کالایاب
شاخص یاب

DKK/INR Ask

  • نرخ فعلی:10.5916
  • بالاترین قیمت روز:10.6032
  • پایین ترین قیمت روز:10.5463
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:10.5463
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۶:۲۶
  • نرخ روز گذشته:10.5389
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0527

نمودار کندل استیک DKK/INR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک DKK/INR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10.5916 ریال20:36:26
10.6032 ریال15:30:46
10.6032 ریال15:30:35
10.5915 ریال12:48:14
10.5886 ریال8:33:07
10.6005 ریال5:30:09
10.6005 ریال5:30:09
10.5463 ریال1:12:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات