شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

برنج

  • نرخ فعلی:11.89
  • بالاترین قیمت روز:11.898
  • پایین ترین قیمت روز:11.888
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:11.89
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۵۳:۴۴
  • نرخ روز گذشته:11.903
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.013

نمودار کندل استیک برنج در روز جاری

نمودار کندل استیک برنج در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
11.89 ریال4:53:44
11.898 ریال4:39:44
11.893 ریال4:36:57
11.89 ریال4:22:33
11.893 ریال3:38:03
11.89 ریال3:36:54
11.888 ریال3:33:24
11.89 ریال3:30:33
11.888 ریال3:30:24
11.89 ریال3:30:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات