شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون دانمارک / دلار

  • نرخ فعلی:0.1492
  • بالاترین قیمت روز:0.1496
  • پایین ترین قیمت روز:0.1491
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1494
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۳۷:۲۱
  • نرخ روز گذشته:0.1495
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1492 ریال23:37:21
0.1493 ریال23:35:21
0.1493 ریال23:35:21
0.1492 ریال22:13:18
0.1493 ریال21:35:24
0.1493 ریال21:35:22
0.1492 ریال21:33:18
0.1493 ریال21:27:21
0.1492 ریال21:25:21
0.1492 ریال21:25:21
0.1493 ریال21:05:19
0.1493 ریال21:05:18
0.1492 ریال21:03:18
0.1493 ریال21:01:36
0.1492 ریال20:59:17
0.1493 ریال19:41:23
0.1492 ریال19:19:19
0.1491 ریال19:17:19
0.1492 ریال19:11:20
0.1491 ریال19:09:21
0.1492 ریال19:05:25
0.1492 ریال19:05:24
0.1491 ریال18:57:24
0.1492 ریال18:51:35
0.1491 ریال18:49:18
0.1492 ریال18:27:21
0.1493 ریال18:03:18
0.1494 ریال17:37:19
0.1493 ریال17:33:18
0.1494 ریال17:31:26
0.1493 ریال17:15:25
0.1493 ریال17:15:23
0.1494 ریال17:11:19
0.1493 ریال17:09:22
0.1494 ریال16:29:17
0.1495 ریال16:17:59
0.1494 ریال16:15:23
0.1494 ریال16:15:22
0.1495 ریال16:11:17
0.1494 ریال16:01:35
0.1495 ریال15:49:17
0.1496 ریال15:43:21
0.1495 ریال15:33:21
0.1496 ریال15:29:15
0.1495 ریال14:43:15
0.1494 ریال14:29:25
0.1495 ریال14:27:32
0.1494 ریال14:19:25
0.1495 ریال14:17:38
0.1494 ریال14:13:32
0.1495 ریال14:03:27
0.1494 ریال13:39:48
0.1495 ریال12:29:35
0.1496 ریال11:47:15
0.1495 ریال11:41:19
0.1494 ریال11:33:11
0.1495 ریال11:31:21
0.1494 ریال11:27:14
0.1495 ریال11:23:07
0.1494 ریال11:13:08
0.1493 ریال11:11:08
0.1494 ریال10:55:08
0.1494 ریال10:55:08
0.1493 ریال10:47:06
0.1494 ریال10:45:10
0.1494 ریال10:45:10
0.1493 ریال10:35:07
0.1493 ریال10:35:06
0.1494 ریال10:31:06
0.1493 ریال10:29:05
0.1494 ریال10:27:08
0.1493 ریال10:23:06
0.1494 ریال9:59:05
0.1493 ریال9:43:05
0.1494 ریال9:41:05
0.1493 ریال9:25:07
0.1493 ریال9:25:05
0.1494 ریال8:33:09
0.1493 ریال8:31:07
0.1494 ریال6:43:06
0.1493 ریال6:35:05
0.1493 ریال6:35:04
0.1494 ریال6:31:05
0.1493 ریال6:29:05
0.1494 ریال6:27:08
0.1493 ریال6:15:09
0.1493 ریال6:15:08
0.1494 ریال6:13:04
0.1493 ریال6:11:06
0.1494 ریال6:09:07
0.1493 ریال6:07:04
0.1494 ریال5:29:04
0.1493 ریال5:13:05
0.1494 ریال5:07:04
0.1493 ریال5:01:05
0.1494 ریال3:37:04
0.1493 ریال2:45:08
0.1493 ریال2:45:07
0.1494 ریال2:35:05
0.1494 ریال2:35:05
0.1493 ریال2:31:06
0.1494 ریال2:25:05
0.1494 ریال2:25:04
0.1493 ریال2:23:04
0.1494 ریال2:21:17
0.1493 ریال1:41:04
0.1494 ریال1:35:10
0.1494 ریال1:35:06
0.1493 ریال1:29:07
0.1494 ریال1:23:07
0.1493 ریال1:17:04
0.1494 ریال1:15:09
0.1494 ریال1:15:08
0.1493 ریال1:13:05
0.1494 ریال1:09:06
0.1493 ریال1:06:10
0.1494 ریال0:33:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات