کالایاب
شاخص یاب

نم / NEM

  • نرخ فعلی:0.05445
  • بالاترین قیمت روز:0.05495
  • پایین ترین قیمت روز:0.05322
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.05459
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۲۸:۰۳
  • نرخ روز گذشته:0.05458
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک نم / NEM در روز جاری

نمودار کندل استیک نم / NEM در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.05445 ریال9:28:03
0.05442 ریال9:26:06
0.05447 ریال9:22:05
0.05441 ریال9:19:06
0.05448 ریال9:16:05
0.05447 ریال9:13:02
0.05449 ریال9:10:07
0.05454 ریال9:08:05
0.05487 ریال9:05:07
0.05471 ریال9:02:06
0.05467 ریال8:59:05
0.05455 ریال8:55:03
0.05466 ریال8:52:03
0.05461 ریال8:50:04
0.0546 ریال8:47:06
0.05445 ریال8:44:05
0.05436 ریال8:41:05
0.05425 ریال8:38:06
0.05415 ریال8:32:05
0.05426 ریال8:26:02
0.05428 ریال8:23:06
0.05427 ریال8:17:05
0.05443 ریال8:11:06
0.05451 ریال8:06:06
0.0545 ریال8:02:06
0.0544 ریال7:59:05
0.05447 ریال7:55:07
0.05454 ریال7:53:05
0.05447 ریال7:50:03
0.05446 ریال7:47:06
0.05438 ریال7:44:05
0.05428 ریال7:41:06
0.05433 ریال7:38:06
0.05443 ریال7:35:07
0.05444 ریال7:32:06
0.05431 ریال7:29:05
0.05446 ریال7:26:02
0.05447 ریال7:23:05
0.0543 ریال7:20:07
0.05399 ریال7:17:05
0.05397 ریال7:14:05
0.05381 ریال7:11:05
0.0539 ریال7:08:02
0.05396 ریال7:06:05
0.05384 ریال7:02:06
0.05374 ریال6:59:05
0.05362 ریال6:56:05
0.05392 ریال6:53:02
0.05367 ریال6:51:05
0.05351 ریال6:44:05
0.05329 ریال6:40:03
0.05347 ریال6:38:05
0.05351 ریال6:35:06
0.05334 ریال6:32:05
0.05335 ریال6:29:05
0.05322 ریال6:26:05
0.05349 ریال6:23:08
0.05354 ریال6:20:07
0.05383 ریال6:16:03
0.05369 ریال6:13:05
0.05376 ریال6:10:07
0.05382 ریال6:08:06
0.05377 ریال6:06:06
0.05359 ریال6:02:06
0.05377 ریال5:59:05
0.05374 ریال5:56:05
0.05372 ریال5:52:03
0.05379 ریال5:50:08
0.05383 ریال5:47:06
0.0539 ریال5:43:03
0.05391 ریال5:40:03
0.0538 ریال5:38:06
0.05403 ریال5:35:07
0.05406 ریال5:32:02
0.05399 ریال5:29:05
0.05397 ریال5:26:05
0.05401 ریال5:23:05
0.05386 ریال5:20:03
0.054 ریال5:17:06
0.05385 ریال5:14:06
0.05401 ریال5:10:03
0.0541 ریال5:08:05
0.05404 ریال5:05:03
0.05407 ریال5:02:03
0.05393 ریال4:58:05
0.05411 ریال4:56:05
0.05417 ریال4:52:05
0.05427 ریال4:50:07
0.05434 ریال4:47:05
0.0543 ریال4:44:05
0.05438 ریال4:35:06
0.05435 ریال4:28:05
0.05425 ریال4:26:06
0.05422 ریال4:20:07
0.05433 ریال4:14:06
0.05436 ریال4:11:06
0.05433 ریال4:08:05
0.05435 ریال4:05:03
0.05419 ریال4:02:06
0.05403 ریال3:58:05
0.05436 ریال3:55:07
0.05429 ریال3:52:02
0.05421 ریال3:50:07
0.05424 ریال3:47:05
0.05426 ریال3:44:06
0.05428 ریال3:40:03
0.05407 ریال3:38:05
0.0543 ریال3:35:07
0.05424 ریال3:32:05
0.05426 ریال3:29:05
0.05409 ریال3:26:02
0.05408 ریال3:23:05
0.05406 ریال3:19:02
0.05397 ریال3:16:03
0.05407 ریال3:14:05
0.05375 ریال3:10:07
0.05413 ریال3:05:03
0.05434 ریال3:01:03
0.05413 ریال2:58:06
0.054 ریال2:56:05
0.05417 ریال2:52:05
0.05413 ریال2:50:07
0.05417 ریال2:47:05
0.05421 ریال2:44:05
0.05411 ریال2:40:07
0.05414 ریال2:37:05
0.05424 ریال2:34:06
0.05405 ریال2:32:06
0.05435 ریال2:28:06
0.05412 ریال2:26:06
0.05422 ریال2:22:05
0.0542 ریال2:16:05
0.05427 ریال2:13:05
0.05437 ریال2:10:06
0.05451 ریال2:07:05
0.05465 ریال2:05:06
0.05475 ریال2:01:06
0.05456 ریال1:58:02
0.05459 ریال1:55:06
0.0546 ریال1:52:06
0.05432 ریال1:50:08
0.05459 ریال1:46:03
0.05454 ریال1:43:02
0.05452 ریال1:40:07
0.05455 ریال1:37:05
0.05445 ریال1:34:06
0.05448 ریال1:32:05
0.0546 ریال1:28:05
0.05454 ریال1:26:05
0.05458 ریال1:23:05
0.05427 ریال1:20:07
0.05453 ریال1:13:05
0.05456 ریال1:10:04
0.05428 ریال1:08:05
0.05452 ریال0:44:05
0.05495 ریال0:35:03
0.05471 ریال0:32:06
0.05459 ریال0:29:05
0.05458 ریال0:27:06
0.05461 ریال0:24:06
0.05456 ریال0:21:05
0.05451 ریال0:12:06
0.0546 ریال0:08:05
0.05459 ریال0:04:02
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات