شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین / دلار

  • نرخ فعلی:7954.8
  • بالاترین قیمت روز:8000
  • پایین ترین قیمت روز:7929.6
  • بیشترین مقدار نوسان روز:22
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,973
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۰۸:۴۰
  • نرخ روز گذشته:7,973.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:18.3

نمودار کندل استیک بیت کوین / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,954.8 ریال7:08:40
7,950.6 ریال7:04:46
7,950.7 ریال7:01:01
7,943 ریال6:56:42
7,943.8 ریال6:52:44
7,943.1 ریال6:48:42
7,943.9 ریال6:44:43
7,943.8 ریال6:40:46
7,944.7 ریال6:36:48
7,942.9 ریال6:32:43
7,929.6 ریال6:28:58
7,941.2 ریال6:24:52
7,937.2 ریال6:20:48
7,942.9 ریال6:16:49
7,942.1 ریال6:12:47
7,964.1 ریال6:08:56
7,968.8 ریال6:04:57
7,962 ریال6:01:16
7,949.5 ریال5:56:59
7,949.6 ریال5:52:56
7,960.1 ریال5:44:54
7,960 ریال5:41:04
7,945.3 ریال5:37:03
7,945.2 ریال5:32:52
7,953.9 ریال5:24:52
7,940.8 ریال5:20:47
7,953.1 ریال5:12:45
7,953.3 ریال5:08:44
7,953.4 ریال5:04:43
7,953.2 ریال5:00:58
7,954.7 ریال4:56:42
7,957.2 ریال4:52:43
7,965.4 ریال4:48:45
7,965.1 ریال4:44:41
7,964.2 ریال4:40:45
7,951.1 ریال4:36:43
7,949.4 ریال4:32:46
7,952 ریال4:28:43
7,950 ریال4:24:42
7,949 ریال4:20:44
7,945.2 ریال4:16:42
7,953.9 ریال4:12:43
7,969.8 ریال4:08:40
7,980.1 ریال4:00:56
7,979.6 ریال3:56:42
7,980 ریال3:52:45
7,979.8 ریال3:48:46
7,979.7 ریال3:44:41
7,984.1 ریال3:40:45
7,992 ریال3:36:45
7,990.6 ریال3:32:43
7,979.7 ریال3:28:42
7,978 ریال3:24:43
7,974.9 ریال3:20:43
7,975 ریال3:16:42
7,978 ریال3:12:43
7,979 ریال3:08:42
7,978.7 ریال3:00:58
7,978.8 ریال2:56:43
7,978.7 ریال2:52:44
7,978.8 ریال2:48:43
7,978.9 ریال2:44:42
7,978.8 ریال2:40:45
7,978.7 ریال2:36:45
7,979.9 ریال2:32:43
7,980 ریال2:28:43
7,980.3 ریال2:16:41
7,980.2 ریال2:12:46
7,976 ریال2:08:40
7,974.6 ریال2:04:41
7,976.7 ریال2:00:58
7,980.9 ریال1:56:43
7,981.6 ریال1:52:38
7,989 ریال1:48:44
7,990.2 ریال1:40:46
7,990.3 ریال1:36:44
7,999.8 ریال1:28:43
8,000 ریال1:24:43
7,998.7 ریال1:20:45
7,991.1 ریال1:16:42
7,984.3 ریال1:12:46
7,982.2 ریال1:08:41
7,979 ریال1:04:42
7,981.9 ریال1:01:54
7,983 ریال0:56:41
7,966.9 ریال0:52:41
7,966.6 ریال0:48:44
7,974 ریال0:44:44
7,976.4 ریال0:40:46
7,980.9 ریال0:36:41
7,981.6 ریال0:32:43
7,970.5 ریال0:28:44
7,972 ریال0:24:41
7,972.5 ریال0:20:46
7,979.8 ریال0:16:44
7,982.8 ریال0:12:44
7,974.1 ریال0:08:43
7,972.5 ریال0:04:43
7,973 ریال0:01:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات