شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BGN/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.5674
  • بالاترین قیمت روز:0.5677
  • پایین ترین قیمت روز:0.5671
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.5674
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۷:۱۹
  • نرخ روز گذشته:0.5688
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک BGN/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BGN/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5674 ریال17:47:19
0.5675 ریال17:22:18
0.5676 ریال16:16:18
0.5677 ریال14:47:14
0.5671 ریال13:16:24
0.5672 ریال12:13:16
0.5673 ریال11:26:06
0.5674 ریال10:59:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات