شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
توگو توگو
توگو
توگو
توگو (), به صورت رسمی جمهوری توگو (فرانسوی: République Togolaise), کشوری است در غرب آفریقا. یکی از کوچک‌ترین کشورهای آفریقا به‌شمار می‌آید. جمعیت این کشور ۷ میلیون نفر و پایتخت آن شهر لومه است. زبان رسمی این کشور فرانسوی و واحد پول آن فرانک سی‌اف‌ای نام دارد. در کنار فرانسوی زبان‌های بومی رایج عبارتند از زبان‌های گبه، زبان کوتوکولی، و کابیه. توگو در سال ۱۹۶۰ از فرانسه استقلال یافت.۵۱ درصد از مردم توگو به اعتقادات بومی آفریقا باور دارند، ۲۹ درصد از جمعیت کشور مسیحی و ۲۰ درصد نیز مسلمان هستند.توگو از سوی غرب با غنا، از سوی شرق با بنین و از سوی شمال با بورکینا فاسو هم‌مرز است. در جنوب، توگو ساحل کم‌مسافتی در کنار خلیج گینه دارد. توگو آب‌وهوایی گرمسیری دارد و اقتصاد آن وابستگی زیادی به کشاورزی دارد.

شاخص‌های اقتصادی توگو + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 08 97.3 97.2 : 132 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 156 137 : 166 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 8517 319 : 11442 سه ماهه IP
استفاده از ظرفیت 0 2018 06 68.2 40.7 : 70 سه ماهه ٪
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت -1.50 2017 12 -3.2 -6.3 : 2.4 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.60 2017 12 19.8 13.6 : 124 سالیانه ٪
پول 592.25 2019 10 592 415 : 632 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه 672.50 2018 12 657 356 : 697 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 5.30 2018 12 4.77 0.12 : 5.3 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1565.50 2018 12 1530 985 : 1566 سالیانه USD
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0 2018 06 9.3 -16.9 : 23.5 سه ماهه ٪
تورم مواد غذایی -3.40 2019 08 -1 -26.83 : 37.35 ماهیانه ٪
تولید صنعتی 0 2018 09 -22.3 -22.3 : 36.9 سه ماهه ٪
جمعیت 0 2018 12 7.7 1.58 : 7.89 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 2017 12 -9.8 -26.4 : 23.5 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2017 12 -259 -281 : 78.7 سالیانه XOF - میلیارد
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 33300.00 2017 12 33300 33300 : 33300 سالیانه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 196600.00 2017 12 196600 196600 : 196600 سالیانه
رتبه فساد مالی 0 2018 12 117 107 : 143 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 1483 158 : 1483 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 0 2019 08 96.8 92.4 : 124 ماهیانه
شاخص تروریسم 0 2017 12 0 0 : 0 سالیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 32 23 : 32 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.30 2019 08 105 91.2 : 106 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2017 05 46.7 3.5 : 104 ماهیانه CFA - فرانک - میلیارد
موازنه تجاری -46.00 2017 05 -17.9 -111 : 21.55 ماهیانه CFA - فرانک - میلیارد
مخارج نظامی 0 2018 12 88.4 5.5 : 98.4 سالیانه
نرخ تورم 0 2019 08 -1.2 -3.4 : 1.9 ماهیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 2019 12 18 18 : 18 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 2019 03 4.9 -15.1 : 15.46 سه ماهه ٪
نرخ تورم -0.30 2019 08 0.6 -26.77 : 15.83 ماهیانه ٪
نرخ بیکاری 1.70 2018 12 1.7 1.6 : 2.4 سالیانه ٪
نرخ بهره 4.50 2019 09 4.5 3.5 : 4.5 روزانه ٪
نرخ بهره سپرده 6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪
واردات 0 2017 05 64.7 13.3 : 153 ماهیانه CFA - فرانک - میلیارد
هزینه زندگی انفرادی 0 2017 12 110200 110200 : 110200 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.60 27 27 27 25 27 ٪
پول 592.25 605 609 614 600 623
تولید ناخالص داخلی سرانه 672.50 740 740 740 690 740 USD
تولید ناخالص داخلی 5.30 5.8 5.8 5.8 5.4 5.8 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1565.50 1650 1650 1650 1580 1650 USD
تورم مواد غذایی -3.40 1.6 1.8 2 -2 2.2 ٪
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -7.3 -7.3 -7.3 -8.5 -7.3 ٪
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 33300.00 34300 34300 34300 34300 35300
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 196600.00 198600 198600 198600 198600 200000
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.30 106 108 105 105 108 نقاط شاخص
موازنه تجاری -46.00 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 CFA - فرانک - میلیارد
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 4.5 4.8 4.2 4.8 3.8 ٪
نرخ تورم -0.30 2 1.8 2.1 1.4 2.1 ٪
نرخ بیکاری 1.70 1.9 1.9 1.9 1.6 1.9 ٪
نرخ بهره 4.50 4.25 4 4 4.25 4 ٪
نرخ بهره سپرده 6.49 6.24 6.24 5.99 6.49 5.99 ٪