کالایاب
شاخص یاب

AED/INR Ask

  • نرخ فعلی:19.574
  • بالاترین قیمت روز:19.574
  • پایین ترین قیمت روز:19.493
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:19.493
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۶:۲۶
  • نرخ روز گذشته:19.485
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.46%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.089

نمودار کندل استیک AED/INR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک AED/INR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
19.574 ریال20:36:26
19.568 ریال15:30:43
19.568 ریال15:30:34
19.493 ریال10:30:17
19.493 ریال10:30:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات