کالایاب
شاخص یاب

استلار / Stellar

  • نرخ فعلی:0.06633
  • بالاترین قیمت روز:0.06721
  • پایین ترین قیمت روز:0.06559
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.06649
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۱۳:۰۲
  • نرخ روز گذشته:0.06642
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک استلار / Stellar در روز جاری

نمودار کندل استیک استلار / Stellar در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.06633 ریال10:13:02
0.06628 ریال10:10:03
0.0663 ریال10:07:06
0.06632 ریال10:04:06
0.0664 ریال10:01:07
0.06647 ریال9:58:03
0.0664 ریال9:55:07
0.06627 ریال9:52:06
0.06633 ریال9:50:08
0.06625 ریال9:47:06
0.06647 ریال9:44:05
0.06636 ریال9:40:04
0.06633 ریال9:38:06
0.06628 ریال9:35:03
0.06621 ریال9:32:05
0.06618 ریال9:28:03
0.06608 ریال9:26:06
0.06622 ریال9:22:05
0.06611 ریال9:19:06
0.06627 ریال9:16:05
0.06617 ریال9:13:02
0.06632 ریال9:10:07
0.06642 ریال9:08:05
0.06639 ریال9:05:07
0.06641 ریال9:02:06
0.06622 ریال8:59:05
0.06641 ریال8:55:03
0.06638 ریال8:52:03
0.06621 ریال8:50:03
0.0661 ریال8:47:06
0.06599 ریال8:44:05
0.06601 ریال8:41:05
0.06604 ریال8:38:06
0.06571 ریال8:34:02
0.06588 ریال8:32:05
0.06578 ریال8:28:02
0.06572 ریال8:26:02
0.06584 ریال8:23:05
0.06588 ریال8:20:03
0.0659 ریال8:17:05
0.06587 ریال8:14:02
0.06598 ریال8:11:06
0.06593 ریال8:06:06
0.06583 ریال8:02:05
0.06584 ریال7:59:05
0.06598 ریال7:55:07
0.06599 ریال7:53:05
0.06594 ریال7:50:03
0.06595 ریال7:47:06
0.0659 ریال7:44:05
0.066 ریال7:41:05
0.06594 ریال7:38:06
0.06604 ریال7:35:07
0.06605 ریال7:32:06
0.06616 ریال7:29:05
0.06613 ریال7:26:02
0.06614 ریال7:23:05
0.06612 ریال7:20:07
0.06595 ریال7:17:05
0.0658 ریال7:14:05
0.06581 ریال7:11:05
0.06575 ریال7:06:05
0.06578 ریال7:02:05
0.06577 ریال6:59:05
0.06584 ریال6:56:05
0.0658 ریال6:53:02
0.06571 ریال6:51:05
0.06565 ریال6:47:05
0.06574 ریال6:44:05
0.0656 ریال6:40:03
0.06601 ریال6:38:05
0.06579 ریال6:35:06
0.06571 ریال6:32:04
0.06559 ریال6:29:05
0.06578 ریال6:26:05
0.06596 ریال6:23:07
0.06619 ریال6:20:07
0.06627 ریال6:16:02
0.06619 ریال6:13:05
0.06646 ریال6:10:07
0.06659 ریال6:08:06
0.06644 ریال6:06:06
0.06642 ریال6:02:06
0.06645 ریال5:59:05
0.06659 ریال5:52:02
0.06671 ریال5:50:08
0.06681 ریال5:47:06
0.06687 ریال5:43:03
0.06688 ریال5:40:03
0.06697 ریال5:38:06
0.06709 ریال5:29:05
0.06707 ریال5:26:05
0.06702 ریال5:23:05
0.06715 ریال5:20:03
0.06682 ریال5:17:05
0.06708 ریال5:14:06
0.06715 ریال5:10:03
0.06709 ریال5:08:05
0.06713 ریال5:05:03
0.06719 ریال5:02:03
0.06721 ریال4:58:05
0.06701 ریال4:56:05
0.06703 ریال4:52:05
0.06697 ریال4:50:07
0.06702 ریال4:47:05
0.06713 ریال4:44:05
0.06711 ریال4:40:07
0.06713 ریال4:38:05
0.06721 ریال4:35:06
0.06692 ریال4:32:05
0.0669 ریال4:28:05
0.06695 ریال4:26:06
0.06689 ریال4:23:05
0.0669 ریال4:20:07
0.06693 ریال4:14:06
0.06697 ریال4:11:06
0.0668 ریال4:08:05
0.06683 ریال4:05:03
0.06684 ریال4:02:06
0.06674 ریال3:58:05
0.06659 ریال3:55:07
0.06667 ریال3:52:02
0.06664 ریال3:50:07
0.06669 ریال3:47:05
0.06676 ریال3:44:06
0.06665 ریال3:40:03
0.06666 ریال3:38:05
0.06689 ریال3:35:06
0.06661 ریال3:32:05
0.06654 ریال3:29:05
0.0666 ریال3:26:02
0.06663 ریال3:23:05
0.0666 ریال3:19:02
0.06669 ریال3:16:03
0.06658 ریال3:14:05
0.06659 ریال3:10:07
0.06662 ریال3:08:05
0.06669 ریال3:05:02
0.06671 ریال3:01:03
0.06655 ریال2:58:06
0.06672 ریال2:56:05
0.06668 ریال2:52:05
0.06656 ریال2:50:07
0.06662 ریال2:47:05
0.06671 ریال2:44:05
0.06658 ریال2:40:07
0.0666 ریال2:37:05
0.06667 ریال2:32:06
0.06659 ریال2:28:06
0.06665 ریال2:26:06
0.06667 ریال2:22:05
0.06671 ریال2:19:03
0.0667 ریال2:16:05
0.06673 ریال2:13:05
0.06682 ریال2:10:06
0.06704 ریال2:07:05
0.06689 ریال2:05:06
0.06703 ریال2:01:06
0.06694 ریال1:58:02
0.06698 ریال1:55:06
0.06697 ریال1:52:06
0.06698 ریال1:50:07
0.06684 ریال1:46:03
0.06689 ریال1:43:02
0.06687 ریال1:40:07
0.0669 ریال1:37:05
0.06692 ریال1:34:05
0.06679 ریال1:32:05
0.06689 ریال1:28:05
0.0669 ریال1:26:05
0.06693 ریال1:23:05
0.06694 ریال1:20:07
0.06684 ریال1:16:05
0.06693 ریال1:10:04
0.06699 ریال1:08:05
0.06691 ریال1:05:04
0.06692 ریال0:58:05
0.06687 ریال0:56:05
0.0669 ریال0:53:05
0.06697 ریال0:51:05
0.06695 ریال0:47:06
0.06683 ریال0:44:05
0.06687 ریال0:41:05
0.0667 ریال0:38:05
0.06671 ریال0:29:05
0.06669 ریال0:27:06
0.0667 ریال0:24:06
0.06666 ریال0:21:05
0.0669 ریال0:14:02
0.06655 ریال0:12:06
0.06651 ریال0:08:05
0.06649 ریال0:04:02
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات