شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار کانادا / دلار

  • نرخ فعلی:0.7638
  • بالاترین قیمت روز:0.7643
  • پایین ترین قیمت روز:0.7628
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7636
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۶:۲۷
  • نرخ روز گذشته:0.7638
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار کانادا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7638 ریال13:56:27
0.7639 ریال13:51:18
0.7638 ریال13:47:26
0.7639 ریال13:45:21
0.7639 ریال13:45:20
0.7637 ریال13:43:13
0.7639 ریال13:35:15
0.7639 ریال13:35:14
0.7637 ریال13:33:17
0.7636 ریال13:15:20
0.7636 ریال13:15:18
0.7637 ریال13:13:18
0.7635 ریال13:09:15
0.7636 ریال13:01:39
0.7638 ریال12:59:13
0.7637 ریال12:57:17
0.7638 ریال12:51:17
0.7637 ریال12:49:24
0.7638 ریال12:48:18
0.7634 ریال12:45:36
0.7634 ریال12:45:35
0.7635 ریال12:43:12
0.7637 ریال12:41:13
0.7635 ریال12:39:15
0.7637 ریال12:37:31
0.7636 ریال12:31:16
0.7637 ریال12:29:17
0.764 ریال12:27:17
0.7639 ریال12:25:28
0.7639 ریال12:25:28
0.764 ریال12:23:11
0.7639 ریال12:19:12
0.7638 ریال12:17:13
0.7637 ریال12:15:19
0.7637 ریال12:15:17
0.7638 ریال12:09:26
0.7636 ریال12:05:34
0.7636 ریال12:05:23
0.7638 ریال12:03:14
0.7639 ریال11:57:15
0.7638 ریال11:55:22
0.7638 ریال11:55:22
0.7639 ریال11:53:11
0.764 ریال11:49:12
0.7641 ریال11:47:16
0.7639 ریال11:39:08
0.764 ریال11:35:09
0.764 ریال11:35:07
0.7639 ریال11:31:09
0.7638 ریال11:27:09
0.7637 ریال11:21:09
0.7638 ریال11:19:05
0.7635 ریال11:17:03
0.7634 ریال11:15:10
0.7634 ریال11:15:09
0.7635 ریال11:13:08
0.7638 ریال11:09:12
0.7635 ریال10:59:05
0.7638 ریال10:57:08
0.7639 ریال10:55:07
0.7639 ریال10:55:05
0.7638 ریال10:53:05
0.7636 ریال10:49:05
0.7638 ریال10:47:05
0.7637 ریال10:43:07
0.7638 ریال10:41:05
0.7637 ریال10:39:08
0.7639 ریال10:37:05
0.7637 ریال10:33:19
0.7634 ریال10:31:06
0.7633 ریال10:29:07
0.7635 ریال10:27:07
0.7634 ریال10:25:06
0.7634 ریال10:25:05
0.7633 ریال10:23:04
0.7636 ریال10:21:08
0.7635 ریال10:19:05
0.7636 ریال10:17:04
0.7635 ریال10:15:09
0.7635 ریال10:15:08
0.7637 ریال10:11:04
0.7635 ریال10:07:04
0.7634 ریال10:05:05
0.7634 ریال10:05:05
0.7637 ریال10:04:05
0.7634 ریال10:01:06
0.7637 ریال9:59:05
0.7635 ریال9:53:03
0.7637 ریال9:51:08
0.7634 ریال9:49:05
0.7636 ریال9:47:04
0.7635 ریال9:45:08
0.7635 ریال9:45:07
0.7638 ریال9:43:04
0.7635 ریال9:39:10
0.7637 ریال9:37:04
0.7635 ریال9:35:06
0.7635 ریال9:35:05
0.7637 ریال9:31:05
0.7634 ریال9:29:04
0.7635 ریال9:27:07
0.7633 ریال9:25:06
0.7633 ریال9:25:05
0.7632 ریال9:21:08
0.7636 ریال9:17:06
0.7632 ریال9:15:08
0.7632 ریال9:15:08
0.7635 ریال9:13:04
0.7636 ریال9:09:08
0.7633 ریال9:07:04
0.7632 ریال9:06:08
0.7634 ریال9:04:05
0.7635 ریال9:01:06
0.7631 ریال8:59:07
0.7634 ریال8:57:07
0.7632 ریال8:55:08
0.7632 ریال8:55:05
0.7634 ریال8:53:03
0.7631 ریال8:51:07
0.7635 ریال8:49:04
0.7631 ریال8:47:04
0.7634 ریال8:41:03
0.7631 ریال8:39:07
0.7634 ریال8:33:06
0.7631 ریال8:31:06
0.7632 ریال8:29:04
0.7634 ریال8:27:16
0.7632 ریال8:19:04
0.7634 ریال8:17:04
0.7633 ریال8:15:09
0.7633 ریال8:15:08
0.7631 ریال8:13:04
0.7634 ریال8:11:03
0.7631 ریال8:07:03
0.7633 ریال8:04:04
0.7632 ریال8:01:06
0.763 ریال7:55:05
0.763 ریال7:55:03
0.7632 ریال7:53:03
0.763 ریال7:43:04
0.7631 ریال7:41:03
0.7633 ریال7:39:06
0.7632 ریال7:37:03
0.763 ریال7:35:05
0.763 ریال7:35:04
0.7629 ریال7:33:06
0.763 ریال7:31:05
0.7631 ریال7:29:04
0.7634 ریال7:27:07
0.7632 ریال7:21:07
0.7631 ریال7:19:04
0.763 ریال7:17:03
0.7632 ریال7:15:08
0.7632 ریال7:15:07
0.7633 ریال7:13:04
0.7631 ریال7:11:04
0.7632 ریال7:09:07
0.7631 ریال7:03:06
0.7632 ریال7:01:06
0.7633 ریال6:59:04
0.7631 ریال6:57:06
0.7632 ریال6:53:04
0.763 ریال6:51:07
0.7632 ریال6:49:04
0.7631 ریال6:43:04
0.7632 ریال6:41:04
0.7628 ریال6:39:07
0.7632 ریال6:37:04
0.7631 ریال6:35:05
0.7631 ریال6:35:04
0.763 ریال6:33:06
0.7631 ریال6:21:07
0.763 ریال6:19:07
0.7632 ریال6:17:06
0.7631 ریال6:15:10
0.7631 ریال6:15:10
0.763 ریال6:13:05
0.7632 ریال6:11:06
0.7633 ریال6:09:08
0.7635 ریال6:07:07
0.7633 ریال6:05:08
0.7633 ریال6:05:08
0.763 ریال6:01:12
0.7632 ریال5:59:07
0.7631 ریال5:57:09
0.7632 ریال5:53:07
0.7633 ریال5:51:09
0.7632 ریال5:48:09
0.7635 ریال5:43:15
0.7633 ریال5:41:06
0.7632 ریال5:37:06
0.7633 ریال5:35:07
0.7633 ریال5:35:06
0.7635 ریال5:29:06
0.7632 ریال5:27:08
0.7634 ریال5:26:06
0.764 ریال5:25:03
0.7635 ریال5:23:05
0.7637 ریال5:19:06
0.7636 ریال5:17:05
0.7637 ریال5:15:09
0.7637 ریال5:15:09
0.7635 ریال5:13:05
0.7638 ریال5:09:07
0.7635 ریال5:08:06
0.7637 ریال5:05:05
0.7637 ریال5:05:05
0.7634 ریال5:04:05
0.7635 ریال4:57:07
0.7637 ریال4:51:07
0.7635 ریال4:49:09
0.7638 ریال4:46:04
0.7635 ریال4:43:07
0.7637 ریال4:41:06
0.7638 ریال4:39:09
0.7635 ریال4:37:11
0.7638 ریال4:33:09
0.7636 ریال4:31:19
0.7637 ریال4:27:08
0.7638 ریال4:25:11
0.7638 ریال4:25:11
0.7637 ریال4:21:09
0.7638 ریال4:19:08
0.7639 ریال4:15:16
0.7639 ریال4:15:11
0.7637 ریال4:13:06
0.7639 ریال4:11:06
0.7638 ریال4:07:06
0.764 ریال4:05:06
0.764 ریال4:05:06
0.7639 ریال4:03:08
0.7638 ریال3:59:08
0.7637 ریال3:57:08
0.7638 ریال3:53:05
0.7637 ریال3:51:08
0.7635 ریال3:49:07
0.7639 ریال3:48:07
0.7638 ریال3:45:09
0.7638 ریال3:45:08
0.7637 ریال3:43:05
0.7635 ریال3:41:05
0.7638 ریال3:35:11
0.7638 ریال3:35:10
0.7639 ریال3:31:08
0.7637 ریال3:29:04
0.7639 ریال3:27:07
0.764 ریال3:23:05
0.7639 ریال3:19:09
0.7638 ریال3:17:05
0.7639 ریال3:15:08
0.7639 ریال3:15:08
0.7638 ریال3:13:06
0.7642 ریال3:11:04
0.7641 ریال3:09:07
0.7639 ریال3:03:06
0.7638 ریال3:01:13
0.7639 ریال2:59:04
0.764 ریال2:57:08
0.7637 ریال2:55:06
0.7637 ریال2:55:05
0.7639 ریال2:53:04
0.7637 ریال2:51:07
0.7638 ریال2:49:04
0.764 ریال2:45:08
0.764 ریال2:45:07
0.7639 ریال2:43:04
0.7637 ریال2:41:05
0.7638 ریال2:37:05
0.7639 ریال2:35:05
0.7639 ریال2:35:05
0.764 ریال2:33:08
0.7639 ریال2:29:05
0.764 ریال2:21:24
0.7641 ریال2:19:05
0.7639 ریال2:17:05
0.7638 ریال2:15:09
0.7638 ریال2:15:08
0.764 ریال2:11:04
0.7643 ریال2:09:10
0.7642 ریال2:07:04
0.7638 ریال2:06:07
0.7641 ریال2:04:04
0.7639 ریال2:00:21
0.7638 ریال1:59:07
0.7639 ریال1:57:07
0.7641 ریال1:55:05
0.7641 ریال1:55:05
0.764 ریال1:53:06
0.7639 ریال1:51:07
0.764 ریال1:49:04
0.7637 ریال1:45:08
0.7637 ریال1:45:07
0.7638 ریال1:43:04
0.7642 ریال1:41:04
0.7638 ریال1:39:07
0.7639 ریال1:37:11
0.764 ریال1:35:05
0.764 ریال1:35:04
0.7639 ریال1:33:07
0.7638 ریال1:31:05
0.7641 ریال1:29:05
0.7638 ریال1:27:07
0.7637 ریال1:23:04
0.7641 ریال1:21:08
0.7637 ریال1:19:04
0.764 ریال1:15:09
0.764 ریال1:15:08
0.7642 ریال1:13:04
0.7639 ریال1:11:03
0.7641 ریال1:09:06
0.7642 ریال1:07:04
0.7637 ریال1:05:05
0.7637 ریال1:05:04
0.7639 ریال1:04:04
0.764 ریال1:01:05
0.7641 ریال0:59:04
0.7642 ریال0:57:06
0.7639 ریال0:55:05
0.7639 ریال0:55:04
0.7642 ریال0:53:07
0.7643 ریال0:51:07
0.7639 ریال0:49:04
0.7642 ریال0:39:06
0.7637 ریال0:37:04
0.7643 ریال0:35:07
0.7643 ریال0:35:05
0.7639 ریال0:30:26
0.7641 ریال0:29:04
0.7639 ریال0:27:07
0.7638 ریال0:25:04
0.7638 ریال0:25:04
0.7641 ریال0:23:04
0.7642 ریال0:19:04
0.7641 ریال0:11:36
0.7639 ریال0:08:04
0.7637 ریال0:05:06
0.7636 ریال0:05:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات