شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ای او اس / EOS

  • نرخ فعلی:2.5889
  • بالاترین قیمت روز:2.6134
  • پایین ترین قیمت روز:2.5877
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.6033
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۴۰:۱۰
  • نرخ روز گذشته:2.6003
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.44%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0114

نمودار کندل استیک ای او اس / EOS در روز جاری

نمودار کندل استیک ای او اس / EOS در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.5889 ریال1:40:10
2.5896 ریال1:39:09
2.591 ریال1:38:07
2.5919 ریال1:37:09
2.5915 ریال1:36:09
2.5907 ریال1:35:10
2.5916 ریال1:34:08
2.5909 ریال1:33:08
2.5917 ریال1:32:09
2.591 ریال1:31:10
2.5906 ریال1:30:11
2.5904 ریال1:29:09
2.59 ریال1:28:09
2.5901 ریال1:27:08
2.5887 ریال1:26:08
2.5895 ریال1:25:09
2.589 ریال1:24:08
2.5877 ریال1:23:08
2.5882 ریال1:22:09
2.5912 ریال1:21:09
2.5915 ریال1:20:10
2.593 ریال1:19:09
2.5968 ریال1:18:09
2.5958 ریال1:17:08
2.5963 ریال1:16:10
2.5964 ریال1:15:09
2.5965 ریال1:14:09
2.5982 ریال1:13:09
2.5983 ریال1:12:08
2.5984 ریال1:11:08
2.5986 ریال1:10:10
2.598 ریال1:09:08
2.5981 ریال1:08:08
2.5984 ریال1:07:08
2.5985 ریال1:06:08
2.598 ریال1:05:09
2.5982 ریال1:04:08
2.5997 ریال1:03:09
2.5993 ریال1:02:09
2.6 ریال1:01:11
2.5983 ریال1:00:13
2.5989 ریال0:59:08
2.5985 ریال0:58:08
2.5987 ریال0:57:08
2.5976 ریال0:56:07
2.5984 ریال0:55:10
2.5987 ریال0:54:08
2.6005 ریال0:53:08
2.601 ریال0:52:09
2.6027 ریال0:51:08
2.6071 ریال0:50:11
2.608 ریال0:49:09
2.6084 ریال0:48:08
2.6109 ریال0:47:08
2.6096 ریال0:46:08
2.6118 ریال0:45:09
2.6114 ریال0:44:08
2.6123 ریال0:43:08
2.6112 ریال0:42:08
2.6122 ریال0:41:08
2.613 ریال0:40:11
2.6091 ریال0:39:09
2.6088 ریال0:38:08
2.6073 ریال0:37:08
2.6064 ریال0:35:10
2.6086 ریال0:34:09
2.6103 ریال0:33:08
2.6118 ریال0:32:09
2.6104 ریال0:31:09
2.6117 ریال0:30:11
2.6134 ریال0:29:08
2.6094 ریال0:28:09
2.6082 ریال0:27:08
2.608 ریال0:26:09
2.6064 ریال0:24:08
2.6058 ریال0:23:08
2.6065 ریال0:22:08
2.6055 ریال0:21:09
2.6052 ریال0:20:10
2.6049 ریال0:19:08
2.6047 ریال0:18:08
2.605 ریال0:17:08
2.606 ریال0:16:08
2.6058 ریال0:15:09
2.6034 ریال0:14:09
2.6025 ریال0:13:08
2.6014 ریال0:12:08
2.601 ریال0:11:08
2.6007 ریال0:10:11
2.6005 ریال0:09:08
2.6012 ریال0:08:08
2.6013 ریال0:07:09
2.6033 ریال0:06:08
2.6032 ریال0:05:10
2.6033 ریال0:04:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات