار کندل استیک نفت کوره در روز جاری

نمودار کندل استیک نفت کوره در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.9578 ریال1:29:08
1.9579 ریال1:28:51
1.9581 ریال1:28:47
1.9578 ریال1:28:42
1.9579 ریال1:28:38
1.9578 ریال1:28:22
1.9577 ریال1:28:07
1.9578 ریال1:28:04
1.9575 ریال1:27:36
1.9577 ریال1:27:31
1.9575 ریال1:27:23
1.9577 ریال1:27:11
1.9576 ریال1:27:07
1.9577 ریال1:27:03
1.9576 ریال1:26:56
1.9575 ریال1:26:23
1.9574 ریال1:26:20
1.9575 ریال1:26:14
1.9574 ریال1:26:10
1.9575 ریال1:26:06
1.9576 ریال1:26:04
1.9577 ریال1:25:47
1.9578 ریال1:25:28
1.9577 ریال1:25:05
1.9579 ریال1:24:48
1.9578 ریال1:24:44
1.9576 ریال1:24:40
1.9577 ریال1:24:32
1.9583 ریال1:24:16
1.9582 ریال1:24:12
1.958 ریال1:24:04
1.9579 ریال1:23:46
1.9577 ریال1:23:04
1.958 ریال1:22:55
1.9579 ریال1:22:47
1.9577 ریال1:22:26
1.9576 ریال1:22:22
1.9575 ریال1:22:18
1.9574 ریال1:22:06
1.9575 ریال1:22:04
1.9574 ریال1:21:48
1.9576 ریال1:21:40
1.9575 ریال1:21:35
1.9574 ریال1:21:23
1.9575 ریال1:21:19
1.9577 ریال1:21:12
1.9581 ریال1:21:08
1.9582 ریال1:21:04
1.958 ریال1:20:32
1.9582 ریال1:20:20
1.9581 ریال1:20:12
1.9582 ریال1:20:08
1.9577 ریال1:20:05
1.9579 ریال1:19:47
1.9581 ریال1:19:39
1.9582 ریال1:19:35
1.9583 ریال1:19:31
1.9585 ریال1:19:27
1.9587 ریال1:19:23
1.9585 ریال1:19:19
1.9581 ریال1:19:15
1.9582 ریال1:19:10
1.9581 ریال1:19:04
1.9582 ریال1:18:47
1.9577 ریال1:18:43
1.9578 ریال1:18:35
1.9574 ریال1:18:27
1.9573 ریال1:17:40
1.9572 ریال1:17:36
1.957 ریال1:16:04
1.9567 ریال1:15:39
1.9566 ریال1:15:35
1.957 ریال1:15:27
1.9569 ریال1:15:19
1.9568 ریال1:15:15
1.9567 ریال1:15:07
1.9569 ریال1:14:52
1.957 ریال1:14:48
1.9571 ریال1:14:40
1.957 ریال1:14:36
1.9569 ریال1:12:50
1.957 ریال1:12:46
1.9569 ریال1:12:28
1.9568 ریال1:12:24
1.9569 ریال1:12:14
1.9566 ریال1:12:08
1.9565 ریال1:12:04
1.9566 ریال1:11:46
1.9564 ریال1:11:42
1.9567 ریال1:11:38
1.9566 ریال1:11:36
1.9565 ریال1:10:55
1.9564 ریال1:10:51
1.9565 ریال1:10:23
1.9566 ریال1:10:05
1.9565 ریال1:09:43
1.9564 ریال1:09:40
1.9565 ریال1:09:32
1.9561 ریال1:09:20
1.9562 ریال1:09:12
1.9559 ریال1:09:03
1.9558 ریال1:08:56
1.956 ریال1:08:47
1.9566 ریال1:08:43
1.9564 ریال1:08:40
1.9563 ریال1:08:32
1.9564 ریال1:08:28
1.9563 ریال1:08:20
1.9567 ریال1:08:08
1.9566 ریال1:08:04
1.9569 ریال1:07:47
1.9567 ریال1:07:43
1.9566 ریال1:07:38
1.9563 ریال1:07:30
1.9562 ریال1:07:28
1.9561 ریال1:07:11
1.9563 ریال1:06:50
1.9562 ریال1:06:46
1.956 ریال1:06:35
1.9561 ریال1:06:31
1.9563 ریال1:06:27
1.9561 ریال1:06:22
1.9564 ریال1:06:18
1.9563 ریال1:06:08
1.956 ریال1:06:04
1.9559 ریال1:05:48
1.9558 ریال1:05:44
1.9554 ریال1:05:40
1.9553 ریال1:05:36
1.9552 ریال1:05:32
1.9551 ریال1:05:28
1.9558 ریال1:05:21
1.9555 ریال1:05:17
1.9554 ریال1:05:11
1.9553 ریال1:05:07
1.9561 ریال1:05:05
1.9556 ریال1:04:55
1.9554 ریال1:04:48
1.9553 ریال1:04:46
1.956 ریال1:04:41
1.9554 ریال1:04:37
1.9556 ریال1:04:33
1.9558 ریال1:04:27
1.9556 ریال1:04:23
1.9557 ریال1:04:19
1.9556 ریال1:04:15
1.956 ریال1:04:11
1.9558 ریال1:04:09
1.9555 ریال1:04:04
1.9558 ریال1:03:47
1.9564 ریال1:03:43
1.9569 ریال1:03:39
1.9574 ریال1:03:35
1.9577 ریال1:03:31
1.9578 ریال1:03:27
1.9577 ریال1:03:18
1.9573 ریال1:03:14
1.9571 ریال1:03:12
1.9581 ریال1:03:08
1.9583 ریال1:03:03
1.9585 ریال1:02:55
1.9586 ریال1:02:50
1.9592 ریال1:02:46
1.9591 ریال1:02:44
1.959 ریال1:02:37
1.9593 ریال1:02:35
1.9596 ریال1:02:28
1.9593 ریال1:02:24
1.9594 ریال1:02:08
1.9598 ریال1:02:04
1.9605 ریال1:01:48
1.9608 ریال1:01:44
1.9604 ریال1:01:36
1.9606 ریال1:01:31
1.9607 ریال1:01:27
1.9608 ریال1:01:23
1.9609 ریال1:01:16
1.9605 ریال1:01:11
1.9602 ریال1:01:09
1.9611 ریال1:00:57
1.9617 ریال1:00:52
1.9621 ریال1:00:48
1.9624 ریال1:00:44
1.9621 ریال1:00:41
1.9614 ریال1:00:37
1.9615 ریال1:00:32
1.9624 ریال1:00:28
1.9623 ریال1:00:23
1.9618 ریال1:00:21
1.961 ریال1:00:16
1.9612 ریال1:00:13
1.9646 ریال1:00:10
1.9645 ریال1:00:06
1.9647 ریال0:59:41
1.9645 ریال0:59:31
1.9642 ریال0:59:23
1.9641 ریال0:59:20
1.964 ریال0:59:08
1.9639 ریال0:59:06
1.9636 ریال0:59:03
1.964 ریال0:58:49
1.9638 ریال0:58:45
1.964 ریال0:58:31
1.9638 ریال0:57:40
1.9641 ریال0:57:36
1.9638 ریال0:56:51
1.964 ریال0:56:47
1.9638 ریال0:56:32
1.9639 ریال0:56:28
1.964 ریال0:56:20
1.9638 ریال0:56:12
1.9639 ریال0:56:08
1.964 ریال0:55:47
1.9639 ریال0:55:22
1.964 ریال0:55:18
1.9639 ریال0:54:31
1.9638 ریال0:52:51
1.9637 ریال0:52:44
1.9636 ریال0:52:40
1.9637 ریال0:52:36
1.9638 ریال0:52:24
1.964 ریال0:52:12
1.9639 ریال0:52:04
1.9638 ریال0:51:32
1.964 ریال0:51:28
1.9641 ریال0:51:16
1.964 ریال0:51:11
1.9642 ریال0:50:43
1.9644 ریال0:50:35
1.9646 ریال0:50:24
1.9645 ریال0:50:20
1.9646 ریال0:50:12
1.9644 ریال0:50:08
1.9645 ریال0:49:39
1.9646 ریال0:49:35
1.9645 ریال0:49:31
1.9646 ریال0:49:28
1.9645 ریال0:49:24
1.9644 ریال0:49:10
1.9646 ریال0:49:03
1.9645 ریال0:48:51
1.9644 ریال0:48:15
1.9642 ریال0:48:12
1.9641 ریال0:48:08
1.9638 ریال0:48:04
1.9636 ریال0:47:47
1.9635 ریال0:47:44
1.9637 ریال0:47:21
1.9636 ریال0:47:13
1.9634 ریال0:47:08
1.9633 ریال0:47:04
1.9634 ریال0:46:55
1.9633 ریال0:46:40
1.9634 ریال0:46:13
1.9633 ریال0:46:08
1.9637 ریال0:45:48
1.9636 ریال0:45:31
1.9635 ریال0:45:09
1.9634 ریال0:45:05
1.9636 ریال0:44:23
1.9635 ریال0:44:19
1.9636 ریال0:44:04
1.9635 ریال0:43:43
1.9634 ریال0:43:39
1.9636 ریال0:43:32
1.9635 ریال0:43:18
1.9636 ریال0:42:38
1.9634 ریال0:42:35
1.9636 ریال0:42:20
1.9635 ریال0:42:10
1.9633 ریال0:42:06
1.9636 ریال0:41:04
1.9635 ریال0:40:52
1.9638 ریال0:40:38
1.964 ریال0:40:06
1.9642 ریال0:39:49
1.964 ریال0:37:38
1.9638 ریال0:37:35
1.964 ریال0:37:31
1.9639 ریال0:37:03
1.9638 ریال0:36:43
1.9639 ریال0:36:19
1.9641 ریال0:36:14
1.964 ریال0:36:04
1.9641 ریال0:35:19
1.964 ریال0:34:57
1.9641 ریال0:34:53
1.9642 ریال0:34:43
1.9641 ریال0:34:39
1.9644 ریال0:34:31
1.9642 ریال0:34:19
1.9641 ریال0:34:11
1.9639 ریال0:34:08
1.9638 ریال0:34:03
1.9644 ریال0:33:44
1.9643 ریال0:33:40
1.9644 ریال0:33:16
1.9643 ریال0:33:12
1.9642 ریال0:32:55
1.9644 ریال0:32:43
1.9645 ریال0:32:28
1.9646 ریال0:32:12
1.9644 ریال0:31:27
1.9643 ریال0:31:23
1.9644 ریال0:31:04
1.9646 ریال0:30:41
1.9644 ریال0:30:17
1.9643 ریال0:30:12
1.9644 ریال0:30:08
1.9642 ریال0:30:05
1.9644 ریال0:29:30
1.9641 ریال0:29:22
1.964 ریال0:29:11
1.9639 ریال0:29:08
1.9642 ریال0:29:04
1.9641 ریال0:28:55
1.964 ریال0:28:35
1.9639 ریال0:28:28
1.9636 ریال0:28:18
1.9634 ریال0:28:04
1.9633 ریال0:27:48
1.9632 ریال0:27:44
1.9634 ریال0:27:31
1.9633 ریال0:27:28
1.9634 ریال0:26:52
1.9633 ریال0:26:48
1.9634 ریال0:26:44
1.9633 ریال0:26:40
1.9634 ریال0:26:08
1.9633 ریال0:26:04
1.9632 ریال0:25:25
1.9631 ریال0:25:19
1.963 ریال0:25:09
1.9631 ریال0:24:19
1.963 ریال0:24:15
1.9631 ریال0:24:07
1.9633 ریال0:24:03
1.963 ریال0:22:47
1.9629 ریال0:22:43
1.963 ریال0:22:28
1.9629 ریال0:22:13
1.963 ریال0:21:48
1.9629 ریال0:21:42
1.9631 ریال0:21:21
1.963 ریال0:21:20
1.9631 ریال0:21:12
1.963 ریال0:21:06
1.9629 ریال0:21:04
1.963 ریال0:20:51
1.9632 ریال0:20:47
1.9634 ریال0:20:43
1.9635 ریال0:20:39
1.9636 ریال0:20:22
1.9632 ریال0:20:18
1.9631 ریال0:20:12
1.963 ریال0:20:08
1.9632 ریال0:18:55
1.9631 ریال0:18:51
1.963 ریال0:18:07
1.9629 ریال0:18:03
1.963 ریال0:17:42
1.9632 ریال0:17:35
1.9631 ریال0:17:31
1.963 ریال0:17:27
1.9629 ریال0:16:39
1.9631 ریال0:16:35
1.9632 ریال0:16:31
1.9631 ریال0:16:27
1.9632 ریال0:16:16
1.9631 ریال0:16:11
1.963 ریال0:16:03
1.9628 ریال0:15:47
1.963 ریال0:15:16
1.9631 ریال0:15:12
1.963 ریال0:15:08
1.9631 ریال0:15:04
1.963 ریال0:14:07
1.9629 ریال0:13:46
1.9627 ریال0:13:44
1.963 ریال0:12:31
1.9631 ریال0:12:27
1.963 ریال0:11:28
1.9629 ریال0:11:24
1.963 ریال0:11:20
1.9629 ریال0:11:16
1.9628 ریال0:11:08
1.963 ریال0:10:57
1.9629 ریال0:10:51
1.963 ریال0:10:41
1.9629 ریال0:10:31
1.9628 ریال0:10:16
1.9627 ریال0:10:12
1.9628 ریال0:10:07
1.9629 ریال0:09:46
1.9628 ریال0:09:03
1.9627 ریال0:08:19
1.9629 ریال0:08:07
1.9628 ریال0:07:40
1.9627 ریال0:07:23
1.9626 ریال0:07:19
1.9627 ریال0:06:30
1.9628 ریال0:06:12
1.9627 ریال0:05:07
1.9626 ریال0:04:55
1.9627 ریال0:04:51
1.9626 ریال0:04:47
1.9627 ریال0:04:35
1.9628 ریال0:04:23
1.963 ریال0:04:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات