شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پورتو ریکو پورتو ریکو
پورتو ریکو

پورتو ریکو

پورتوریکو (به اسپانیایی: Puerto Rico) با نام رسمی قلمرو همسود پورتوریکو (به اسپانیایی: Estado Libre Asociado de Puerto Rico) مجمع‌الجزایری است در شمال شرقی منطقه کارائیب. پورتوریکو از نواحی غیرضمیمه به خاک ایالات متحده آمریکا به‌شمار می‌آید که تحت حاکمیت سیاسی ایالات متحده آمریکا قرار دارد. جمعیت پورتوریکو سه میلیون و ۶۶۷ هزار نفر و زبان‌های رسمی آن اسپانیایی و انگلیسی است. زبان رایج اکثریت مردم جزیره، اسپانیایی است و تنها حدود یک‌چهارم جمعیت پورتوریکو انگلیسی را روان صحبت می‌کنند. نزدیک به ۷۶ درصد از مردم این جزیره سفیدپوست هستند که تبار بیشتر آن‌ها از اسپانیا است. کوبا و پورتوریکو تنها جزایری در حوزه کارائیب هستند که سفیدپوستان اکثریت جمعیت آن‌ها را تشکیل می‌دهند. ۸۵ درصد از مردم پورتوریکو کاتولیک هستند. پورتوریکو بیش از ۴۰۰ سال در کنترل اسپانیا بود تا این‌که پس از شکست اسپانیا از ایالات متحده در جنگ، این جزیره به کنترل ایالات متحده درآمد. نام پورتوریکو از زبان اسپانیایی گرفته شده و به معنای «بندر ثروتمند» است. جزیره پورتوریکو هم‌اکنون تحت حاکمیت سیاسی ایالات متحده آمریکا قرار دارد، دلار آمریکا پول رایج آن است و شهروندانش با گذرنامه آمریکایی سفر می‌کنند، با این وجود مجمع‌الجزایر پورتوریکو در سنای آمریکا سناتور ندارد و تنها یک «نماینده بدون حق رای» در کنگره ایالات متحده آمریکا دارد.هرچند که ساکنان این جزی... [ادامه]

شاخص‌های اقتصادی پورتو ریکو + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 09 115 63.35 : 117 ماهیانه

آمار اشتغال غیر کشاورزی

0 2019 09 867 622 : 1101 ماهیانه هزار

آسانی کسب و کار

0 2019 12 64 33 : 65 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 444466 286457 : 610273 سه ماهه IP

افراد شاغل

0 2019 09 998 929 : 1301 ماهیانه هزار

افراد بیکار

87.00 2019 09 76 76 : 226 ماهیانه هزار

اشتغال دولتی

203.30 2019 10 203 199 : 402 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

پول

97.91 2019 11 97.86 70.7 : 165 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

27340.65 2018 12 27628 5832 : 28085 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

101.13 2018 12 104 1.69 : 104 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

35085.30 2018 12 35454 22227 : 36040 سالیانه USD

تورم مواد غذایی

0.80 2019 09 0.8 -1.6 : 9.69 ماهیانه ٪

ترازنامه بانک

69939.60 2019 06 67192 56524 : 101479 سه ماهه USD - میلیون

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2019 08 -6.2 -22.4 : 43.1 ماهیانه ٪

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0 2016 09 0.54 -4.74 : 6.14 ماهیانه ٪

جمعیت

0 2017 12 3.47 2.36 : 3.83 سالیانه میلیون

حساب جاری

8148.10 2018 12 8730 -6608 : 9455 سالیانه USD - میلیون

درآمدهای دولت

0 2019 09 829 430 : 1793 ماهیانه USD - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2014 12 33 31 : 39 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2015 12 30 30 : 42 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 10842 1008 : 12367 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2019 09 114 45.05 : 120 ماهیانه

شاخص مسکن

0 2019 06 157 100 : 210 سه ماهه نقاط شاخص

شاخص فساد مالی

0 2014 12 62 55 : 63 سالیانه امتیاز

شاخص PMI تولید

43.80 2019 09 46 33.1 : 61.7 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2015 12 4.66 4.48 : 4.66 سالیانه امتیاز

شاخص اقتصادی مقدم

-0.60 2019 08 -0.9 -19.2 : 22.6 ماهیانه ٪

صورت های پرداخت توليد

73.50 2019 10 73.4 68.7 : 162 ماهیانه

صادرات

5579.60 2019 06 5961 3040 : 8374 ماهیانه USD - میلیون

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

119.87 2019 09 120 97.7 : 120 ماهیانه نقاط شاخص

قیمت گازوئیل

0.69 2019 10 0.69 0.34 : 1.03 ماهیانه USD / لیتر

گردش سرمایه

0 2017 12 -3730 -9326 : 8489 سالیانه USD - میلیون

موازنه تجاری

2068.90 2019 06 1931 -188 : 5218 ماهیانه USD - میلیون

نرخ مالیات درآمد شخصی

33.00 2018 12 33 33 : 33 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

39.00 2018 12 39 30 : 39 سالیانه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

40.40 2019 09 40.8 38.5 : 49.8 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-4.70 2018 12 -3 -4.7 : 13.8 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

8.20 2019 09 7 7 : 25.3 ماهیانه ٪

نرخ تورم

0 2019 09 0.1 -1.9 : 3.1 ماهیانه ٪

نرخ اشتغال

37.10 2019 09 37.9 33.5 : 44.7 ماهیانه ٪

نرخ تورم

0.00 2019 09 0.4 -1.4 : 8.8 ماهیانه ٪

ورود توریست

88.30 2019 09 124 12.2 : 210 ماهیانه هزار

واردات

3510.80 2019 06 4029 2022 : 5311 ماهیانه USD - میلیون

ورشکستگی

0 2019 10 214 20 : 1155 ماهیانه بانک اطلاعات شرکتها
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 87.00 80 80 84 80 90 هزار
اشتغال دولتی 203.30 202 206 208 205 210
پول 97.91 96.48 96.91 97.33 96.06 97.33
تولید ناخالص داخلی سرانه 27340.65 27800 27800 27800 27500 27800 USD
تولید ناخالص داخلی 101.13 105 105 105 103 105 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35085.30 36000 36000 36000 35300 36000 USD
تورم مواد غذایی 0.80 0.4 0.3 0.5 0.5 0.8 ٪
ترازنامه بانک 69939.60 71000 72000 73500 70000 75000 USD - میلیون
حساب جاری 8148.10 7000 7000 7000 7500 7000 USD - میلیون
شاخص PMI تولید 43.80 51.6 52 52.5 49 52.7
شاخص اقتصادی مقدم -0.60 2.8 3.4 3 2.8 2.6 ٪
صورت های پرداخت توليد 73.50 72.8 73 73.3 73.1 73.1
صادرات 5579.60 5200 5400 4900 4200 4350 USD - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.87 120 122 122 120 121 نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 0.69 0.59 0.58 0.56 0.61 0.53 USD / لیتر
موازنه تجاری 2068.90 -250 950 750 -250 -150 USD - میلیون
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33 ٪
نرخ مالیات شرکت 39.00 39 39 39 39 39 ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 40.40 40.5 40.7 40.9 40.8 41 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.70 -0.5 -0.5 -0.5 -1 -0.5 ٪
نرخ بیکاری 8.20 7.1 7.1 7.3 7.1 7.3 ٪
نرخ اشتغال 37.10 36.8 37 37.2 37.2 37.4 ٪
نرخ تورم 0.00 0.9 1.1 1.3 0.7 1.4 ٪
ورود توریست 88.30 135 125 100 165 170 هزار
واردات 3510.80 4250 4650 4500 4450 4300 USD - میلیون