شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگال سنگال
سنگال

سنگال

سنگال با نام رسمی جمهوری سنگال کشوری است در غرب آفریقا. پایتخت آن داکار است. اگرچه سنگال نه کشور پهناوری است و نه موقعیتی راهبردی دارد، با این حال نقش برجسته‌ای در سیاست قاره آفریقا بازی می‌کند. فرانسوی‌ها نخستین بار در سال ۱۶۵۹ در سنگال بندرگاهی ساختند و نام آن را سن لوئی گذاشتند. این کشور در سال ۱۹۶۰ از زیر سلطه فرانسه خارج شد. سنگال به عنوان کشور ملت آفریقایی که بیش از ۹۰ درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند به نوعی یک پل فرهنگی بین مسلمانان و دنیای سیاهان آفریقایی به‌شمار می‌آید.
 • نرخ فعلی : 589.00
 • بالاترین قیمت روز : 589.00
 • پایین ترین قیمت روز : 589.00
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 589.00
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 20,772
 • بالاترین قیمت روز : 20,772
 • پایین ترین قیمت روز : 20,726
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ آبان
 • نرخ روز گذشته : 20,772
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 25,798
 • بالاترین قیمت روز : 25,798
 • پایین ترین قیمت روز : 25,742
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ آبان
 • نرخ روز گذشته : 25,798
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 28,146
 • بالاترین قیمت روز : 28,146
 • پایین ترین قیمت روز : 28,084
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ آبان
 • نرخ روز گذشته : 28,146
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی سنگال + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 10 98.4 94 : 107 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 141 123 : 178 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 99430 21476 : 113145 سه ماهه IP

استفاده از ظرفیت

0 2019 06 88.4 50 : 91.5 سه ماهه ٪

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

استخراج معدن

0 2019 09 0.4 -54.4 : 78.9 ماهیانه ٪

بودجه دولت

-3.50 2018 12 -3 -8.7 : 2.6 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

36.60 2017 12 32.1 17.7 : 72.6 سالیانه ٪

پول

589.00 2019 11 587 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

314.70 2019 06 310 41.1 : 317 سه ماهه میلیون - FCFA

تولید ناخالص داخلی از معادن

73.60 2019 06 75.5 10 : 75.5 سه ماهه میلیون - FCFA

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3356.30 2018 12 3232 2173 : 3356 سالیانه USD

تولیدات صنعتی

0 2019 09 -7.2 -25.8 : 29.5 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی سرانه

1546.50 2018 12 1489 1001 : 1546 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

24.13 2018 12 21.08 1 : 24.13 سالیانه USD - میلیارد

تغییر قیمت تولید کننده

-0.30 2019 09 0 -7.6 : 10.7 ماهیانه ٪

تولید صنعتی

1.10 2019 09 3.8 -22.4 : 26.9 ماهیانه ٪

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2019 06 17.6 -16.2 : 26.9 سه ماهه ٪

تورم مواد غذایی

0.70 2019 10 0.1 -4.65 : 11.95 ماهیانه ٪

جمعیت

15.85 2018 12 15.42 3.21 : 15.85 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-5.30 2017 12 -7.1 -20.1 : -5 سالیانه ٪

حساب جاری

0 2017 12 -498 -844 : -81.7 سالیانه XOF - میلیارد

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

382000.00 2018 12 355200 300000 : 382000 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

126400.00 2018 12 123300 88800 : 132600 سالیانه

دستمزد

0 2019 03 80082 73076 : 186710 سه ماهه CFA/Month

رتبه فساد مالی

0 2018 12 66 52 : 112 سالیانه

رابطه مبادله

0 2019 08 120 -550 : 142 ماهیانه نقاط شاخص

رتبه رقابتی

0 2019 12 113 92 : 117 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2006 473 : 2017 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2019 10 99.8 95.1 : 106 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2018 12 45 29 : 45 سالیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2019 12 49.03 3.6 : 49.69 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2018 12 1.01 0.04 : 3.88 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

106.90 2019 10 106 96.1 : 108 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

0 2019 09 137 53.19 : 203 ماهیانه CFA - فرانک - میلیارد

عرضه پول M2

0 2019 08 5289458 1051355 : 5428429 ماهیانه XOF - میلیون

عرضه پول M0

0 2019 08 1682381 511899 : 1789369 ماهیانه XOF - میلیون

قیمت واردات

0 2019 08 122 -0.2 : 153 ماهیانه

قیمت تولید

0 2019 09 111 99.1 : 124 ماهیانه نقاط شاخص

قیمت صادرات

0 2019 08 146 -2 : 172 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2018 12 -720 -1063 : 1852 سالیانه XOF - میلیارد

موازنه تجاری

-199.90 2019 09 -184 -260 : -27.93 ماهیانه CFA - فرانک - میلیارد

مخارج نظامی

0 2018 12 305 94 : 327 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2019 12 18 18 : 18 سالیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

40.00 2018 12 40 40 : 50 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

30.00 2018 12 30 25 : 35 سالیانه ٪

نرخ وام

8.55 2019 09 8.55 8.25 : 8.87 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0 2019 06 0.4 -14.8 : 27.1 سه ماهه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.50 2019 06 5.7 -6.55 : 9.9 سه ماهه ٪

نرخ بهره

4.50 2019 11 4.5 3.5 : 4.5 روزانه ٪

نرخ تورم

0 2019 10 0.4 -3.06 : 3.47 ماهیانه ٪

نرخ بهره سپرده

6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

14.30 2018 12 13.4 5.6 : 25.7 سه ماهه ٪

نرخ تورم

1.30 2019 10 0.7 -4.7 : 7.2 ماهیانه ٪

واردات

0 2019 09 321 114 : 524 ماهیانه CFA - فرانک - میلیارد

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 89500 89500 : 89500 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

211500.00 2018 12 211500 211500 : 211500 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -3.50 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.60 38 38 38 40 38 ٪
پول 589.00 595 599 604 590 613
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 314.70 339 327 326 340 364 میلیون - FCFA
تولید ناخالص داخلی از معادن 73.60 75.4 79.65 79.35 75.54 80.9 میلیون - FCFA
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3356.30 3560 3560 3560 3420 3560 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 1546.50 1650 1650 1650 1590 1650 USD
تولید ناخالص داخلی 24.13 25 25 25 23.5 25 USD - میلیارد
تغییر قیمت تولید کننده -0.30 0.9 1.3 -0.1 -0.2 0.6 ٪
تولید صنعتی 1.10 4.4 3.6 2.9 3.2 2.5 ٪
تورم مواد غذایی 0.70 2 2 2 1.8 2.4 ٪
جمعیت 15.85 16.1 16.1 16.1 15.98 16.1 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.30 -7.5 -7.5 -7.5 -8.3 -7.5 ٪
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 382000.00 334543 334543 334543 334543 357948
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 126400.00 110800 110800 110800 110800 111500
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.90 109 105 106 109 112 نقاط شاخص
موازنه تجاری -199.90 -150 -170 -170 -255 -185 CFA - فرانک - میلیارد
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40 ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ وام 8.55 8.3 8.05 8.05 8.3 8.05 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 5.5 5.1 5.6 5.8 6.1 ٪
نرخ بهره 4.50 4.25 4 4 4.25 4 ٪
نرخ بهره سپرده 6.49 6.24 5.99 5.99 6.24 5.99 ٪
نرخ بیکاری 14.30 17 12.8 14 14.4 14.8 ٪
نرخ تورم 1.30 1.7 2.2 2.7 1.5 3 ٪
هزینه زندگی خانواده 211500.00 211500 211500 211500 211500 211500