کالایاب
شاخص یاب

AUD/INR Ask

  • نرخ فعلی:48.667
  • بالاترین قیمت روز:49.036
  • پایین ترین قیمت روز:48.609
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.19
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:49.03
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۴۲:۲۳
  • نرخ روز گذشته:49.029
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.74%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.362

نمودار کندل استیک AUD/INR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک AUD/INR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
48.667 ریال20:42:23
48.609 ریال16:33:19
48.666 ریال14:12:20
48.851 ریال12:45:21
48.851 ریال12:45:20
48.885 ریال10:12:07
48.962 ریال6:12:07
48.976 ریال5:30:10
48.976 ریال5:30:09
49.036 ریال2:12:05
49.03 ریال0:48:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات