شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون دانمارک / دلار

  • نرخ فعلی:0.1488
  • بالاترین قیمت روز:0.1491
  • پایین ترین قیمت روز:0.1487
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1489
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۱:۱۹
  • نرخ روز گذشته:0.149
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1488 ریال13:51:19
0.1487 ریال13:43:13
0.1488 ریال13:33:17
0.1487 ریال13:31:17
0.1488 ریال13:07:41
0.1489 ریال12:55:16
0.1489 ریال12:55:16
0.1488 ریال12:51:17
0.1489 ریال12:49:24
0.1488 ریال12:41:13
0.1489 ریال12:31:16
0.1488 ریال12:29:17
0.1489 ریال10:31:06
0.1488 ریال10:25:07
0.1488 ریال10:25:05
0.1489 ریال10:21:08
0.1488 ریال10:19:05
0.1489 ریال9:59:05
0.149 ریال9:55:07
0.149 ریال9:55:06
0.1489 ریال9:47:04
0.149 ریال9:33:10
0.1489 ریال7:53:03
0.1488 ریال7:51:06
0.1489 ریال7:47:03
0.1488 ریال7:43:04
0.1489 ریال7:37:03
0.1488 ریال7:17:04
0.1489 ریال7:06:07
0.1488 ریال7:01:06
0.1489 ریال6:59:04
0.1488 ریال6:33:06
0.1489 ریال5:26:06
0.1491 ریال5:25:03
0.1489 ریال4:35:08
0.1489 ریال4:35:08
0.149 ریال4:33:09
0.1489 ریال4:31:19
0.149 ریال4:29:07
0.1489 ریال4:27:08
0.149 ریال3:55:07
0.149 ریال3:55:06
0.1489 ریال3:48:07
0.149 ریال1:45:08
0.149 ریال1:45:07
0.1489 ریال1:37:11
0.149 ریال1:35:05
0.149 ریال1:35:04
0.1489 ریال0:53:07
0.149 ریال0:45:08
0.149 ریال0:45:07
0.1489 ریال0:19:04
0.149 ریال0:17:04
0.1489 ریال0:09:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات