شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کوانتوم / Qtum

  • نرخ فعلی:1.7861
  • بالاترین قیمت روز:1.8066
  • پایین ترین قیمت روز:1.7648
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.767
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۴۲:۰۸
  • نرخ روز گذشته:1.7599
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.49%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0262

نمودار کندل استیک کوانتوم / Qtum در روز جاری

نمودار کندل استیک کوانتوم / Qtum در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.7881 ریال1:43:09
1.7861 ریال1:42:08
1.785 ریال1:41:08
1.7845 ریال1:40:10
1.7859 ریال1:39:09
1.7832 ریال1:38:07
1.7851 ریال1:37:09
1.785 ریال1:36:09
1.7861 ریال1:35:10
1.7843 ریال1:34:08
1.7821 ریال1:33:08
1.7793 ریال1:32:09
1.7794 ریال1:31:10
1.783 ریال1:30:11
1.7836 ریال1:29:09
1.7828 ریال1:28:09
1.7855 ریال1:27:08
1.7864 ریال1:26:08
1.7872 ریال1:25:09
1.7856 ریال1:24:08
1.7867 ریال1:23:08
1.7967 ریال1:22:09
1.7982 ریال1:21:09
1.7994 ریال1:20:11
1.7955 ریال1:19:10
1.7962 ریال1:17:08
1.7964 ریال1:16:10
1.7939 ریال1:15:10
1.7937 ریال1:14:09
1.7909 ریال1:13:09
1.7887 ریال1:12:08
1.7875 ریال1:11:08
1.7893 ریال1:10:10
1.7888 ریال1:09:08
1.7865 ریال1:08:08
1.7876 ریال1:07:09
1.7883 ریال1:06:08
1.7897 ریال1:05:09
1.7877 ریال1:04:08
1.7878 ریال1:03:09
1.7935 ریال1:02:09
1.7929 ریال1:01:11
1.7973 ریال1:00:13
1.7981 ریال0:59:08
1.7973 ریال0:58:08
1.7969 ریال0:56:08
1.7991 ریال0:55:10
1.7982 ریال0:54:08
1.7976 ریال0:53:08
1.7998 ریال0:52:09
1.8066 ریال0:51:08
1.8038 ریال0:50:11
1.8047 ریال0:49:09
1.8028 ریال0:48:08
1.8035 ریال0:47:08
1.8022 ریال0:46:08
1.7991 ریال0:45:09
1.7941 ریال0:44:08
1.7928 ریال0:43:08
1.793 ریال0:42:08
1.7924 ریال0:41:08
1.7945 ریال0:40:11
1.7966 ریال0:39:09
1.7961 ریال0:38:08
1.7937 ریال0:37:08
1.7934 ریال0:36:09
1.7917 ریال0:35:10
1.7924 ریال0:34:09
1.7943 ریال0:33:08
1.7956 ریال0:32:09
1.7947 ریال0:31:10
1.7945 ریال0:30:11
1.792 ریال0:29:08
1.7919 ریال0:28:09
1.792 ریال0:27:09
1.7916 ریال0:26:09
1.7875 ریال0:25:10
1.7824 ریال0:24:08
1.7823 ریال0:23:08
1.7811 ریال0:22:08
1.779 ریال0:21:09
1.7717 ریال0:20:10
1.7713 ریال0:19:08
1.7699 ریال0:18:08
1.774 ریال0:17:08
1.7698 ریال0:16:08
1.7688 ریال0:15:09
1.7669 ریال0:14:09
1.767 ریال0:13:08
1.7666 ریال0:12:08
1.7648 ریال0:11:08
1.7681 ریال0:10:11
1.7689 ریال0:09:08
1.7693 ریال0:08:08
1.7703 ریال0:07:09
1.769 ریال0:06:08
1.7687 ریال0:05:10
1.767 ریال0:04:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات