شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترینیداد و توباگو ترینیداد و توباگو
ترینیداد و توباگو
ترینیداد و توباگو
ترینیداد و توباگو با نام رسمی جمهوری ترینیداد و توباگو کشوری متشکل از دو جزیره در دریای کارائیب واقع در شمال آمریکای جنوبی است. پایتخت آن پرت آو اسپاین است.

TTD/USD

0.1475
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:06:18
0 (2.01%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.30%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی ترینیداد و توباگو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / دلار ترینیداد 6.826 - 6.826 6.826 0.03 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۳:۲۳
EUR/TTD Ask 7.4735 - 7.4735 7.4735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۵:۰۶
GBP/TTD Ask 8.505 - 8.505 8.505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۵:۰۶
TTD/GBP Ask 0.1174 - 0.1174 0.1174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۵:۰۶
TTD/USD Ask 0.1475 - 0.1475 0.1475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۵:۰۶

شاخص‌های اقتصادی ترینیداد و توباگو + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آسانی کسب و کار 0 2018 12 102 63 : 105 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 172771 33966 : 227795 سه ماهه IP
افراد بیکار 27.30 2017 12 32.1 20.5 : 106 سه ماهه هزار
افراد شاغل 0 2017 12 602 385 : 644 سه ماهه هزار
اعتبار بخش خصوصی 0 2019 07 65260 9882 : 65377 ماهیانه TTD - میلیون
استفاده از ظرفیت 0 2019 03 65.7 62.7 : 74 سه ماهه ٪
ارزش بودجه دولت 0 2019 07 -702 -5107 : 7897 ماهیانه TTD - میلیون
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت -3.40 2018 12 -9 -9 : 7.3 سالیانه ٪
بدهی های دولت 90781.00 2019 07 91401 19920 : 95522 ماهیانه TTD - میلیون
بدهی خارجی 25763.80 2019 07 25967 6215 : 26223 ماهیانه TTD - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 2018 12 62.7 9.5 : 62.7 سالیانه ٪
پول 6.73 2019 10 6.73 5.85 : 6.79 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28647.10 2018 12 28567 10912 : 31974 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 15288.90 2018 12 15246 4007 : 17064 سالیانه USD
تولیدات صنعتی 0 2019 03 -19.3 -19.3 : 15.7 سه ماهه ٪
تولید ناخالص داخلی 23.41 2018 12 22.25 0.54 : 27.87 سالیانه USD - میلیارد
تولید نفت خام 0 2019 05 59 51 : 156 ماهیانه BBL/D/1K
ترازنامه بانک 0 2019 07 140458 11929 : 140695 ماهیانه TTD - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 0 2019 07 35118 4119 : 35224 ماهیانه TTD - میلیون
تورم مواد غذایی 2.00 2019 08 1.5 -0.3 : 39.13 ماهیانه ٪
تولید سیمان 0 2019 06 63853 0 : 95156 ماهیانه تن
تولید صنعتی 1.00 2019 03 -2.2 -14.2 : 24.2 سه ماهه ٪
جمعیت 0 2018 12 1.38 0.85 : 1.39 سالیانه میلیون
حساب جاری 486.70 2019 03 632 -2462 : 2984 سه ماهه USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.60 2018 12 5.9 -12.14 : 38.59 سالیانه ٪
درآمدهای دولت 0 2019 07 3624 206 : 11120 ماهیانه TTD - میلیون
ذخایر طلا 0 2019 09 1.9 1.86 : 1.94 سه ماهه تن
ذخایر ارزی 0 2019 08 6872 -234 : 11497 ماهیانه USD - میلیون
رتبه رقابتی 0 2019 12 78 76 : 92 سالیانه
رتبه فساد مالی 0 2018 12 77 31 : 101 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 9590 540 : 9590 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 41 32 : 53 سالیانه امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.90 2019 08 108 46 : 108 ماهیانه
شاخص رقابتی 0 2019 12 57.88 3.85 : 58.3 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 0.25 0 : 2.23 سالیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.70 2019 08 109 23.5 : 109 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2019 03 2393 486 : 6227 سه ماهه USD - میلیون
عرضه پول M2 0 2019 07 87596 9021 : 89426 ماهیانه TTD - میلیون
عرضه پول M0 0 2019 07 25523 1664 : 35129 ماهیانه TTD - میلیون
قیمت تولید 608.20 2019 06 604 332 : 608 سه ماهه نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 0.45 2019 08 0.49 0.13 : 0.87 ماهیانه USD / لیتر
موازنه تجاری 756.50 2019 03 1049 -396 : 3474 سه ماهه USD - میلیون
مخارج نظامی 0 2018 12 203 33.4 : 233 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش 12.50 2019 12 12.5 12.5 : 15 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 2018 12 25 25 : 25 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 2018 12 25 25 : 25 سالیانه ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 0 2017 12 59.1 57.8 : 64.5 سه ماهه ٪
نرخ بهره 5.00 2019 09 5 2.75 : 8.75 روزانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00 2019 03 -2.1 -11.9 : 20.6 سه ماهه ٪
نرخ بهره سپرده 1.50 2018 12 1.5 1.5 : 8.51 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 2019 03 -0.1 -4.6 : 7.3 سه ماهه ٪
نرخ بیکاری 4.40 2017 12 5.1 3.1 : 21.1 سه ماهه ٪
نرخ تورم 1.20 2019 08 1.1 -2.61 : 24.52 ماهیانه ٪
واردات 0 2019 03 1344 416 : 3977 سه ماهه USD - میلیون
هزینه های مالی 0 2019 07 4325 391 : 11061 ماهیانه TTD - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 27.30 32 31.6 31.7 31.64 31.5 هزار
بودجه دولت -3.40 -8 -8 -8 -8.3 -8 ٪
بدهی های دولت 90781.00 94000 94500 95000 93500 95500 TTD - میلیون
بدهی خارجی 25763.80 28500 26081 26300 28500 30000 TTD - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 65 65 65 63 65 ٪
پول 6.73 6.78 6.8 6.82 6.75 6.87
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28647.10 28900 28900 28900 28800 28900 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 15288.90 15400 15400 15400 15300 15400 USD
تولید ناخالص داخلی 23.41 34 34 34 29 34 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 2.00 1 1.2 1.1 1 1.3 ٪
تولید صنعتی 1.00 1.7 1.6 1.9 1.5 1.7 ٪
حساب جاری 486.70 500 450 300 200 -100 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.60 6 6 6 5 6 ٪
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.90 110 110 110 110 112
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.70 110 110 110 110 112 نقاط شاخص
قیمت تولید 608.20 605 605 605 604 605 نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 0.45 0.32 0.39 0.38 0.33 0.32 USD / لیتر
موازنه تجاری 756.50 1100 1300 830 1251 1264 USD - میلیون
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ بهره 5.00 4.5 4.5 4 4.75 4 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00 0.6 0.8 1 0.9 1.5 ٪
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.25 1.25 1.5 1.25 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 0.2 0.6 0.4 0.3 0.8 ٪
نرخ بیکاری 4.40 5.1 5 5 5.5 5 ٪
نرخ تورم 1.20 1.6 1.7 1.6 1.5 1.7 ٪