شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین / دلار

  • نرخ فعلی:8293.7
  • بالاترین قیمت روز:8299.9
  • پایین ترین قیمت روز:8215.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:33.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,257.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۴:۵۲
  • نرخ روز گذشته:8,284.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:9.5

نمودار کندل استیک بیت کوین / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,293.7 ریال14:24:52
8,299.9 ریال14:20:58
8,266.8 ریال14:16:59
8,267.1 ریال14:13:09
8,265.7 ریال14:08:52
8,266.1 ریال14:05:14
8,271 ریال14:02:17
8,262.1 ریال13:56:59
8,251.7 ریال13:53:11
8,251.3 ریال13:44:58
8,249.5 ریال13:41:13
8,236.9 ریال13:33:02
8,237 ریال13:29:20
8,236.9 ریال13:21:19
8,235.1 ریال13:17:06
8,236.5 ریال13:13:11
8,240.7 ریال13:08:49
8,240.6 ریال13:04:51
8,240.7 ریال13:01:15
8,243.1 ریال12:56:52
8,239.5 ریال12:49:01
8,239.6 ریال12:44:57
8,250.9 ریال12:36:59
8,251.6 ریال12:33:22
8,251 ریال12:24:54
8,250.1 ریال12:21:03
8,249.4 ریال12:17:12
8,247.3 ریال12:13:22
8,240.1 ریال12:09:19
8,239 ریال12:04:59
8,241.9 ریال12:02:00
8,243.7 ریال11:57:16
8,238.1 ریال11:53:11
8,238.4 ریال11:49:12
8,249.1 ریال11:45:07
8,250.1 ریال11:41:15
8,251.3 ریال11:37:08
8,248.8 ریال11:33:27
8,248.9 ریال11:29:11
8,248.6 ریال11:24:59
8,248.5 ریال11:21:08
8,249.6 ریال11:16:58
8,251.1 ریال11:13:00
8,251 ریال11:08:50
8,251.6 ریال11:04:58
8,261.7 ریال10:56:50
8,255.6 ریال10:53:08
8,258.6 ریال10:49:09
8,258.8 ریال10:44:50
8,261.8 ریال10:40:54
8,270.8 ریال10:36:49
8,270.1 ریال10:28:49
8,277.1 ریال10:24:51
8,281.9 ریال10:20:50
8,281.4 ریال10:16:58
8,281.5 ریال10:12:55
8,287.8 ریال10:08:45
8,287.3 ریال10:04:57
8,280.8 ریال10:01:14
8,278 ریال9:56:51
8,278.1 ریال9:52:48
8,278.4 ریال9:48:49
8,277.9 ریال9:44:45
8,278 ریال9:41:01
8,278.8 ریال9:36:53
8,273.7 ریال9:32:56
8,261.6 ریال9:28:58
8,264.3 ریال9:24:52
8,269.6 ریال9:20:48
8,273.9 ریال9:16:55
8,274 ریال9:13:00
8,278.6 ریال9:08:46
8,269.2 ریال9:04:48
8,268 ریال9:01:01
8,257.7 ریال8:56:49
8,250 ریال8:52:58
8,249.9 ریال8:48:47
8,250 ریال8:44:45
8,249.4 ریال8:41:00
8,248.3 ریال8:36:52
8,252.9 ریال8:32:49
8,258.9 ریال8:28:47
8,256.5 ریال8:24:55
8,250 ریال8:21:03
8,249.7 ریال8:16:55
8,249.6 ریال8:08:45
8,251.4 ریال8:04:47
8,255.8 ریال8:01:07
8,256 ریال7:56:43
8,265.4 ریال7:52:46
8,265.7 ریال7:48:56
8,265.8 ریال7:44:46
8,266.6 ریال7:40:56
8,266 ریال7:36:44
8,256.4 ریال7:32:52
8,249.9 ریال7:28:51
8,245.7 ریال7:24:45
8,244.8 ریال7:20:51
8,245.6 ریال7:16:52
8,243 ریال7:12:44
8,254 ریال7:08:48
8,254.1 ریال7:04:49
8,250 ریال7:00:56
8,256.2 ریال6:56:50
8,249.2 ریال6:52:45
8,248.1 ریال6:48:46
8,253 ریال6:44:46
8,274.5 ریال6:41:18
8,274 ریال6:36:51
8,277.7 ریال6:32:48
8,274.5 ریال6:29:09
8,271.9 ریال6:25:00
8,277 ریال6:20:56
8,280.9 ریال6:16:48
8,289.7 ریال6:12:55
8,282.2 ریال6:08:47
8,278.3 ریال6:04:45
8,265.1 ریال6:01:04
8,256.4 ریال5:56:52
8,260.5 ریال5:52:46
8,257.8 ریال5:48:56
8,266.7 ریال5:44:47
8,249.3 ریال5:40:48
8,258.3 ریال5:36:51
8,260.3 ریال5:32:56
8,254 ریال5:28:47
8,238.5 ریال5:24:52
8,240.1 ریال5:20:53
8,241.6 ریال5:16:48
8,247.1 ریال5:12:50
8,248 ریال5:08:48
8,244.7 ریال5:04:43
8,233.5 ریال5:00:56
8,233.4 ریال4:56:43
8,227.9 ریال4:52:43
8,232.8 ریال4:48:53
8,230.4 ریال4:44:47
8,233.4 ریال4:41:02
8,239 ریال4:36:44
8,241.3 ریال4:32:51
8,246.9 ریال4:28:43
8,241 ریال4:24:45
8,240.6 ریال4:20:51
8,247.4 ریال4:16:44
8,249.2 ریال4:12:43
8,251.7 ریال4:08:45
8,243.8 ریال4:04:47
8,248.4 ریال4:01:16
8,249.1 ریال3:56:42
8,253.3 ریال3:52:48
8,261.3 ریال3:48:52
8,271.1 ریال3:44:48
8,269.9 ریال3:40:46
8,258.4 ریال3:36:49
8,262.6 ریال3:32:50
8,254.8 ریال3:28:44
8,245.1 ریال3:24:47
8,244.7 ریال3:20:57
8,238.6 ریال3:16:47
8,233 ریال3:08:46
8,231.9 ریال3:04:46
8,221.1 ریال3:00:55
8,216.5 ریال2:56:43
8,215.2 ریال2:52:41
8,223.1 ریال2:48:42
8,234.4 ریال2:44:47
8,234.7 ریال2:40:47
8,235.9 ریال2:36:44
8,236.3 ریال2:32:56
8,232.4 ریال2:28:44
8,232.2 ریال2:24:43
8,241.6 ریال2:20:45
8,238.3 ریال2:16:51
8,242.2 ریال2:12:57
8,245 ریال2:08:41
8,250.4 ریال2:04:44
8,249.9 ریال1:56:53
8,262.5 ریال1:52:46
8,262.6 ریال1:48:44
8,256.7 ریال1:44:50
8,258.9 ریال1:40:56
8,255.4 ریال1:36:58
8,244 ریال1:32:47
8,235.5 ریال1:28:44
8,240.4 ریال1:24:46
8,239.4 ریال1:20:53
8,249.7 ریال1:16:44
8,248.5 ریال1:12:47
8,241.3 ریال1:08:46
8,250.8 ریال1:04:45
8,253 ریال1:01:55
8,258.8 ریال0:56:47
8,262.7 ریال0:52:54
8,243 ریال0:44:38
8,230.8 ریال0:40:48
8,236.2 ریال0:36:48
8,241.7 ریال0:32:45
8,264.1 ریال0:28:49
8,271.2 ریال0:24:50
8,257.4 ریال0:21:09
8,259 ریال0:16:52
8,258 ریال0:12:43
8,255 ریال0:08:45
8,257.5 ریال0:04:48
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات