شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BYN/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.4903
  • بالاترین قیمت روز:0.4904
  • پایین ترین قیمت روز:0.4901
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4904
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۹:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.4903
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک BYN/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BYN/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4903 ریال5:09:08
0.4901 ریال5:07:06
0.4903 ریال4:41:06
0.4902 ریال4:37:05
0.4904 ریال4:35:08
0.4902 ریال4:25:13
0.4902 ریال4:25:12
0.4904 ریال4:23:04
0.4902 ریال4:05:05
0.4904 ریال4:03:05
0.4902 ریال3:47:04
0.4904 ریال3:45:08
0.4902 ریال3:43:04
0.4904 ریال3:41:05
0.4902 ریال3:39:07
0.4904 ریال3:37:05
0.4902 ریال3:33:07
0.4903 ریال3:31:05
0.4904 ریال3:29:05
0.4903 ریال3:25:06
0.4903 ریال3:25:05
0.4902 ریال3:23:05
0.4903 ریال3:21:07
0.4904 ریال3:17:04
0.4903 ریال3:06:08
0.4902 ریال3:01:13
0.4903 ریال2:59:04
0.4902 ریال2:53:04
0.4903 ریال2:51:07
0.4902 ریال2:49:06
0.4903 ریال2:47:05
0.4904 ریال2:35:05
0.4904 ریال2:35:05
0.4903 ریال2:33:07
0.4902 ریال2:31:09
0.4904 ریال2:25:05
0.4902 ریال2:19:05
0.4904 ریال2:17:04
0.4902 ریال2:15:08
0.4904 ریال2:13:04
0.4902 ریال1:53:04
0.4901 ریال1:51:07
0.4903 ریال1:49:04
0.4902 ریال1:31:06
0.4903 ریال1:29:04
0.4902 ریال0:51:07
0.4901 ریال0:49:04
0.4904 ریال0:47:04
0.4901 ریال0:43:04
0.4904 ریال0:41:04
0.4901 ریال0:39:07
0.4903 ریال0:33:07
0.4902 ریال0:31:06
0.4903 ریال0:23:04
0.4902 ریال0:15:07
0.4903 ریال0:07:04
0.4904 ریال0:05:06
0.4904 ریال0:05:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات