شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تیمور شرقی تیمور شرقی
تیمور شرقی
تیمور شرقی
تیمور شرقی با نام رسمی جمهوری دموکراتیک تیمور شرقی (به انگلیسی: East Timor Democratic Republic of) کشوری است واقع در جنوب شرق آسیا، کنار دریای باندا، دریای تیمور و دریای فلورس، شرق ایالت سوندای شرقی اندونزی، جنوب مجموعه جزایر ملوک اندونزی و شمال غرب استرالیا، پایتخت آن دیلی است. تیمور شرقی یک میلیون و ۱۶۰ هزار نفر جمعیت دارد که ۹۷ درصد آنان مسیحی کاتولیک هستند. زبان تتومی و پرتغالی زبان‌های رسمی تیمور شرقی هستند. واحد پول این کشور دلار آمریکا است. در جریان خشونت‌ها در سال ۱۹۹۹ بیش از یک هزار نفر کشته و عده زیادی بی‌خانمان شدند. بیشتر موارد نقض حقوق بشر و خونریزی‌ها در تیمور شرقی در سال ۱۹۹۹، نتیجه اقدامات شبه نظامیان مسلح بوده و ارتش اندونزی مسئول مسلح کردن و متشکل کردن این شبه نظامیان بوده‌است . تیمور شرقی تا سال ۲۰۰۲ میلادی از جمله استان‌های اندونزی بود و در پی قیام‌ها و شورش‌های استقلال‌طلبانه از این کشور جدا شد، سرانجام ۲۰ مه ۲۰۰۲ میلادی تیمور شرقی از اندونزی اعلام استقلال کرد. ۷۸/۵ درصد مردم این کشور کوچک طی همه‌پرسی عمومی و زیر نظارت نیروهای حافظ صلح ملل متحد، در ۳۰ اوت ۱۹۹۹ به استقلال خود از اندونزی رای دادند که با توجه به عدم داشتن تجربه جهت امور کشور، آماده‌سازی دولت جهت به دست گرفتن قدرت و استقرار نظام اداری جدید، مقدماتی لازم داشت که با سپردن موقتی به سازمان ملل تحت عنوان دولت انتقالی این امر در... [ادامه]

شاخص‌های اقتصادی تیمور شرقی + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 103.30 2019 08 103 100 : 104 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 178 167 : 178 سالیانه
اندازه اصل تورم 2.60 2018 08 2.4 -1.9 : 12.6 ماهیانه ٪
اعتبار بخش خصوصی 222641.00 2019 03 221772 95852 : 227289 سه ماهه هزار تومان
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
ارزش بودجه دولت 0 2019 03 -410904 -1410245 : 169589 سه ماهه هزار تومان
بودجه دولت -4.80 2018 12 -18.2 -47.4 : 65.1 سالیانه ٪
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6795.50 2018 12 6741 1195 : 10174 سالیانه USD
تولید نفت خام 29.00 2019 04 29 0 : 105 ماهیانه BBL/D/1K
تولید ناخالص داخلی سرانه 2759.50 2018 12 2737 1244 : 4132 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 2.58 2018 12 2.49 0.44 : 6.67 سالیانه USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 1.20 2019 08 0.7 -2.8 : 47.84 ماهیانه ٪
تولید الکتریسیته 0 2019 03 120 26.6 : 155 سه ماهه گیگاوات ساعت
ثبت خودرو 0 2019 03 487 144 : 4020 سه ماهه
جمعیت 1.27 2018 12 1.24 0.47 : 1.27 سالیانه میلیون
حساب جاری -339.00 2017 12 545 -339 : 2736 سالیانه USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.80 2018 12 -16.1 -32.2 : 252 سالیانه ٪
درآمدهای دولت 0 2019 03 60933 4368 : 583425 سه ماهه هزار تومان
رتبه فساد مالی 0 2018 12 91 91 : 146 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2015 12 138 120 : 138 سالیانه
شاخص تروریسم 0 2017 12 0 0 : 2.49 سالیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 38 22 : 38 سالیانه امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 91.90 2019 08 92.2 88.2 : 100 ماهیانه
شاخص رقابتی 0 2015 12 3.25 3.11 : 3.35 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.30 2019 08 107 100 : 107 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 5154.75 2019 08 3910 0 : 131047 ماهیانه هزار تومان
قیمت مصرف کننده اصلی 106.60 2018 08 107 100 : 107 ماهیانه نقاط شاخص
موازنه تجاری -39340.48 2019 08 -40641 -248083 : 75032 ماهیانه هزار تومان
مخارج نظامی 0 2018 12 25.4 15.7 : 55.2 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 2018 12 -4.6 -6.7 : 16.3 سالیانه ٪
نرخ تورم 0.90 2019 08 0.6 -2.5 : 18 ماهیانه ٪
نرخ تورم 0.10 2019 08 -0.2 -0.8 : 1.3 ماهیانه ٪
نرخ بیکاری 3.40 2017 12 3.4 3.2 : 9.9 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 0.69 2017 12 0.76 0.69 : 0.9 سالیانه ٪
واردات 44495.22 2019 08 44550 0 : 343422 ماهیانه هزار تومان
ورود توریست 17458.00 2019 03 25878 11554 : 25923 سه ماهه
هزینه های مالی 0 2019 03 471837 53472 : 1605392 سه ماهه هزار تومان
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 103.30 106 106 106 104 107
اندازه اصل تورم 2.60 2.1 2.1 2.1 2.1 1.8 ٪
اعتبار بخش خصوصی 222641.00 217221 217221 217221 217221 217221 هزار تومان
بودجه دولت -4.80 -5 -5 -5 -12 -5 ٪
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6795.50 6250 6250 6250 6594 6250 USD
تولید نفت خام 29.00 30 30 30 30 30 BBL/D/1K
تولید ناخالص داخلی سرانه 2759.50 2750 2750 2750 2699 2750 USD
تولید ناخالص داخلی 2.58 3.4 3.4 3.4 3.2 3.4 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 1.20 1.5 1.5 1.5 1.5 2.2 ٪
جمعیت 1.27 1.29 1.29 1.29 1.28 1.29 میلیون
حساب جاری -339.00 -811 -811 -811 -750 -811 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.80 -11 -11 -11 -12.2 -11 ٪
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 91.90 93.99 94.59 94.38 93.4 96.11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.30 110 110 110 108 111 نقاط شاخص
صادرات 5154.75 1757 1757 1757 1757 5778 هزار تومان
قیمت مصرف کننده اصلی 106.60 109 109 109 109 111 نقاط شاخص
موازنه تجاری -39340.48 -49243 -49243 -49243 -49243 -46722 هزار تومان
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 5.2 5.2 5.2 4.9 5.2 ٪
نرخ تورم 0.90 2.5 2.7 2.7 1.3 2.9 ٪
نرخ تورم 0.10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 ٪
نرخ بیکاری 3.40 3.4 3.4 3.4 3.5 3.4 ٪
نرخ بهره سپرده 0.69 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ٪
واردات 44495.22 51000 51000 51000 51000 52500 هزار تومان
ورود توریست 17458.00 16200 16200 16200 16200 16200