شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار استرالیا / دلار

  • نرخ فعلی:0.6877
  • بالاترین قیمت روز:0.6883
  • پایین ترین قیمت روز:0.6842
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6849
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۱۳:۳۲
  • نرخ روز گذشته:0.685
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0027

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6877 ریال14:13:32
0.6879 ریال14:09:40
0.688 ریال14:08:31
0.6879 ریال14:05:28
0.6879 ریال14:05:26
0.6881 ریال14:03:27
0.688 ریال14:02:00
0.6881 ریال13:59:40
0.6879 ریال13:53:29
0.688 ریال13:51:56
0.6881 ریال13:49:23
0.688 ریال13:47:34
0.6881 ریال13:45:27
0.6881 ریال13:45:27
0.688 ریال13:41:27
0.6878 ریال13:39:48
0.6879 ریال13:37:25
0.6882 ریال13:35:28
0.6882 ریال13:35:27
0.688 ریال13:27:28
0.6881 ریال13:25:25
0.6881 ریال13:25:25
0.6883 ریال13:23:24
0.688 ریال13:21:30
0.6881 ریال13:19:22
0.688 ریال13:17:21
0.6882 ریال13:15:34
0.6882 ریال13:15:33
0.688 ریال13:13:21
0.6882 ریال13:11:20
0.6879 ریال13:08:18
0.688 ریال13:05:20
0.688 ریال13:05:20
0.6878 ریال13:03:18
0.6879 ریال13:01:26
0.6878 ریال12:59:19
0.6881 ریال12:57:30
0.6876 ریال12:53:25
0.6877 ریال12:51:47
0.6876 ریال12:49:17
0.6878 ریال12:43:32
0.6879 ریال12:41:20
0.6877 ریال12:37:18
0.6878 ریال12:35:45
0.6878 ریال12:35:44
0.6879 ریال12:33:20
0.6877 ریال12:29:35
0.6879 ریال12:27:23
0.688 ریال12:23:17
0.6879 ریال12:21:24
0.6882 ریال12:19:18
0.6879 ریال12:17:23
0.6878 ریال12:13:19
0.6877 ریال12:11:22
0.688 ریال12:09:22
0.6877 ریال12:05:48
0.6877 ریال12:05:46
0.6878 ریال12:03:19
0.6875 ریال12:01:26
0.6874 ریال11:57:21
0.6876 ریال11:55:21
0.6876 ریال11:55:20
0.6875 ریال11:47:15
0.6874 ریال11:41:19
0.6875 ریال11:39:19
0.6872 ریال11:37:25
0.687 ریال11:35:10
0.687 ریال11:35:09
0.6869 ریال11:33:11
0.6871 ریال11:31:20
0.6869 ریال11:29:08
0.6871 ریال11:27:14
0.6868 ریال11:25:10
0.6868 ریال11:25:09
0.6867 ریال11:23:07
0.6868 ریال11:21:13
0.6867 ریال11:13:08
0.6866 ریال11:11:08
0.6865 ریال11:09:09
0.6866 ریال11:07:06
0.6868 ریال11:06:25
0.6867 ریال11:03:08
0.6866 ریال11:01:13
0.6867 ریال10:57:09
0.6864 ریال10:55:08
0.6864 ریال10:55:08
0.6865 ریال10:53:07
0.6863 ریال10:51:11
0.6864 ریال10:47:06
0.6863 ریال10:43:07
0.6864 ریال10:41:06
0.6866 ریال10:39:08
0.6865 ریال10:37:06
0.6864 ریال10:35:07
0.6864 ریال10:35:06
0.6865 ریال10:33:08
0.6866 ریال10:31:06
0.6867 ریال10:29:05
0.6866 ریال10:27:08
0.687 ریال10:25:07
0.687 ریال10:25:06
0.6868 ریال10:23:06
0.687 ریال10:21:11
0.6869 ریال10:17:05
0.687 ریال10:15:11
0.687 ریال10:15:10
0.6869 ریال10:13:06
0.6871 ریال10:11:05
0.687 ریال10:09:09
0.6869 ریال10:07:05
0.6865 ریال10:05:05
0.6865 ریال10:05:04
0.6866 ریال9:59:04
0.6864 ریال9:57:07
0.6863 ریال9:49:04
0.6862 ریال9:48:08
0.6863 ریال9:45:10
0.6863 ریال9:45:08
0.6862 ریال9:43:05
0.6861 ریال9:41:05
0.6863 ریال9:39:09
0.6862 ریال9:37:04
0.6863 ریال9:35:05
0.6863 ریال9:35:04
0.686 ریال9:29:04
0.6859 ریال9:27:08
0.6862 ریال9:25:06
0.6862 ریال9:25:05
0.6863 ریال9:23:04
0.6865 ریال9:21:08
0.6864 ریال9:17:05
0.6866 ریال9:15:16
0.6866 ریال9:15:15
0.6864 ریال9:11:05
0.6865 ریال9:09:08
0.6864 ریال9:07:05
0.6863 ریال9:05:06
0.6863 ریال9:05:04
0.6865 ریال9:03:09
0.6863 ریال8:59:07
0.6862 ریال8:53:06
0.6861 ریال8:45:11
0.6861 ریال8:45:11
0.6862 ریال8:43:07
0.6861 ریال8:41:07
0.686 ریال8:39:09
0.6861 ریال8:37:08
0.686 ریال8:35:08
0.686 ریال8:35:08
0.6861 ریال8:33:09
0.686 ریال8:31:07
0.6861 ریال8:25:08
0.6861 ریال8:25:07
0.6862 ریال8:21:10
0.6863 ریال8:19:08
0.6862 ریال8:15:10
0.6862 ریال8:15:09
0.6863 ریال8:13:06
0.6865 ریال8:11:06
0.6863 ریال8:01:08
0.6862 ریال7:57:08
0.6864 ریال7:55:07
0.6864 ریال7:55:06
0.6863 ریال7:51:08
0.6864 ریال7:49:06
0.6863 ریال7:47:06
0.6864 ریال7:43:08
0.6866 ریال7:41:05
0.6865 ریال7:39:09
0.6867 ریال7:37:06
0.6865 ریال7:35:07
0.6865 ریال7:35:06
0.6864 ریال7:33:07
0.6865 ریال7:31:15
0.6864 ریال7:27:07
0.6863 ریال7:23:05
0.6862 ریال7:19:09
0.6863 ریال7:17:05
0.6861 ریال7:13:07
0.6862 ریال7:11:05
0.6865 ریال7:09:07
0.6864 ریال7:07:11
0.6863 ریال7:03:06
0.6865 ریال7:01:13
0.6864 ریال6:59:05
0.6861 ریال6:57:07
0.686 ریال6:51:08
0.6861 ریال6:49:05
0.6859 ریال6:47:05
0.6861 ریال6:43:06
0.6862 ریال6:35:05
0.6862 ریال6:35:04
0.6863 ریال6:33:06
0.6864 ریال6:27:08
0.6865 ریال6:25:05
0.6865 ریال6:25:05
0.6864 ریال6:23:07
0.6865 ریال6:21:07
0.6866 ریال6:17:09
0.6865 ریال6:15:09
0.6865 ریال6:15:08
0.6864 ریال6:13:04
0.6865 ریال6:11:06
0.6864 ریال6:09:07
0.6863 ریال6:06:09
0.6865 ریال6:03:07
0.6864 ریال6:01:06
0.6866 ریال5:57:07
0.6865 ریال5:53:05
0.6864 ریال5:51:07
0.6866 ریال5:49:04
0.6864 ریال5:47:04
0.6862 ریال5:43:05
0.686 ریال5:37:05
0.6859 ریال5:35:10
0.6859 ریال5:35:07
0.6857 ریال5:33:07
0.6858 ریال5:29:04
0.6857 ریال5:27:08
0.6859 ریال5:23:04
0.6858 ریال5:21:07
0.6859 ریال5:19:04
0.6858 ریال5:17:04
0.6857 ریال5:15:09
0.6857 ریال5:15:08
0.6858 ریال5:11:05
0.6859 ریال5:07:04
0.686 ریال5:05:07
0.6859 ریال5:03:06
0.686 ریال4:59:04
0.6861 ریال4:55:05
0.6861 ریال4:55:05
0.6858 ریال4:49:05
0.6857 ریال4:47:04
0.6858 ریال4:43:04
0.6859 ریال4:39:07
0.6857 ریال4:37:08
0.6858 ریال4:33:06
0.686 ریال4:31:09
0.6858 ریال4:27:07
0.6859 ریال4:25:06
0.6859 ریال4:25:05
0.6857 ریال4:23:04
0.6856 ریال4:21:07
0.6855 ریال4:19:04
0.6854 ریال4:17:05
0.6853 ریال4:13:05
0.6852 ریال4:11:04
0.6853 ریال4:09:07
0.6854 ریال4:05:05
0.6854 ریال4:05:04
0.6855 ریال4:03:06
0.6856 ریال3:59:04
0.6855 ریال3:55:06
0.6855 ریال3:55:05
0.6854 ریال3:51:07
0.6855 ریال3:49:05
0.6853 ریال3:47:25
0.6855 ریال3:45:09
0.6855 ریال3:45:08
0.6853 ریال3:43:05
0.6852 ریال3:39:07
0.6851 ریال3:35:07
0.6851 ریال3:35:06
0.685 ریال3:33:06
0.6849 ریال3:31:05
0.6848 ریال3:19:06
0.6849 ریال3:17:04
0.6848 ریال3:15:08
0.6848 ریال3:15:08
0.6849 ریال3:13:05
0.6848 ریال3:09:07
0.6847 ریال3:08:04
0.6848 ریال3:05:05
0.6848 ریال3:05:04
0.6847 ریال3:03:06
0.6849 ریال3:01:08
0.6847 ریال2:53:04
0.6848 ریال2:45:08
0.6848 ریال2:45:07
0.685 ریال2:41:04
0.6851 ریال2:37:04
0.6849 ریال2:35:05
0.6849 ریال2:35:05
0.6848 ریال2:33:07
0.6846 ریال2:31:06
0.6849 ریال2:23:04
0.6848 ریال2:21:16
0.685 ریال2:19:05
0.6847 ریال2:17:04
0.6848 ریال2:15:16
0.6848 ریال2:15:16
0.6847 ریال2:13:04
0.6845 ریال2:07:04
0.6846 ریال2:05:05
0.6846 ریال2:05:04
0.6844 ریال2:01:14
0.6845 ریال1:57:06
0.6846 ریال1:55:07
0.6846 ریال1:55:06
0.6842 ریال1:53:03
0.6844 ریال1:51:07
0.6843 ریال1:47:03
0.6846 ریال1:45:08
0.6846 ریال1:45:07
0.6849 ریال1:43:06
0.6851 ریال1:37:04
0.6852 ریال1:35:10
0.6852 ریال1:35:06
0.6853 ریال1:33:05
0.6852 ریال1:31:04
0.6853 ریال1:21:07
0.6852 ریال1:19:04
0.6851 ریال1:17:04
0.6852 ریال1:15:09
0.6852 ریال1:15:08
0.6851 ریال1:13:05
0.6852 ریال1:09:06
0.6853 ریال1:07:04
0.6849 ریال1:06:10
0.6851 ریال1:03:06
0.6849 ریال0:59:03
0.685 ریال0:57:06
0.6854 ریال0:51:07
0.6853 ریال0:49:04
0.6855 ریال0:47:03
0.6854 ریال0:45:09
0.6854 ریال0:45:08
0.6856 ریال0:43:04
0.6854 ریال0:41:03
0.6856 ریال0:37:04
0.686 ریال0:35:04
0.686 ریال0:35:04
0.685 ریال0:31:04
0.6849 ریال0:29:05
0.6852 ریال0:25:05
0.6852 ریال0:25:04
0.6853 ریال0:23:04
0.6849 ریال0:21:08
0.6848 ریال0:15:09
0.6848 ریال0:15:08
0.6849 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات