شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آی او تی ای / IOTA

  • نرخ فعلی:0.19361
  • بالاترین قیمت روز:0.19482
  • پایین ترین قیمت روز:0.19352
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.19389
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۴۶:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.19406
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک آی او تی ای / IOTA در روز جاری

نمودار کندل استیک آی او تی ای / IOTA در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.19361 ریال1:46:08
0.19352 ریال1:43:09
0.19355 ریال1:42:08
0.19364 ریال1:41:08
0.1938 ریال1:40:10
0.19414 ریال1:39:09
0.19408 ریال1:38:07
0.19409 ریال1:37:09
0.19408 ریال1:36:09
0.19398 ریال1:34:08
0.19405 ریال1:33:08
0.19399 ریال1:32:09
0.19392 ریال1:30:11
0.19405 ریال1:29:09
0.19402 ریال1:26:08
0.1939 ریال1:25:09
0.19375 ریال1:24:08
0.19374 ریال1:23:08
0.19383 ریال1:22:09
0.19401 ریال1:20:10
0.19417 ریال1:19:10
0.19449 ریال1:18:09
0.19442 ریال1:17:08
0.1944 ریال1:16:10
0.19456 ریال1:15:10
0.19453 ریال1:14:09
0.1944 ریال1:13:09
0.1945 ریال1:12:08
0.19452 ریال1:11:08
0.19458 ریال1:10:10
0.19442 ریال1:09:08
0.19448 ریال1:08:08
0.19447 ریال1:06:08
0.19444 ریال1:04:08
0.19443 ریال1:02:09
0.1944 ریال0:57:08
0.19456 ریال0:56:08
0.19437 ریال0:55:10
0.19446 ریال0:54:08
0.19469 ریال0:53:08
0.19471 ریال0:51:08
0.19475 ریال0:48:08
0.19473 ریال0:47:08
0.19463 ریال0:46:08
0.1946 ریال0:45:09
0.19463 ریال0:44:08
0.1946 ریال0:43:08
0.19463 ریال0:42:08
0.1946 ریال0:41:08
0.19463 ریال0:40:11
0.19458 ریال0:39:09
0.19446 ریال0:38:08
0.19449 ریال0:36:09
0.19478 ریال0:34:09
0.19462 ریال0:32:09
0.19475 ریال0:31:09
0.19478 ریال0:30:11
0.19482 ریال0:29:08
0.19473 ریال0:27:08
0.19457 ریال0:26:09
0.19447 ریال0:25:10
0.19446 ریال0:24:08
0.19445 ریال0:23:08
0.19446 ریال0:22:08
0.19445 ریال0:20:10
0.19444 ریال0:19:08
0.19445 ریال0:18:08
0.19446 ریال0:16:08
0.19432 ریال0:15:09
0.1942 ریال0:13:08
0.19419 ریال0:11:08
0.19416 ریال0:10:11
0.19413 ریال0:09:08
0.19409 ریال0:07:09
0.1939 ریال0:06:08
0.19389 ریال0:04:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات