شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:7217.7
  • بالاترین قیمت روز:7256.1
  • پایین ترین قیمت روز:7198.8
  • بیشترین مقدار نوسان روز:14.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,213.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۰۰:۱۳
  • نرخ روز گذشته:7,210.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:6.9

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,217.7 ریال2:00:13
7,217.1 ریال1:59:08
7,215 ریال1:58:08
7,218.3 ریال1:57:09
7,218 ریال1:56:09
7,215.7 ریال1:55:09
7,217.3 ریال1:54:08
7,219 ریال1:52:09
7,217.8 ریال1:51:08
7,204.5 ریال1:50:11
7,203.7 ریال1:49:10
7,202.7 ریال1:48:09
7,201.2 ریال1:47:08
7,200 ریال1:46:08
7,199.1 ریال1:45:09
7,198.8 ریال1:44:08
7,201.1 ریال1:43:09
7,200 ریال1:42:08
7,200.4 ریال1:41:08
7,203.2 ریال1:40:10
7,209.3 ریال1:39:09
7,211.4 ریال1:38:07
7,211.7 ریال1:36:09
7,210.3 ریال1:35:10
7,210.6 ریال1:34:08
7,210.9 ریال1:33:08
7,211.3 ریال1:32:09
7,209 ریال1:31:10
7,208.1 ریال1:30:11
7,210.8 ریال1:29:09
7,214.3 ریال1:28:09
7,212 ریال1:27:08
7,210.3 ریال1:26:08
7,208.6 ریال1:25:09
7,210.1 ریال1:24:08
7,205.5 ریال1:23:08
7,203.6 ریال1:22:09
7,208.7 ریال1:21:09
7,215.4 ریال1:20:10
7,215.7 ریال1:19:09
7,230 ریال1:18:09
7,230.3 ریال1:17:08
7,229.9 ریال1:15:09
7,230.6 ریال1:14:09
7,231.1 ریال1:13:09
7,234.6 ریال1:12:08
7,235.4 ریال1:11:08
7,237.8 ریال1:10:10
7,235.2 ریال1:09:08
7,234.3 ریال1:08:08
7,233.5 ریال1:07:08
7,231.2 ریال1:06:08
7,228.4 ریال1:05:09
7,228.2 ریال1:04:08
7,228.8 ریال1:02:09
7,230.9 ریال1:01:11
7,230.1 ریال1:00:13
7,234.3 ریال0:59:08
7,233.9 ریال0:58:08
7,233.3 ریال0:57:08
7,230.4 ریال0:56:07
7,231.1 ریال0:55:10
7,231 ریال0:54:08
7,233.6 ریال0:53:08
7,235.9 ریال0:52:09
7,243.9 ریال0:51:08
7,250.2 ریال0:50:11
7,250.6 ریال0:49:09
7,249.9 ریال0:48:08
7,250.4 ریال0:47:08
7,250.3 ریال0:46:08
7,252.3 ریال0:45:09
7,248.6 ریال0:44:08
7,247.7 ریال0:43:08
7,248.4 ریال0:42:08
7,251.3 ریال0:41:08
7,253.4 ریال0:40:11
7,249.3 ریال0:39:09
7,246.1 ریال0:38:08
7,245.8 ریال0:37:08
7,243.8 ریال0:36:08
7,241.1 ریال0:35:10
7,245.6 ریال0:34:08
7,251.4 ریال0:33:08
7,256.1 ریال0:32:09
7,251.8 ریال0:31:09
7,251.1 ریال0:30:11
7,248.8 ریال0:29:08
7,250.3 ریال0:28:09
7,246.5 ریال0:27:08
7,242 ریال0:26:09
7,232.6 ریال0:24:08
7,230.2 ریال0:23:08
7,227.7 ریال0:22:08
7,226.6 ریال0:21:09
7,228 ریال0:20:10
7,227.7 ریال0:19:08
7,227.9 ریال0:18:08
7,230 ریال0:17:08
7,229.7 ریال0:16:08
7,228.8 ریال0:15:09
7,218.6 ریال0:14:09
7,216.5 ریال0:13:08
7,217.1 ریال0:12:08
7,215.1 ریال0:11:08
7,214 ریال0:10:11
7,212.3 ریال0:09:08
7,214.2 ریال0:08:08
7,213.2 ریال0:07:09
7,214.8 ریال0:06:08
7,213.9 ریال0:05:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات