شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکمنستان ترکمنستان
ترکمنستان

ترکمنستان

ترکمنستان(به ترکمنی:Türkmenistan و به انگلیسی: Turkmenistan)با نام رسمی جمهوری ترکمنستان کشوری در خاورمیانه و آسیای میانه است.این کشور تا سال ۱۹۹۱ با نام جمهوری سوسیالیستی ترکمنستان یکی از جمهوری‌های اتحاد شوروی بود.ترکمنستان از جنوب با افغانستان و ایران،از شمال با ازبکستان و قزاقستان و از غرب با دریای خزر و از طریق این دریا با کشورهای جمهوری آذربایجان و روسیه نیز همسایه است.نام کشور«ترکمنستان»از دو بخش«ترکمن»و«ستان»تشکیل شده که یعنی«سرزمین ترکمن‌ها».بیشتر مردم این کشور از قوم ترکمن هستند و به زبان ترکمنی (شاخه‌ای از زبان‌های ترکی‌تبار) صحبت می‌کنند.۸۰٪ درصد مساحت ترکمنستان را بیابان قره‌قوم تشکیل می‌دهد.در این بیابان در هر جا که آب وجود داشته‌استروستاها و شهرهای بزرگ و پرجمعیتی به وجود آمده‌است و دارای آب و هوای خشک است؛ولی ناحیه رشته کوه کپه داغ در جنوب کشور و نزدیکی مرز ایران آب و هوای مناسبی دارد و عشق آباد،مرو و سایر شهرهای مهم در این ناحیه هستند.ترکمنستان دارای منابع بزرگ گاز است که آن را به کشور های مختلف از جمله ایران صادر می‌کند.این کشور در شمال شرقی ایران قرار دارد.

TMT/USD

0.2849
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:06:13
0 (2.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.85%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی ترکمنستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TMT/RUB Ask 18.2598 18.2675 18.2598 18.2839 0.03 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۳۶
TMT/USD Ask 0.2849 - 0.2849 0.2849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۵:۰۶
USD/TMT Ask 3.5 - 3.41 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی ترکمنستان + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 613 223 : 721 سه ماهه IP

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

29.30 2018 12 28.82 2.42 : 64.41 سالیانه ٪

بودجه دولت

-0.90 2018 12 -2.8 -2.8 : 11.3 سالیانه ٪

بدهی خارجی

0 2018 12 781324 276435 : 2732208 سالیانه هزار تومان

پول

3.49 2019 11 3.49 0.01 : 3.5 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

17129.00 2018 12 16390 4202 : 17129 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه

7647.90 2018 12 7318 1876 : 7648 سالیانه USD

تولید نفت خام

250.00 2019 07 307 69 : 316 ماهیانه BBL/D/1K

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

20.87 2017 12 19.69 2.81 : 20.87 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

42.10 2017 12 39.56 8.17 : 42.1 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی

40.76 2018 12 37.93 2.33 : 43.52 سالیانه USD - میلیارد

جمعیت

5.85 2018 12 5.76 1.6 : 5.85 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-8.20 2018 12 -11.5 -108 : 154 سالیانه ٪

حساب جاری

-1171.00 2019 12 1388 -7105 : 4037 سالیانه USD - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2018 12 167 133 : 177 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

62.00 2018 12 62 62 : 62 سالیانه

سن بازنشستگی زنان

57.00 2018 12 57 57 : 57 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2624 111 : 3625 سه ماهه KBps

شاخص فساد مالی

0 2018 12 19 16 : 22 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 0.23 سالیانه

صادرات

9809.20 2018 12 7458 64.34 : 12395 سالیانه USD - میلیون

موازنه تجاری

2886.58 2017 12 1970 -3498 : 4757 سالیانه USD - میلیون

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2018 12 15 15 : 20 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.20 2019 06 6.2 -17.3 : 16.5 سه ماهه ٪

نرخ تورم

9.40 2018 12 6.5 0.1 : 83.7 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

3.30 2018 12 3.4 3.3 : 9.29 سالیانه ٪

واردات

2254.56 2018 12 4571 141 : 10167 سالیانه USD - میلیون

هزینه های دولت

3.80 2017 12 3.57 0.65 : 3.8 سالیانه USD - میلیارد

هزینه های مصرف کننده

4.63 2017 12 4.19 1.14 : 7.72 سالیانه USD - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.30 32 32.9 32.9 32 32.9 ٪
بودجه دولت -0.90 -0.1 0.2 0.2 -0.1 0.2 ٪
پول 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17129.00 17286 17700 17700 17286 17700 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 7647.90 7716 7900 7900 7716 7900 USD
تولید نفت خام 250.00 245 245 245 245 245 BBL/D/1K
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20.87 22.5 23.4 23.4 22.5 23.4 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42.10 44.62 44.54 44.62 44.58 47.17 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 40.76 42 45 45 42 45 USD - میلیارد
جمعیت 5.85 5.91 5.91 5.91 5.88 5.91 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20 -5.9 -3.5 -3.5 -5.9 -3.5 ٪
حساب جاری -1171.00 -5750 -5750 -5750 -5900 -5750 USD - میلیون
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی زنان 57.00 57 57 57 57 57
صادرات 9809.20 8903 9563 9563 8903 9563 USD - میلیون
موازنه تجاری 2886.58 4449 5062 5062 4449 5062 USD - میلیون
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 5.8 6 5.9 6.3 5.7 ٪
نرخ تورم 9.40 8.9 8 8 8.9 8 ٪
نرخ بیکاری 3.30 5 9 9 5 9 ٪
واردات 2254.56 4454 4501 4501 4454 4501 USD - میلیون
هزینه های دولت 3.80 4.03 4.02 4.03 4.02 4.26 USD - میلیارد
هزینه های مصرف کننده 4.63 4.88 4.9 4.91 4.9 5.21 USD - میلیارد