شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نئو / NEO

  • نرخ فعلی:8.4752
  • بالاترین قیمت روز:8.4901
  • پایین ترین قیمت روز:8.4422
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.3%
  • نرخ بازگشایی بازار:8.4867
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۳۳:۰۸
  • نرخ روز گذشته:8.4858
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0106

نمودار کندل استیک نئو / NEO در روز جاری

نمودار کندل استیک نئو / NEO در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.4752 ریال0:33:08
8.4755 ریال0:32:08
8.4743 ریال0:31:10
8.4756 ریال0:30:11
8.4766 ریال0:29:08
8.4765 ریال0:28:09
8.4768 ریال0:27:08
8.4699 ریال0:26:08
8.4738 ریال0:25:10
8.4856 ریال0:24:08
8.4892 ریال0:23:08
8.4732 ریال0:22:09
8.4893 ریال0:21:08
8.4901 ریال0:20:11
8.4819 ریال0:19:09
8.4679 ریال0:18:08
8.4671 ریال0:17:08
8.4711 ریال0:16:08
8.4734 ریال0:15:09
8.4637 ریال0:14:09
8.4632 ریال0:13:09
8.4587 ریال0:12:08
8.4545 ریال0:11:09
8.4422 ریال0:10:11
8.4495 ریال0:09:08
8.4804 ریال0:08:08
8.4693 ریال0:07:09
8.4854 ریال0:06:08
8.484 ریال0:05:09
8.4867 ریال0:04:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات