شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مونرو / Monero

  • نرخ فعلی:53.133
  • بالاترین قیمت روز:53.538
  • پایین ترین قیمت روز:52.982
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.11
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:53.042
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۵۰:۱۱
  • نرخ روز گذشته:53.013
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.12

نمودار کندل استیک مونرو / Monero در روز جاری

نمودار کندل استیک مونرو / Monero در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
53.133 ریال1:50:11
53.055 ریال1:49:10
53.073 ریال1:48:09
53.091 ریال1:47:08
53.145 ریال1:46:08
53.181 ریال1:45:09
53.119 ریال1:44:08
53.084 ریال1:43:09
53.1 ریال1:42:08
53.073 ریال1:41:08
53.094 ریال1:40:10
53.08 ریال1:39:09
53.14 ریال1:38:07
53.195 ریال1:37:09
53.118 ریال1:36:09
53.073 ریال1:35:10
53.018 ریال1:34:08
52.982 ریال1:33:08
53.008 ریال1:32:09
53.089 ریال1:31:10
53.072 ریال1:30:11
53.064 ریال1:29:09
53.081 ریال1:28:09
53.108 ریال1:27:08
53.117 ریال1:26:08
53.108 ریال1:25:09
53.062 ریال1:24:08
53.053 ریال1:23:08
53.069 ریال1:22:09
53.133 ریال1:21:09
53.146 ریال1:20:10
53.204 ریال1:18:09
53.196 ریال1:17:08
53.204 ریال1:16:10
53.315 ریال1:15:09
53.262 ریال1:14:09
53.271 ریال1:13:09
53.263 ریال1:12:08
53.328 ریال1:11:08
53.275 ریال1:10:10
53.19 ریال1:09:08
53.234 ریال1:08:08
53.218 ریال1:07:09
53.237 ریال1:06:08
53.245 ریال1:05:09
53.292 ریال1:04:08
53.301 ریال1:03:09
53.351 ریال1:02:09
53.405 ریال1:01:11
53.424 ریال1:00:13
53.369 ریال0:59:08
53.442 ریال0:58:08
53.415 ریال0:57:08
53.471 ریال0:56:07
53.535 ریال0:55:10
53.517 ریال0:54:08
53.526 ریال0:53:08
53.443 ریال0:52:09
53.488 ریال0:51:08
53.454 ریال0:50:11
53.426 ریال0:49:09
53.472 ریال0:48:08
53.491 ریال0:47:08
53.481 ریال0:46:08
53.536 ریال0:45:09
53.491 ریال0:44:08
53.499 ریال0:43:08
53.538 ریال0:42:08
53.53 ریال0:41:08
53.484 ریال0:40:11
53.38 ریال0:39:09
53.396 ریال0:38:08
53.405 ریال0:37:08
53.449 ریال0:36:09
53.477 ریال0:35:10
53.457 ریال0:34:09
53.422 ریال0:33:08
53.437 ریال0:32:09
53.419 ریال0:31:09
53.428 ریال0:30:11
53.346 ریال0:28:09
53.276 ریال0:27:08
53.227 ریال0:26:09
53.183 ریال0:25:10
53.192 ریال0:24:08
53.081 ریال0:23:08
53.12 ریال0:22:08
53.074 ریال0:20:10
53.116 ریال0:19:08
53.106 ریال0:18:08
53.17 ریال0:17:08
53.18 ریال0:16:08
53.14 ریال0:15:09
53.107 ریال0:14:09
53.117 ریال0:13:08
53.124 ریال0:12:08
53.096 ریال0:11:08
53.07 ریال0:10:11
53.005 ریال0:09:08
52.996 ریال0:08:08
53.015 ریال0:07:09
53.053 ریال0:06:08
53.07 ریال0:05:10
53.042 ریال0:04:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات