کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

صنایع بورسی

نام شاخص ارزش تغییر ? بیشترین کمترین زمان
محصولات فلزی 65,476.56 282.66 65,959.99 65,166.5 ۱۲:۳۰
حمل و نقل 1,125.2 0 1,125.2 1,125.2 ۰۸:۳۳
سرمایه گذاریها 5,746.19 163.08 5,752.83 5,691.9 ۱۲:۳۰
زراعت 69,243.15 1768.68 69,338.55 68,915.67 ۱۲:۳۰
لاستیک 62,767.72 1700.13 62,767.73 61,312.59 ۱۳:۰۰
مواد دارویی 29,755.42 1006.54 29,755.43 28,993.55 ۱۲:۴۵
رادیویی 2,646.25 76.42 2,646.25 2,578.2 ۱۲:۳۰
پیمانکاری 919.7 0 919.7 919.7 ۰۸:۳۳
فنی مهندسی 2,218.65 1.01 2,218.65 2,217.97 ۱۲:۳۰
تامین آب، برق، گاز 619.15 21.36 621.44 598.5 ۱۲:۳۰
کاشی و سرامیک 9,079.01 358.85 9,079.01 8,905.53 ۱۲:۳۰
محصولات چوبی 337,592.49 3226.71 340,550.23 335,390.3 ۱۲:۳۰
شیمیایی 16,233.47 89.15 16,233.47 16,159.49 ۱۳:۰۰
منسوجات 3,798.83 156.64 3,798.83 3,711.7 ۱۱:۱۵
مالی 328,483.85 7966.39 328,545 324,429.94 ۱۶:۴۵
ابزار پزشکی 10,244.34 0 10,244.34 10,244.34 ۰۸:۴۵
سایر معادن 72,689.52 1754.94 73,720.2 71,390.46 ۱۲:۳۰
محصولات چرمی 10,434.17 360.03 10,806.65 10,434.17 ۱۲:۳۰
سیمان 2,051.65 83.95 2,051.68 2,023.67 ۱۲:۳۰
بانکها 1,393.37 28.77 1,393.37 1,374.78 ۱۲:۳۰
اداره بازارهای مالی 207.81 3.86 208.38 207.81 ۱۷:۰۰
اطلاعات و ارتباطات 373.5 2.18 382.68 373.5 ۱۲:۳۰
دستگاههای برقی 1.305 میلیون 4994.34 1.305 میلیون 1.3 میلیون ۱۲:۴۵
چند رشته ای ص 25,015.88 112.12 25,015.88 24,891.53 ۱۲:۳۰
فلزات اساسی 159,522.7 711.31 160,073.75 159,278.09 ۱۲:۳۰
قند و شکر 46,345.24 943.08 46,352.29 45,981.38 ۱۲:۱۵
انبوه سازی 1,888.86 77.06 1,889.23 1,837.04 ۱۲:۳۰
نام شاخص ارزش تغییر ? بیشترین کمترین زمان
رایانه 24,943.97 723.47 24,943.98 24,376.48 ۱۲:۴۵
ماشین آلات 77,025.47 2158.33 77,178.22 75,873.24 ۱۲:۳۰
فراورده نفتی 1.123 میلیون 32500.4 1.123 میلیون 1.097 میلیون ۱۲:۳۰
کانه فلزی 70,893.41 497.03 71,114.84 70,586.75 ۱۲:۳۰
غذایی بجز قند 13,297.12 331.06 13,314.31 13,195.79 ۱۲:۳۰
ذغال سنگ 8,762.51 437.75 8,762.51 8,762.49 ۱۰:۳۰
خودرو 36,431.9 1045.67 36,586.22 35,953.55 ۱۲:۴۵
کانی غیرفلزی 12,412.64 248.67 12,480.54 12,367.95 ۱۲:۳۰
خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 360.46 6.34 360.46 356.94 ۱۲:۳۰
محصولات کاغذ 76,573.82 1433.69 77,675.42 76,573.82 ۱۲:۳۰
وسایل ارتباطی 6,744.42 62.63 6,832.09 6,728.44 ۱۲:۳۰
سایرمالی 3,939.1 139.42 3,939.34 3,814.16 ۱۲:۳۰
انتشار و چاپ 978,641.31 17170.26 978,641.31 977,492.92 ۱۲:۳۰
مبلمان 272.7 0 272.7 272.7 ۰۸:۳۳
حمل و نقل 8,236.24 296.19 8,245.14 8,084.36 ۱۲:۳۰
استخراج نفت جز کشف 1,576.2 70.63 1,576.2 1,536.97 ۱۲:۳۰
بیمه و بازنشسته 12,684.24 611.88 12,684.24 12,467.78 ۱۲:۴۵
بازار اول فرابورس 600.51 2.55 603.43 600.51 ۱۲:۳۵
بازار دوم فرابورس 1,770.49 4.53 1,785.42 1,770.17 ۱۴:۲۰
شاخص بازده نقدی قیمت 1.084 میلیون 1.08 1.084 میلیون 1.084 میلیون ۱۷:۲۸
وزنی - ارزشی 72,564.65 676.3 72,940.46 72,122.24 ۱۶:۵۵
شاخص کل فرابورس 3,589.44 10.15 3,615.25 3,589.43 ۱۴:۰۰
قیمت (هم وزن) 49,462.56 1148.77 49,546.06 48,867.34 ۱۶:۵۵
شاخص آزاد شناور 307,878.63 4170.52 307,929.02 305,067.56 ۱۶:۵۵
شاخص بازار دوم 549,995.8 8726.23 550,103.47 543,433.12 ۱۲:۵۰
شاخص قیمت 50 شرکت 634,707.24 7669.17 634,706.14 628,930.03 ۱۲:۴۵
شاخص 30 شرکت بزرگ 11,551.26 114.99 11,552.95 11,451.63 ۱۲:۴۳