شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اوگاندا اوگاندا
اوگاندا
اوگاندا
اوگاندا (به انگلیسی: Uganda) به صورت رسمی جمهوری اوگاندا، کشوری است در حاشیهٔ دریاچه ویکتوریا واقع در شرق میانه آفریقا. همسایه‌های آن عبارت‌اند از سودان جنوبی، کنگو، رواندا، بروندی، تانزانیا، کنیا. پایتخت آن کامپالا است.جمعیت این کشور ۳۷ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر است. زبان اول رسمی در اوگاندا انگلیسی و زبان رسمی دوم سواحلی است. واحد پول این کشور شیلینگ اوگاندا است. ۸۵ درصد مردم این کشور مسیحی و ۱۲ درصد مسلمان هستند. ۷یووری موسونی، رئیس‌جمهوری اوگاندا، در ژانویه ۱۹۸۶ و در پی جنگ‌های چریکی شش‌ساله بر سر کار آمد.

UGX/USD

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/UGX Ask 4088.7 - 4088.7 4088.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۵:۰۶
GBP/UGX Ask 4644 - 4644 4644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۵:۰۶
UGX/ZAR Ask 0.004 - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۵:۰۶
ZAR/UGX Ask 248.8943 - 248.8943 248.8943 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۵:۰۶
دلار / شیلینگ اوگانادا 3710 - 3698 3713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۸:۰۷

شاخص های بورس اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1531.79 - 1531.79 1531.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۳۲

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Umeme 296 - 296 296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Bank of Baroda Uganda 125 - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Uganda Clays 12.9 - 12.9 12.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Stanbic Bank Uganda 27 - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۲۲:۳۳
National Insurance Corp 11.93 - 11.93 11.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۳۲

بازار اوراق قرضه اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 6M 10.6 - 10.6 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Uganda 1Y 11.45 - 11.45 11.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Uganda 3M 8.2 - 8.2 8.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۱:۰۲
Uganda 3Y 14.45 - 14.3 14.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۱:۰۲
Uganda 5Y 14.8 - 14.8 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۱:۰۲

شاخص‌های اقتصادی اوگاندا + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 09 201 104 : 203 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 122 106 : 135 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 19366 1926 : 22382 سه ماهه IP
اندازه اصل تورم 2.50 2019 09 2.7 0.8 : 22.7 ماهیانه ٪
اعتبار بخش خصوصی 0 2019 08 15226259 1827083 : 15357377 ماهیانه UGX - میلیون
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
اطمینان کسب و کار 58.60 2019 09 58.4 51.98 : 62.62 ماهیانه نقاط شاخص
بودجه دولت -4.70 2018 12 -3.3 -4.8 : -0.77 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.00 2018 12 38.6 19.2 : 71.5 سالیانه ٪
پی ام آی مرکب 55.70 2019 09 57.5 47.7 : 58.2 ماهیانه
پول 3700.00 2019 10 3700 1555 : 3910 روزانه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3413.85 2019 06 2589 1995 : 4209 سه ماهه UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1042.92 2019 06 1026 446 : 1075 سه ماهه UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 249.63 2019 06 255 98.26 : 275 سه ماهه UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1807.37 2018 12 1768 773 : 1807 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1199.01 2019 06 1174 788 : 1199 سه ماهه UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 709.70 2018 12 694 274 : 710 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16586.93 2019 06 15309 8348 : 17236 سه ماهه UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8820.90 2019 06 8537 4082 : 8833 سه ماهه UGX - میلیارد
تغییر قیمت تولید کننده -2.80 2019 06 -1.9 -3.8 : 8.7 ماهیانه ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23903.00 2017 12 14514 1160 : 23903 سالیانه UGX - میلیارد
تغییرات موجودی انبار 0 2017 12 197 126 : 198 سالیانه UGX - میلیارد
تورم مواد غذایی -0.90 2019 09 0.1 -11.22 : 40.65 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 568.97 2019 06 579 237 : 602 سه ماهه UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 27.48 2018 12 26 0.42 : 27.48 سالیانه USD - میلیارد
تسهیلات اعتباری خریدار 0 2019 08 2565429 326244 : 2577718 ماهیانه SHS - میلیون
جمعیت 0 2018 12 41.16 6.77 : 42.72 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80 2018 12 -5.4 -11.6 : 2.86 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2019 06 -746 -939 : 118 سه ماهه USD - میلیون
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 412400.00 2018 12 649900 389700 : 649900 سالیانه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1216600.00 2018 12 1766600 1216600 : 1766600 سالیانه
ذخایر ارزی 0 2019 08 3342 5.1 : 3654 ماهیانه USD - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 151 43 : 151 سالیانه
رابطه مبادله 0 2019 08 118 72.5 : 167 ماهیانه نقاط شاخص
رتبه رقابتی 0 2019 12 117 108 : 129 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 2516 104 : 2516 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 0 2019 09 165 102 : 167 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 26 19 : 29 سالیانه امتیاز
شاخص اقتصادی مقدم 0 2019 08 233 94.8 : 234 ماهیانه نقاط شاخص
شاخص تروریسم 0 2017 12 4.32 2.76 : 6.09 سالیانه
شاخص رقابتی 0 2019 12 46.8 3.33 : 48.94 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 178.50 2019 09 177 102 : 178 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2019 08 318 12.39 : 604 ماهیانه USD - میلیون
عرضه پول M3 0 2019 08 23880 139 : 25333 ماهیانه UGX - میلیارد
عرضه پول M2 0 2019 08 16792 139 : 17868 ماهیانه UGX - میلیارد
عرضه پول M1 0 2019 08 9602 913 : 10419 ماهیانه UGX - میلیارد
قیمت مصرف کننده اصلی 174.30 2019 09 174 70.19 : 174 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت واردات 0 2019 08 132 64.95 : 209 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت تولید 176.55 2019 08 176 176 : 187 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت صادرات 0 2019 08 156 60.13 : 225 ماهیانه نقاط شاخص
گردش سرمایه 0 2019 06 -768 -863 : 6684 سه ماهه USD - میلیون
موازنه تجاری -279.00 2019 08 -324 -478 : 14.56 ماهیانه USD - میلیون
مخارج نظامی 0 2018 12 347 11 : 612 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 2019 06 5.6 1.1 : 11.7 سه ماهه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019 06 0.3 -2.4 : 4.3 سه ماهه ٪
نرخ تورم 1.90 2019 09 2.1 -5.36 : 24.5 ماهیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 2018 12 30 30 : 30 سالیانه ٪
نرخ تورم 0 2019 09 0.4 -2.1 : 5.2 ماهیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 2018 12 40 30 : 40 سالیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 2019 12 18 18 : 18 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 10.26 2019 03 9.85 3.54 : 39 ماهیانه ٪
نرخ اشتغال 0 2012 12 88.3 47.8 : 88.3 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 2019 12 5 5 : 5 سالیانه ٪
نرخ بهره 9.00 2019 10 10 9 : 23 روزانه ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00 2019 12 10 10 : 10 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 0 2017 12 2 0.94 : 3.5 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی 15.00 2019 12 15 15 : 15 سالیانه ٪
وام به بخش خصوصی 0 2019 08 15995 244 : 16120 ماهیانه SHS - میلیارد
ورود توریست 0 2017 12 1323 69 : 1449 سالیانه هزار
واردات 0 2019 08 642 44.2 : 915 ماهیانه USD - میلیون
هزینه زندگی انفرادی 0 2018 12 652200 652200 : 652200 سالیانه
هزینه زندگی خانواده 1368500.00 2018 12 1368500 1368500 : 1368500 سالیانه
هزینه های دولت 4061.31 2017 12 4769 3169 : 5365 سالیانه UGX - میلیارد
هزینه های مصرف کننده 78397.00 2018 12 70834 26610 : 78397 سالیانه UGX - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 2.50 2.6 3.2 3.4 2.3 3.4 ٪
اطمینان کسب و کار 58.60 56.9 56.8 57.3 56.9 57.4 نقاط شاخص
بودجه دولت -4.70 -4.9 -4.9 -4.9 -5.4 -4.9 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.00 43 43 43 42 43 ٪
پی ام آی مرکب 55.70 56.2 54.8 55 57 56
پول 3700.00 3701 3712 3724 3689 3747
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3413.85 2729 2726 2744 3430 3639 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1042.92 1081 1080 1087 1137 1206 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 249.63 268 268 270 257 273 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1807.37 1727 1727 1745 1789 1745 USD
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1199.01 1238 1236 1245 1236 1311 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 709.70 750 750 750 725 750 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16586.93 16136 17466 17582 17084 18126 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8820.90 8998 8990 9050 9181 9741 UGX - میلیارد
تغییر قیمت تولید کننده -2.80 -1.6 1.4 1.3 -2 1.3 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23903.00 25194 25170 25337 25289 26832 UGX - میلیارد
تورم مواد غذایی -0.90 1.3 1.4 1.6 1.3 1.6 ٪
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 568.97 610 609 613 637 675 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 27.48 30 30 30 28.5 30 USD - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80 -5.3 -5.3 -5.3 -4.9 -5.3 ٪
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 412400.00 440000 440000 440000 440000 445000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1216600.00 1817300 1817300 1817300 1817300 1859522
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 178.50 184 181 184 184 195 نقاط شاخص
قیمت مصرف کننده اصلی 174.30 177 179 180 174 180 نقاط شاخص
قیمت تولید 176.55 180 176 182 180 183 نقاط شاخص
موازنه تجاری -279.00 -360 -360 -335 -360 -360 USD - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 5.4 5.3 6 5.8 6.1 ٪
نرخ تورم 1.90 3.4 3.7 3.8 3 4 ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40 ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ بهره سپرده 10.26 9.76 9.76 9.51 9.76 9.51 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5 ٪
نرخ بهره 9.00 9.5 9.25 9.25 9.5 9.25 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00 10 10 10 10 10 ٪
نرخ تامین اجتماعی 15.00 15 15 15 15 15 ٪
هزینه زندگی خانواده 1368500.00 1368500 1368500 1368500 1368500 1508900
هزینه های دولت 4061.31 4281 4277 4305 4297 4559 UGX - میلیارد
هزینه های مصرف کننده 78397.00 82630 82552 83101 82944 88004 UGX - میلیارد