شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

استلار / Stellar

  • نرخ فعلی:0.05308
  • بالاترین قیمت روز:0.05309
  • پایین ترین قیمت روز:0.05264
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.05268
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۵۳:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.0527
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.72%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک استلار / Stellar در روز جاری

نمودار کندل استیک استلار / Stellar در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.05308 ریال1:53:09
0.05309 ریال1:52:09
0.05307 ریال1:51:08
0.05309 ریال1:50:11
0.05308 ریال1:47:08
0.05306 ریال1:46:09
0.05307 ریال1:45:09
0.05306 ریال1:44:08
0.05307 ریال1:43:09
0.05306 ریال1:40:11
0.05303 ریال1:39:08
0.05304 ریال1:38:09
0.05306 ریال1:37:09
0.05301 ریال1:36:08
0.05299 ریال1:35:10
0.05296 ریال1:34:09
0.05298 ریال1:33:08
0.05296 ریال1:32:08
0.05299 ریال1:30:13
0.05296 ریال1:29:08
0.05299 ریال1:28:10
0.053 ریال1:26:08
0.05299 ریال1:24:08
0.05301 ریال1:23:09
0.05302 ریال1:17:08
0.053 ریال1:16:09
0.05298 ریال1:15:10
0.05299 ریال1:14:09
0.05297 ریال1:13:09
0.05298 ریال1:12:08
0.05297 ریال1:11:09
0.05298 ریال1:10:11
0.05295 ریال1:09:08
0.05298 ریال1:08:08
0.05299 ریال1:07:09
0.05298 ریال1:06:08
0.05294 ریال1:04:09
0.05295 ریال1:03:08
0.05296 ریال1:01:10
0.05295 ریال1:00:14
0.05297 ریال0:59:08
0.05291 ریال0:58:09
0.05281 ریال0:57:08
0.05274 ریال0:56:08
0.0528 ریال0:55:10
0.05277 ریال0:54:08
0.05276 ریال0:53:08
0.05275 ریال0:52:09
0.05277 ریال0:51:08
0.05278 ریال0:50:11
0.05279 ریال0:49:09
0.05278 ریال0:48:08
0.0528 ریال0:47:09
0.05277 ریال0:46:09
0.05275 ریال0:43:08
0.05272 ریال0:42:09
0.05276 ریال0:41:08
0.05273 ریال0:40:11
0.05276 ریال0:39:08
0.05277 ریال0:38:08
0.05275 ریال0:36:08
0.05274 ریال0:35:10
0.05273 ریال0:34:08
0.05275 ریال0:33:08
0.05276 ریال0:31:10
0.0527 ریال0:30:11
0.05267 ریال0:29:08
0.05271 ریال0:28:09
0.0527 ریال0:25:10
0.05274 ریال0:24:08
0.05272 ریال0:23:08
0.05274 ریال0:22:09
0.05276 ریال0:21:08
0.05275 ریال0:20:11
0.05274 ریال0:19:09
0.05273 ریال0:18:08
0.05269 ریال0:17:08
0.0527 ریال0:16:08
0.05269 ریال0:15:09
0.0527 ریال0:14:09
0.05267 ریال0:13:09
0.05265 ریال0:12:08
0.05264 ریال0:11:09
0.05266 ریال0:10:11
0.05265 ریال0:09:08
0.05264 ریال0:08:08
0.05268 ریال0:06:08
0.0527 ریال0:05:09
0.05268 ریال0:04:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات