شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوازیلند سوازیلند
سوازیلند
سوازیلند
از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.

SZL/USD

0.0671
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:06:16
0 (5.63%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.96%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.76%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی سوازیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / لیلانگنی سویس 14.819 14.8183 14.7565 14.8199 0.04 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۴:۳۹
EUR/SZL Ask 16.4277 - 16.4277 16.4277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
GBP/SZL Ask 18.695 - 18.695 18.695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
SZL/ZAR Ask 0.9984 - 0.9984 0.9984 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
ZAR/SZL Ask 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶

شاخص‌های اقتصادی سوازیلند + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 6845 667 : 7320 سه ماهه IP
آسانی کسب و کار 0 2018 12 112 108 : 124 سالیانه
اعتبار بخش خصوصی 0 2018 09 14.32 4.29 : 14.65 ماهیانه SZL - میلیارد
ارزش بودجه دولت 0 2018 12 -4840408 -6502412 : 1957737 سالیانه SZL هزار
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت -8.20 2017 12 -12.3 -12.3 : 10.1 سالیانه ٪
بدهی خارجی 0 2019 03 6696 2543 : 7058 سه ماهه SZL - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.95 2017 12 9.36 6.79 : 26.16 سالیانه ٪
پول 14.80 2019 10 15.05 6.52 : 16.96 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9530.40 2018 12 9568 5577 : 9568 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 4820.00 2018 12 4839 1226 : 4839 سالیانه USD
ترازنامه بانک مرکزی 0 2018 09 9779209 4857467 : 13117477 ماهیانه SZL هزار
تورم مواد غذایی 2.90 2019 07 2.5 -2.1 : 21.1 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی 4.70 2018 12 4.43 0.04 : 4.82 سالیانه USD - میلیارد
جواز ساختمان 0 2018 06 132981 26231 : 1124184 سه ماهه SZL هزار
جمعیت 0 2017 12 1.34 0.35 : 1.36 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 2017 12 2.2 -28.95 : 17.87 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2018 06 2295 -3454 : 3613 سه ماهه SZL - میلیون
درآمدهای دولت 0 2018 12 16893946 5499067 : 17265490 سالیانه SZL هزار
ذخایر ارزی 0 2019 09 6424841 3779988 : 9711987 ماهیانه SZL هزار
رتبه فساد مالی 0 2018 12 85 69 : 121 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2019 12 122 121 : 135 سالیانه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0 2018 06 -307 -2436 : 765 سه ماهه SZL - میلیون
سرعت اینترنت 0 2017 03 1571 82.01 : 1626 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1.30 2019 06 1.6 -9.9 : 45.6 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 39 25 : 43 سالیانه امتیاز
شاخص رقابتی 0 2019 12 3.35 3.27 : 46.43 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 0 0 : 2.24 سالیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 0 2019 06 140 70.6 : 140 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2018 06 6201 1500 : 7262 سه ماهه SZL - میلیون
عرضه پول M2 0 2018 09 18689 8391 : 18689 ماهیانه SZL - میلیون
عرضه پول M1 0 2018 09 5680 2249 : 6414 ماهیانه SZL - میلیون
موازنه تجاری 145.40 2018 06 782 -1075 : 1898 سه ماهه SZL - میلیون
مخارج نظامی 0 2018 12 88.7 13.9 : 88.7 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش 15.00 2019 12 14 14 : 15 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 2018 12 33 33 : 33 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 27.50 2018 12 27.5 27.5 : 30 سالیانه ٪
نرخ بهره 6.50 2019 09 6.5 5 : 11.5 روزانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2018 12 1.9 -2.12 : 21.02 سالیانه ٪
نرخ تورم 2.00 2019 08 1.7 -5.27 : 31.1 ماهیانه ٪
نرخ بهره سپرده 3.20 2017 12 2.94 2.08 : 15 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 22.50 2018 12 22.3 21.6 : 28.6 سالیانه ٪
واردات 0 2018 06 5419 1666 : 52487 سه ماهه SZL - میلیون
هزینه های مالی 0 2018 12 21734354 5828946 : 21734354 سالیانه SZL هزار
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -8.20 -6 -6 -6 -8.3 -6 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.95 13 13 13 11 13 ٪
پول 14.80 15.51 15.7 15.89 15.33 16.27
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9530.40 9690 9690 9690 9600 9690 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 4820.00 4890 4890 4890 4850 4890 USD
تورم مواد غذایی 2.90 2.95 2.6 2.8 3.1 3 ٪
تولید ناخالص داخلی 4.70 6 6 6 4.5 6 USD - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 5 5 5 7 5 ٪
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1.30 2.52 1.67 1.68 2.52 2.68
موازنه تجاری 145.40 -500 -500 -500 -500 -613 SZL - میلیون
نرخ مالیات بر فروش 15.00 14 14 15 14 14 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33 ٪
نرخ مالیات شرکت 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 ٪
نرخ بهره 6.50 6.5 6 6 6.5 6 ٪
نرخ تورم 2.00 4.6 5 5.3 4.2 5.4 ٪
نرخ بهره سپرده 3.20 3.2 2.7 2.7 3.2 2.7 ٪
نرخ بیکاری 22.50 21.8 21.8 21.8 22.1 21.8 ٪