کالایاب
شاخص یاب

دلار استرالیا / دلار

  • نرخ فعلی:0.675
  • بالاترین قیمت روز:0.6755
  • پایین ترین قیمت روز:0.6749
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6754
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۴:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.6751
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.675 ریال1:34:04
0.6752 ریال1:31:03
0.6753 ریال1:25:05
0.6753 ریال1:25:04
0.6752 ریال1:22:03
0.675 ریال1:19:03
0.6751 ریال1:16:04
0.6749 ریال1:13:04
0.675 ریال1:04:03
0.6751 ریال1:01:04
0.6749 ریال0:58:04
0.675 ریال0:39:06
0.6751 ریال0:36:06
0.6752 ریال0:32:03
0.6753 ریال0:29:03
0.6754 ریال0:23:04
0.6753 ریال0:20:05
0.6753 ریال0:20:05
0.6754 ریال0:10:05
0.6754 ریال0:10:04
0.6755 ریال0:07:03
0.6754 ریال0:03:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات