شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آی او تی ای / IOTA

  • نرخ فعلی:0.27071
  • بالاترین قیمت روز:0.28156
  • پایین ترین قیمت روز:0.27071
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.27708
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۶:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.27676
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0061

نمودار کندل استیک آی او تی ای / IOTA در روز جاری

نمودار کندل استیک آی او تی ای / IOTA در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.27071 ریال16:06:06
0.27286 ریال16:03:06
0.27417 ریال15:57:06
0.27401 ریال15:54:07
0.27413 ریال15:50:08
0.27412 ریال15:45:09
0.27407 ریال15:41:07
0.27438 ریال15:38:06
0.27556 ریال15:33:07
0.27571 ریال15:29:07
0.27575 ریال15:24:06
0.27586 ریال15:17:06
0.27577 ریال15:14:06
0.27822 ریال15:09:06
0.27833 ریال14:59:06
0.27843 ریال14:54:07
0.27822 ریال14:48:06
0.27857 ریال14:44:03
0.27867 ریال14:39:07
0.27873 ریال14:32:08
0.2788 ریال14:29:07
0.27912 ریال14:25:09
0.27915 ریال14:17:07
0.27906 ریال14:11:08
0.27942 ریال14:09:07
0.2792 ریال14:02:07
0.27914 ریال13:57:07
0.2793 ریال13:50:08
0.27929 ریال13:45:08
0.27939 ریال13:39:07
0.27899 ریال13:33:07
0.2788 ریال13:29:07
0.27901 ریال13:24:07
0.27891 ریال13:18:07
0.2787 ریال13:11:07
0.27929 ریال12:51:07
0.27898 ریال12:45:09
0.27869 ریال12:38:07
0.27928 ریال12:33:07
0.2793 ریال12:29:07
0.27943 ریال12:25:10
0.27942 ریال12:21:09
0.27976 ریال12:14:07
0.27982 ریال12:11:08
0.28026 ریال12:07:08
0.2803 ریال11:59:08
0.28025 ریال11:53:08
0.28057 ریال11:48:08
0.28067 ریال11:41:09
0.28035 ریال11:38:08
0.28089 ریال11:33:07
0.28127 ریال11:27:08
0.28142 ریال11:21:09
0.28122 ریال11:14:07
0.28125 ریال11:11:06
0.28141 ریال11:07:07
0.28134 ریال11:00:14
0.28156 ریال10:53:07
0.28137 ریال10:45:08
0.28128 ریال10:38:07
0.28124 ریال10:33:09
0.28135 ریال10:27:07
0.28148 ریال10:20:09
0.28128 ریال10:14:08
0.28118 ریال10:08:07
0.28124 ریال10:03:06
0.28118 ریال9:59:06
0.2815 ریال9:54:07
0.28124 ریال9:50:10
0.28131 ریال9:45:08
0.28128 ریال9:39:07
0.28139 ریال9:33:06
0.28128 ریال9:27:07
0.2812 ریال9:20:09
0.28108 ریال9:17:07
0.28101 ریال9:11:06
0.28102 ریال9:06:06
0.28111 ریال8:59:06
0.28109 ریال8:53:06
0.28099 ریال8:45:07
0.28094 ریال8:39:06
0.28082 ریال8:35:07
0.28099 ریال8:33:05
0.28115 ریال8:27:06
0.28134 ریال8:20:08
0.28131 ریال8:17:06
0.28134 ریال8:11:06
0.2813 ریال8:06:06
0.28122 ریال7:59:06
0.28118 ریال7:56:07
0.28111 ریال7:50:08
0.28117 ریال7:45:07
0.28116 ریال7:39:06
0.28117 ریال7:33:06
0.28111 ریال7:20:07
0.28107 ریال7:14:05
0.28104 ریال7:11:06
0.28079 ریال6:59:06
0.281 ریال6:53:06
0.28092 ریال6:45:08
0.28099 ریال6:39:06
0.28111 ریال6:32:06
0.28096 ریال6:29:06
0.28085 ریال6:15:07
0.28089 ریال6:11:05
0.28097 ریال6:06:07
0.28087 ریال5:59:06
0.28085 ریال5:54:06
0.28093 ریال5:51:06
0.28098 ریال5:45:08
0.28112 ریال5:41:07
0.2811 ریال5:36:07
0.28106 ریال5:32:07
0.28115 ریال5:24:06
0.28113 ریال5:18:06
0.28107 ریال5:11:06
0.28104 ریال5:06:07
0.28081 ریال4:53:07
0.28065 ریال4:48:07
0.2807 ریال4:41:06
0.28087 ریال4:38:06
0.28078 ریال4:33:06
0.28084 ریال4:29:06
0.28075 ریال4:24:06
0.28055 ریال4:09:06
0.28068 ریال4:02:06
0.28035 ریال3:59:05
0.28061 ریال3:54:06
0.27969 ریال3:50:08
0.27967 ریال3:48:06
0.27961 ریال3:45:07
0.27974 ریال3:41:06
0.2798 ریال3:35:07
0.27983 ریال3:29:06
0.27977 ریال3:21:06
0.27971 ریال3:14:05
0.27984 ریال3:09:06
0.27961 ریال3:02:06
0.27953 ریال2:57:06
0.27915 ریال2:51:06
0.27923 ریال2:45:07
0.27911 ریال2:41:05
0.27868 ریال2:38:05
0.27881 ریال2:33:06
0.27858 ریال2:27:06
0.27885 ریال2:24:06
0.27842 ریال2:17:05
0.27847 ریال2:11:06
0.27821 ریال2:06:05
0.27851 ریال1:59:07
0.278 ریال1:54:07
0.27744 ریال1:48:06
0.27721 ریال1:42:06
0.2772 ریال1:36:06
0.27678 ریال1:29:05
0.27659 ریال1:26:02
0.27654 ریال1:20:07
0.27683 ریال1:14:05
0.27647 ریال1:11:05
0.2763 ریال1:03:05
0.27662 ریال0:56:05
0.27668 ریال0:51:05
0.27676 ریال0:45:07
0.27625 ریال0:38:05
0.27723 ریال0:32:06
0.27724 ریال0:27:05
0.27714 ریال0:24:06
0.27699 ریال0:17:05
0.27734 ریال0:11:05
0.27708 ریال0:06:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات