شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BAT/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.2228
  • بالاترین قیمت روز:0.23
  • پایین ترین قیمت روز:0.2159
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:3.23%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2261
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۴۷:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.2269
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.84%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0041

نمودار کندل استیک BAT/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BAT/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2228 ریال19:47:04
0.2259 ریال19:37:05
0.2228 ریال19:34:03
0.2259 ریال19:31:04
0.2228 ریال19:28:04
0.2259 ریال19:25:03
0.2228 ریال19:16:03
0.2259 ریال19:13:03
0.2228 ریال19:07:04
0.2259 ریال19:05:03
0.2228 ریال18:58:03
0.2259 ریال18:55:05
0.2259 ریال18:55:04
0.2228 ریال18:52:04
0.2259 ریال18:47:04
0.2228 ریال18:44:04
0.2259 ریال18:34:04
0.2228 ریال18:31:05
0.2234 ریال18:28:04
0.2228 ریال18:25:05
0.2228 ریال18:25:04
0.2259 ریال18:19:04
0.2228 ریال18:13:04
0.2259 ریال18:08:03
0.2228 ریال18:04:05
0.2259 ریال17:47:04
0.2228 ریال17:43:04
0.2259 ریال17:34:03
0.225 ریال17:31:05
0.2249 ریال17:28:04
0.2229 ریال17:25:05
0.2249 ریال17:23:03
0.2228 ریال17:19:04
0.2249 ریال17:13:04
0.2228 ریال17:05:05
0.2228 ریال17:05:04
0.2249 ریال17:01:05
0.2228 ریال16:58:04
0.2249 ریال15:10:03
0.2236 ریال14:37:04
0.2259 ریال14:31:04
0.2217 ریال14:28:04
0.2259 ریال13:55:05
0.2259 ریال13:55:04
0.228 ریال13:37:05
0.23 ریال13:04:05
0.222 ریال12:16:03
0.2228 ریال11:16:03
0.2246 ریال10:37:03
0.2212 ریال10:31:06
0.2227 ریال10:28:05
0.2212 ریال10:19:05
0.2186 ریال10:16:05
0.2183 ریال10:07:05
0.2171 ریال10:04:06
0.2183 ریال9:58:04
0.2159 ریال9:52:04
0.2216 ریال9:49:04
0.2208 ریال9:31:05
0.2245 ریال9:16:04
0.2264 ریال8:19:04
0.222 ریال7:49:03
0.2223 ریال7:43:03
0.222 ریال7:28:04
0.2215 ریال7:25:04
0.2215 ریال7:25:04
0.2209 ریال7:22:04
0.222 ریال7:10:03
0.2209 ریال7:07:03
0.222 ریال6:55:05
0.222 ریال6:55:04
0.2214 ریال6:49:03
0.222 ریال6:37:04
0.2216 ریال6:34:03
0.222 ریال6:22:04
0.2216 ریال6:19:04
0.222 ریال4:58:04
0.2215 ریال4:55:04
0.2215 ریال4:55:04
0.222 ریال4:43:03
0.226 ریال4:40:05
0.226 ریال4:40:04
0.222 ریال3:34:04
0.226 ریال3:25:05
0.226 ریال3:25:04
0.2225 ریال3:22:04
0.226 ریال2:40:04
0.2213 ریال2:37:03
0.226 ریال2:31:03
0.2213 ریال2:28:04
0.226 ریال2:22:04
0.2213 ریال2:19:04
0.226 ریال1:43:04
0.2242 ریال0:40:05
0.2261 ریال0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات