شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ویتنام ویتنام
ویتنام

ویتنام

ویتنام با نام رسمی جمهوری سوسیالیستی ویتنام، کشوری است مستقر در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن هانوی است.

دلار / دونگ ویتنام

23200
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 07:17:03
3 (0.01%)
تغییر ۳ ماهه
193 (0.83%)
تغییر ۶ ماهه
188 (0.80%)
نوسان سالیانه
 • نرخ فعلی : 1000.56
 • بالاترین قیمت روز : 1000.56
 • پایین ترین قیمت روز : 1000.56
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1000.56
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 23199.00
 • بالاترین قیمت روز : 23199.00
 • پایین ترین قیمت روز : 23199.00
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 23199.00
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 3.68
 • بالاترین قیمت روز : 3.68
 • پایین ترین قیمت روز : 3.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 3.68
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 61,523.12
 • بالاترین قیمت روز : 61,523.12
 • پایین ترین قیمت روز : 61,523.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ آبان
 • نرخ روز گذشته : 61,523.12
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/VND Ask 25701 25698.6 25687 25701 11.60 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۵۴
GBP/VND Ask 29991 29988 29972 29991 17.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۵۴
RUB/VND Ask 363.07 - 363.07 363.07 0.03 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۱۵
VND/XAF Ask 0.0256 - 0.0255 0.0256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۵۴
دلار / دونگ ویتنام 23200 - 23200 23209 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۷

شاخص های بورس ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 61523.12 - 61523.12 61523.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam Exhibition Fair Centre JSC 125500 - 125500 125500 1500.00 1.21% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Quang Ninh Thermal Power 13000 - 13000 13000 100.00 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Vissan 31000 - 31000 31000 300.00 0.98% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
VietTien Garment 51700 - 51700 51700 600.00 1.16% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Gia Lai Electricity 28200 - 28200 28200 50.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱

بازار اوراق قرضه ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 1.977 - 1.967 1.977 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 10Y 3.631 - 3.631 3.644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 2Y 2.098 - 1.947 2.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Vietnam 3Y 2.29 - 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Vietnam 5Y 2.372 - 2.372 2.372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۱

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSIAM VNX50 ETF 13270 - 13270 13400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
VFMVN30 15300 - 15280 15430 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲

شاخص‌های اقتصادی ویتنام + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آسانی کسب و کار

0 2019 12 69 68 : 99 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 8120243 739771 : 8616202 سه ماهه IP

اندازه اصل تورم

1.99 2019 10 1.96 1.18 : 2.2 ماهیانه ٪

اوراق قرضه دولتی ده ساله

3.68 2019 11 3.63 0.12 : 17.1 روزانه

افراد شاغل

0 2019 09 54.36 23.5 : 54.58 سه ماهه میلیون

استخراج معدن

-0.20 2019 10 -6.6 -17.7 : 14.8 ماهیانه ٪

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

افراد بیکار

1.10 2018 12 1.1 0.8 : 2.3 سه ماهه میلیون

ارزش بودجه دولت

0 2018 12 -174300 -191500 : 13000 سالیانه VND - میلیارد

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

57.50 2018 12 58.2 31.4 : 59.7 سالیانه ٪

بودجه دولت

-3.50 2018 12 -3.5 -9.9 : 1.2 سالیانه ٪

بدهی خارجی

104079.00 2017 12 85642 10345 : 104079 سالیانه USD - میلیون

بازار سهام

1000.56 2019 11 1008 100 : 1211 روزانه

پول

23199.00 2019 11 23200 10981 : 23425 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

352698.00 2019 09 228440 65298 : 500567 سه ماهه VND - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

15794.00 2019 09 9837 3044 : 20574 سه ماهه VND - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از ساخت

495670.00 2019 09 306157 90932 : 640172 سه ماهه VND - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از معادن

134642.00 2019 09 89202 38180 : 240462 سه ماهه VND - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

148892.00 2019 09 85798 24018 : 224464 سه ماهه VND - میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

6608.60 2018 12 6234 1458 : 6609 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی از خدمات

977261.00 2019 09 595903 216604 : 1354796 سه ماهه VND - میلیارد

تولید نفت خام

214.00 2019 07 231 125 : 415 ماهیانه BBL/D/1K

تولید ناخالص ملی

5154552.00 2018 12 4628741 39284 : 5154552 سالیانه VND - میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه

1964.50 2018 12 1853 378 : 1964 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

2522978.00 2019 09 1565704 480455 : 3493399 سه ماهه VND - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

65913.00 2019 09 42753 13398 : 94215 سه ماهه VND - میلیارد

تورم مواد غذایی

0.54 2019 10 0.64 -10.12 : 74.29 ماهیانه ٪

تغییرات موجودی انبار

148644.00 2018 12 140220 530 : 148644 سالیانه VND - میلیارد

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

1.50 2019 10 2.1 -49.33 : 102 ماهیانه ٪

تغییرات سالیانه خرده فروشی

13.30 2019 10 12.7 -20.73 : 76.75 ماهیانه ٪

تولید الکتریسیته

19600.00 2019 10 19500 671 : 21100 ماهیانه گیگاوات ساعت

تولید صنعتی

9.20 2019 10 10.2 -10.1 : 28.4 ماهیانه ٪

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

1321905.90 2018 12 1190475 5495 : 1321906 سالیانه VND - میلیارد

تولید ناخالص داخلی

244.95 2018 12 224 6.29 : 245 سالیانه USD - میلیارد

تولید صنعتی

10.80 2019 10 12.3 -12.4 : 26.3 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

75470.00 2019 09 46683 15783 : 102349 سه ماهه VND - میلیارد

ثبت خودرو

27419.00 2019 10 27058 2992 : 32511 ماهیانه

جمعیت

94.67 2018 12 93.68 34.74 : 94.67 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

3.00 2018 12 2.9 -12.7 : 6 سالیانه ٪

حساب جاری

-107.00 2019 06 1976 -10823 : 9471 سه ماهه USD - میلیون

حداقل دستمزد

4180.00 2019 01 3980 1000 : 4180 سالیانه VND هزار / ماه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

5372100.00 2018 12 5040600 5040600 : 6981300 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

10825600.00 2018 12 10960700 10160800 : 11876600 سالیانه

دستمزد

5622.00 2018 06 5788 1399 : 5788 سه ماهه VND هزار / ماه

دستمزد در تولید

5524.00 2018 06 5760 2871 : 5760 سه ماهه VND هزار / ماه

درآمدهای دولت

0 2018 12 1288665 19 : 1424914 سالیانه VND - میلیارد

ذخایر ارزی

64368.80 2019 07 63900 878 : 64369 ماهیانه USD - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2018 12 107 43 : 123 سالیانه

رابطه مبادله

0 2018 12 100 94.81 : 110 سالیانه نقاط شاخص

رتبه رقابتی

0 2019 12 77 56 : 77 سالیانه

سن بازنشستگی زنان

55.00 2018 12 55 55 : 55 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

60.00 2018 12 60 60 : 60 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

16.21 2019 10 14.22 0.4 : 19.1 ماهیانه USD - میلیارد

سرعت اینترنت

0 2017 03 8250 703 : 9504 سه ماهه KBps

شاخص فساد مالی

0 2018 12 35 24 : 35 سالیانه امتیاز

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

93.12 2019 10 92.21 76.88 : 154 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.66 0 : 1 سالیانه

شاخص PMI تولید

50.00 2019 10 50.5 43.6 : 56.5 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 58.05 4.02 : 61.54 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

113.94 2019 10 113 100 : 114 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

22400.00 2019 10 23357 537 : 25885 ماهیانه USD - میلیون

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2018 12 153 0.11 : 182 سالیانه نقاط شاخص

ضریب اطمینان مصرف کننده

129.00 2019 03 122 88 : 129 سه ماهه نقاط شاخص

عرضه پول M1

0 2018 12 1982009 109 : 4613262 سالیانه VND - میلیارد

عرضه پول M2

9211848.05 2018 12 8192548 112 : 9211848 سالیانه VND - میلیارد

عرضه پول M0

0 2018 12 977907 55 : 1085018 سالیانه VND - میلیارد

قیمت واردات

0 2018 12 121 88.4 : 121 سالیانه نقاط شاخص

قیمت گازوئیل

0.83 2019 10 0.85 0.34 : 1.18 ماهیانه USD / لیتر

قیمت تولید

101.00 2019 09 102 97.41 : 121 سه ماهه نقاط شاخص

قیمت صادرات

0 2018 12 121 88.1 : 125 سالیانه نقاط شاخص

گردش سرمایه

0 2019 06 7691 -5250 : 10710 سه ماهه USD - میلیون

موازنه تجاری

-100.00 2019 10 -100 -3888 : 3430 ماهیانه USD - میلیون

مخارج نظامی

0 2018 12 5074 702 : 5451 سالیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

18.00 2018 12 18 15 : 18 سالیانه ٪

نرخ تورم

0.59 2019 10 0.32 -1.14 : 3.91 ماهیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2019 12 10 10 : 10 سالیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2018 12 35 35 : 40 سالیانه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

76.60 2018 06 76.7 76.4 : 77.5 سه ماهه ٪

نرخ مالیات شرکت

20.00 2019 12 20 20 : 35 سالیانه ٪

نرخ تورم

2.24 2019 10 1.98 -2.6 : 28.24 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

7.31 2019 09 6.73 3.12 : 8.48 سه ماهه ٪

نرخ بهره بین بانکی

4.28 2019 11 4.28 2.37 : 19.77 روزانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

8.00 2018 12 8 5 : 8 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

4.68 2018 12 4.78 3.65 : 22.04 سالیانه ٪

نرخ بهره

6.00 2019 10 6 4.8 : 15 روزانه ٪

نرخ بیکاری

2.17 2019 09 2.16 1.81 : 4.5 سه ماهه ٪

نرخ تامین اجتماعی

0 2018 12 26 20 : 26 سالیانه ٪

نرخ بیکاری جوانان

6.53 2019 09 6.47 5.09 : 7.86 سه ماهه ٪

واردات

22500.00 2019 10 21749 740 : 23190 ماهیانه USD - میلیون

ورود توریست

1618.30 2019 10 1561 529 : 1618 ماهیانه هزار

هزینه های مصرف کننده

3745063.00 2018 12 3405750 37572 : 3745063 سالیانه VND - میلیارد

هزینه زندگی خانواده

7763600.00 2018 12 7633800 7633800 : 8250400 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

4752300.00 2018 12 4693900 4693900 : 5258200 سالیانه

هزینه های دولت

358592.00 2018 12 325804 3164 : 358592 سالیانه VND - میلیارد

هزینه های مالی

0 2018 12 1462965 35 : 1616414 سالیانه VND - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 1.99 1.8 1.5 1.6 1.8 1.7 ٪
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.68 3.71 3.74 3.76 3.68 3.82
استخراج معدن -0.20 2.5 0.8 3.5 -2.8 3.3 ٪
افراد بیکار 1.10 1.1 1.1 1.2 1.1 1.3 میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 60 58 58 60 58 ٪
بودجه دولت -3.50 -4.3 -4.1 -4.1 -4.3 -3.5 ٪
بدهی خارجی 104079.00 135000 150000 150000 135000 150000 USD - میلیون
بازار سهام 1000.56 979 969 959 989 940
پول 23199.00 23202 23202 23202 23202 23202
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 352698.00 529099 77392 242558 520590 547660 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 15794.00 21747 4696 10445 21397 22510 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 495670.00 676662 148222 325078 665779 700399 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 134642.00 219628 40891 94715 216095 227332 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 148892.00 237258 36774 91100 233443 245582 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6608.60 6500 6800 6800 6500 6800 USD
تولید ناخالص داخلی از خدمات 977261.00 1432019 296580 632730 1408988 1482255 VND - میلیارد
تولید نفت خام 214.00 260 260 260 260 280 BBL/D/1K
تولید ناخالص ملی 5154552.00 5484443 5520525 5473103 4948124 5835448 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964.50 1990 2100 2100 1990 2100 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2522978.00 3692523 729362 1662465 3633135 3822058 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 65913.00 99585 20084 45395 97984 103079 VND - میلیارد
تورم مواد غذایی 0.54 2.7 2.5 1.9 2.9 3 ٪
تغییرات موجودی انبار 148644.00 142700 159000 159000 142700 159000 VND - میلیارد
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.50 2.5 0.8 0.6 2.8 2.3 ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.30 10.5 10 11.5 12.1 10.6 ٪
تولید الکتریسیته 19600.00 19900 21000 19500 19900 20500 گیگاوات ساعت
تولید صنعتی 9.20 7 8 9.5 7.7 6.9 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1321905.90 1406508 1415761 1403600 1272617 1496524 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 244.95 255 269 269 255 269 USD - میلیارد
تولید صنعتی 10.80 9.5 11 10.5 9.2 9.6 ٪
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 75470.00 108183 23194 49568 106443 111978 VND - میلیارد
ثبت خودرو 27419.00 30500 25000 26000 31600 31200
جمعیت 94.67 95.28 95.28 95.28 94.98 95.28 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 2.6 1.8 1.8 2.6 1.8 ٪
حساب جاری -107.00 2060 2500 1500 3030 2730 USD - میلیون
حداقل دستمزد 4180.00 4180 4360 4360 4180 4360 VND هزار / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100.00 4927000 4927000 4927000 4927000 5207510
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600.00 12300000 12300000 12300000 12300000 12900000
دستمزد 5622.00 6400 6400 6200 5800 6600 VND هزار / ماه
دستمزد در تولید 5524.00 6350 6340 6100 5500 6550 VND هزار / ماه
ذخایر ارزی 64368.80 66000 65000 65000 65200 60000 USD - میلیون
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16.21 5 10.8 17.2 22.5 25.5 USD - میلیارد
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.12 91.87 96.73 95.53 92.71 95.87
شاخص PMI تولید 50.00 50.8 51.2 50.9 51 51
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.94 115 116 117 114 118 نقاط شاخص
صادرات 22400.00 23600 22100 23500 21400 23700 USD - میلیون
ضریب اطمینان مصرف کننده 129.00 126 120 120 124 115 نقاط شاخص
عرضه پول M2 9211848.05 8290000 9150000 9150000 8290000 9150000 VND - میلیارد
قیمت گازوئیل 0.83 0.72 0.69 0.67 0.74 0.63 USD / لیتر
قیمت تولید 101.00 102 103 103 105 106 نقاط شاخص
موازنه تجاری -100.00 2000 2000 500 -100 1600 USD - میلیون
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ تورم 0.59 0.2 0.2 0.5 0.1 0.2 ٪
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 76.60 76.6 76.6 76.6 76.7 77.8 ٪
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20 ٪
نرخ تورم 2.24 3 3.1 3.6 3.2 3.4 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.31 6.6 7.1 6.18 6.9 6.4 ٪
نرخ بهره بین بانکی 4.28 3.73 3.35 3.35 4.23 3.73 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8 ٪
نرخ بهره سپرده 4.68 4.43 3.93 3.93 4.43 3.68 ٪
نرخ بهره 6.00 5.5 5.5 5.5 6 5.25 ٪
نرخ بیکاری 2.17 2.4 2.4 2.5 2.3 2.4 ٪
نرخ بیکاری جوانان 6.53 6.4 6.2 6.2 6.3 6.5 ٪
واردات 22500.00 22700 21600 22500 21500 22700 USD - میلیون
ورود توریست 1618.30 1600 1400 1550 1650 1800 هزار
هزینه های مصرف کننده 3745063.00 3599878 4010962 3976508 3541980 3726163 VND - میلیارد
هزینه زندگی خانواده 7763600.00 7580000 7580000 7580000 7580000 7800000
هزینه زندگی انفرادی 4752300.00 4220000 4220000 4220000 4220000 4300000
هزینه های دولت 358592.00 381542 384052 380753 348284 405961 VND - میلیارد