کالایاب
شاخص یاب

رئال برزیل / دلار

  • نرخ فعلی:0.2427
  • بالاترین قیمت روز:0.243
  • پایین ترین قیمت روز:0.2422
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.243
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۴:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.2429
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک رئال برزیل / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک رئال برزیل / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2427 ریال1:34:04
0.2425 ریال1:28:04
0.2423 ریال1:25:05
0.2423 ریال1:25:04
0.2424 ریال1:19:03
0.2425 ریال1:16:04
0.2424 ریال1:13:04
0.2427 ریال1:10:05
0.2427 ریال1:10:04
0.2426 ریال1:07:03
0.2429 ریال1:01:04
0.2427 ریال0:56:04
0.2428 ریال0:54:06
0.243 ریال0:47:04
0.2427 ریال0:39:06
0.2428 ریال0:36:06
0.2426 ریال0:32:03
0.2422 ریال0:29:03
0.2424 ریال0:23:04
0.2427 ریال0:16:03
0.2428 ریال0:14:03
0.2427 ریال0:07:03
0.243 ریال0:04:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات