کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

آلومینیوم

  • نرخ فعلی:1775.75
  • بالاترین قیمت روز:1782.5
  • پایین ترین قیمت روز:1775.75
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.25
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,780.75
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۳۷:۰۵
  • نرخ روز گذشته:1,778.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.75

نمودار کندل استیک آلومینیوم در روز جاری

نمودار کندل استیک آلومینیوم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,775.75 ریال9:37:05
1,776.5 ریال9:35:05
1,776.75 ریال9:31:05
1,776.5 ریال9:20:11
1,776.75 ریال9:12:38
1,777 ریال9:12:26
1,777.25 ریال9:07:21
1,776.5 ریال9:04:05
1,776.75 ریال9:01:46
1,777 ریال9:01:37
1,777.25 ریال9:00:08
1,777.5 ریال8:59:33
1,776.5 ریال8:59:22
1,777.5 ریال8:12:10
1,777.25 ریال8:12:05
1,777.5 ریال8:08:50
1,778 ریال8:06:10
1,778.25 ریال8:04:05
1,777.75 ریال8:02:22
1,778 ریال8:01:50
1,777.5 ریال8:00:15
1,777.25 ریال8:00:07
1,777.5 ریال7:58:56
1,778.25 ریال7:56:32
1,778 ریال7:54:40
1,778.25 ریال7:53:36
1,778.5 ریال7:46:04
1,779.25 ریال7:32:51
1,779 ریال7:32:05
1,778.5 ریال7:30:07
1,779.25 ریال7:24:09
1,778.5 ریال7:24:04
1,779.25 ریال7:10:54
1,778.75 ریال7:00:45
1,778.5 ریال7:00:39
1,778.75 ریال7:00:33
1,778.5 ریال6:56:57
1,779.25 ریال6:55:49
1,778.5 ریال6:55:47
1,779.5 ریال6:55:07
1,779.25 ریال6:54:53
1,778.75 ریال6:54:43
1,780 ریال6:51:49
1,779.25 ریال6:50:13
1,779 ریال6:50:06
1,778.5 ریال6:49:39
1,778.75 ریال6:45:28
1,779 ریال6:35:46
1,779.25 ریال6:35:42
1,779 ریال6:35:18
1,779.25 ریال6:31:28
1,778.75 ریال6:31:09
1,778.5 ریال6:30:14
1,778.75 ریال6:29:04
1,778.5 ریال6:27:06
1,779.25 ریال6:23:46
1,779.5 ریال6:19:03
1,779.75 ریال6:16:50
1,780.25 ریال6:15:49
1,780.5 ریال6:15:15
1,780.75 ریال6:07:48
1,781 ریال6:05:04
1,781.25 ریال5:58:26
1,780.75 ریال5:50:08
1,781 ریال5:47:38
1,781.5 ریال5:39:39
1,782 ریال5:34:22
1,782.5 ریال5:32:18
1,782.25 ریال5:31:40
1,782 ریال5:31:24
1,782.25 ریال5:30:46
1,782 ریال5:30:22
1,781.75 ریال5:30:14
1,782 ریال5:29:46
1,781.75 ریال5:29:42
1,781 ریال5:22:37
1,780.25 ریال5:15:07
1,780.75 ریال5:14:04
1,782 ریال5:12:24
1,781.25 ریال5:10:17
1,781 ریال5:09:34
1,781.5 ریال5:04:03
1,781 ریال5:01:06
1,780.5 ریال5:00:42
1,780.25 ریال5:00:29
1,779.5 ریال5:00:18
1,779.25 ریال5:00:13
1,779 ریال5:00:10
1,778.75 ریال5:00:07
1,778.5 ریال4:57:04
1,778.75 ریال4:54:34
1,779 ریال4:54:22
1,780 ریال4:44:24
1,780.5 ریال4:30:30
1,780.75 ریال4:30:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات