شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کاردانو / Cardano

  • نرخ فعلی:0.036523
  • بالاترین قیمت روز:0.036523
  • پایین ترین قیمت روز:0.036116
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.03617
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۴۴:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.036166
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.99%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک کاردانو / Cardano در روز جاری

نمودار کندل استیک کاردانو / Cardano در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.036523 ریال1:44:08
0.036513 ریال1:43:09
0.036499 ریال1:42:09
0.036497 ریال1:41:08
0.036481 ریال1:40:11
0.036457 ریال1:39:08
0.036462 ریال1:38:09
0.036409 ریال1:37:09
0.036385 ریال1:36:08
0.036401 ریال1:35:10
0.036397 ریال1:34:09
0.036423 ریال1:33:08
0.036407 ریال1:32:08
0.036408 ریال1:31:10
0.036421 ریال1:29:08
0.036431 ریال1:28:10
0.036436 ریال1:27:08
0.036434 ریال1:26:08
0.036425 ریال1:25:10
0.036424 ریال1:24:08
0.036414 ریال1:23:09
0.036419 ریال1:22:09
0.036415 ریال1:21:08
0.036404 ریال1:20:11
0.036405 ریال1:19:09
0.036409 ریال1:18:08
0.03641 ریال1:17:08
0.036419 ریال1:16:09
0.036426 ریال1:15:10
0.036389 ریال1:14:09
0.036392 ریال1:13:09
0.036388 ریال1:12:08
0.036389 ریال1:11:09
0.036387 ریال1:10:11
0.036413 ریال1:09:08
0.036429 ریال1:08:08
0.036433 ریال1:07:09
0.036426 ریال1:06:08
0.03643 ریال1:05:10
0.036435 ریال1:04:09
0.036428 ریال1:03:08
0.036401 ریال1:02:09
0.036405 ریال1:01:10
0.036397 ریال1:00:14
0.036387 ریال0:59:08
0.036386 ریال0:58:09
0.036355 ریال0:57:08
0.036324 ریال0:56:08
0.036316 ریال0:55:10
0.036317 ریال0:54:08
0.03632 ریال0:53:08
0.036319 ریال0:52:09
0.036333 ریال0:51:08
0.03636 ریال0:50:11
0.036358 ریال0:49:09
0.036341 ریال0:48:08
0.036318 ریال0:47:09
0.03631 ریال0:46:09
0.036295 ریال0:45:09
0.036301 ریال0:44:08
0.036331 ریال0:43:08
0.036278 ریال0:42:09
0.036289 ریال0:41:08
0.036284 ریال0:40:11
0.036292 ریال0:38:08
0.036277 ریال0:37:08
0.036276 ریال0:36:08
0.036262 ریال0:35:10
0.036277 ریال0:34:08
0.03622 ریال0:33:08
0.036188 ریال0:32:08
0.03619 ریال0:31:10
0.036196 ریال0:30:11
0.036182 ریال0:29:08
0.036183 ریال0:28:09
0.036173 ریال0:27:08
0.036164 ریال0:26:08
0.03617 ریال0:25:10
0.036175 ریال0:24:08
0.036166 ریال0:23:08
0.036174 ریال0:22:09
0.036179 ریال0:21:08
0.036195 ریال0:19:09
0.036176 ریال0:18:08
0.036152 ریال0:17:08
0.036135 ریال0:16:08
0.036144 ریال0:14:09
0.036146 ریال0:13:09
0.036133 ریال0:12:08
0.036116 ریال0:11:09
0.03613 ریال0:10:11
0.036144 ریال0:09:08
0.036135 ریال0:08:08
0.036131 ریال0:07:09
0.036125 ریال0:06:08
0.036161 ریال0:05:09
0.03617 ریال0:04:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات