کالایاب
شاخص یاب

کاردانو / Cardano

  • نرخ فعلی:0.050281
  • بالاترین قیمت روز:0.050614
  • پایین ترین قیمت روز:0.04996
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.050581
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۲۸:۰۲
  • نرخ روز گذشته:0.05056
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک کاردانو / Cardano در روز جاری

نمودار کندل استیک کاردانو / Cardano در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.050281 ریال3:28:02
0.05038 ریال3:26:05
0.050601 ریال3:23:06
0.050188 ریال3:19:06
0.050171 ریال3:17:05
0.05014 ریال3:14:05
0.050141 ریال3:10:07
0.050096 ریال3:08:05
0.05005 ریال3:05:06
0.05006 ریال2:58:03
0.050026 ریال2:56:05
0.04996 ریال2:52:05
0.050073 ریال2:50:06
0.050009 ریال2:47:05
0.049962 ریال2:43:02
0.049993 ریال2:40:07
0.050093 ریال2:38:05
0.050168 ریال2:34:05
0.05020 ریال2:32:06
0.050171 ریال2:28:06
0.050192 ریال2:26:05
0.05027 ریال2:23:06
0.05036 ریال2:20:07
0.05043 ریال2:17:05
0.050419 ریال2:13:05
0.05048 ریال2:10:07
0.050477 ریال2:08:06
0.050488 ریال2:05:06
0.05037 ریال2:01:07
0.050349 ریال1:58:05
0.050464 ریال1:55:06
0.050273 ریال1:52:05
0.050233 ریال1:50:06
0.050123 ریال1:46:05
0.050111 ریال1:44:05
0.050084 ریال1:40:07
0.050077 ریال1:37:05
0.05007 ریال1:34:05
0.05009 ریال1:32:05
0.050121 ریال1:29:05
0.05013 ریال1:26:05
0.05006 ریال1:23:05
0.05017 ریال1:20:07
0.05021 ریال1:17:06
0.050343 ریال1:14:05
0.05039 ریال1:10:06
0.05041 ریال1:08:05
0.05045 ریال1:05:03
0.050489 ریال1:02:06
0.050458 ریال0:58:04
0.050441 ریال0:56:05
0.05046 ریال0:52:02
0.05039 ریال0:51:05
0.050381 ریال0:46:03
0.05038 ریال0:44:05
0.050525 ریال0:40:07
0.050404 ریال0:38:06
0.050425 ریال0:35:03
0.05029 ریال0:32:06
0.05022 ریال0:28:05
0.05016 ریال0:26:05
0.05024 ریال0:23:05
0.05015 ریال0:20:07
0.050159 ریال0:16:05
0.050312 ریال0:14:06
0.05031 ریال0:11:06
0.050614 ریال0:07:05
0.050581 ریال0:02:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات