شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نیجر نیجر
نیجر
نیجر
نیجر به صورت رسمی جمهوری نیجر (به انگلیسی: Republic of Niger)، کشوری است در غرب قاره آفریقا. نیجر با مساحتی برابر با ۱٬۲۶۷٬۰۰۰ کیلومترمربع، یک کشور محصور در خشکی است که حدود ۸۰ درصد از مساحت آن توسط بیابان‌ها پوشیده شده‌است. این کشور در تاریخ ۳ اوت ۱۹۶۰ میلادی، رسماً از فرانسه اعلام استقلال کرد. این کشور از لحاظ شاخص توسعه انسانی وضعیت بسیار ناخوشایندی دارد، به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۴ مطابق با آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده توسط سازمان ملل متحد، نیجر در رتبه ۱۸۸ جهان جای گرفت.نیجر سرزمینی صخره‌ای و عمدتاً شن‌زار است. این کشور یکی از فقیرترین کشورهای جهان به‌شمار می‌رود. با این وجود دارای منابع نفتی و معادن سنگ اورانیوم است.

شاخص‌های اقتصادی نیجر + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 3255 368 : 6016 سه ماهه IP
آسانی کسب و کار 0 2018 12 144 143 : 176 سالیانه
استفاده از ظرفیت 0 2018 09 50.4 33.9 : 88.2 سه ماهه ٪
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت -5.70 2017 12 -6.1 -9 : 3.7 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 2017 12 28.7 14.7 : 66.5 سالیانه ٪
پول 592.25 2019 10 592 415 : 632 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه 398.50 2018 12 394 323 : 716 سالیانه USD
تولید نفت خام 0 2019 06 7 5 : 20 ماهیانه BBL/D/1K
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 932.00 2018 12 921 755 : 932 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 9.24 2018 12 8.12 0.45 : 9.24 سالیانه USD - میلیارد
تولید صنعتی 0 2018 06 -9.5 -49.4 : 85.2 سه ماهه ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0 2018 09 9.8 -31.7 : 66.6 سه ماهه ٪
تورم مواد غذایی 0 2019 08 -6.2 -6.6 : 7.2 ماهیانه ٪
جمعیت 0 2017 12 20.67 3.39 : 21.6 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.40 2017 12 -15.5 -22.7 : 1.15 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2017 12 -700 -879 : -173 سالیانه FCFA - میلیون
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 98900.00 2018 12 98900 98900 : 98900 سالیانه
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 79700.00 2018 12 79700 79700 : 79700 سالیانه
رتبه فساد مالی 0 2018 12 112 99 : 138 سالیانه
رابطه مبادله 0 2018 03 44.5 44.5 : 129 ماهیانه نقاط شاخص
سرعت اینترنت 0 2017 03 1079 124 : 1079 سه ماهه KBps
شاخص تروریسم 0 2017 12 6.32 0 : 6.68 سالیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 33 22 : 35 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 0 2019 07 102 87.4 : 106 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2019 03 133989 54179 : 180681 سه ماهه FCFA - میلیون
عرضه پول M2 0 2018 09 1102 223 : 1649 ماهیانه XOF - میلیارد
عرضه پول M0 0 2018 09 519 116 : 689 ماهیانه XOF - میلیارد
قیمت صادرات 0 2018 03 55.2 55.2 : 122 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت واردات 0 2018 03 124 71.9 : 124 ماهیانه نقاط شاخص
گردش سرمایه 0 2018 12 -182 -515 : 764 سالیانه XOF - میلیارد
موازنه تجاری -250156.00 2018 09 -296226 -429726 : -23245 سه ماهه FCFA - میلیون
مخارج نظامی 0 2018 12 200 13.3 : 209 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 2019 03 6.9 -17.06 : 13.48 سه ماهه ٪
نرخ مالیات بر فروش 19.00 2018 12 19 18 : 19 سالیانه ٪
نرخ تورم -3.60 2019 08 -3.5 -4.2 : 15.4 ماهیانه ٪
نرخ تورم 0 2019 08 -0.7 -2 : 4 ماهیانه ٪
نرخ بیکاری 0.30 2018 12 0.3 0.3 : 5.1 سالیانه ٪
نرخ بهره 4.50 2019 09 4.5 3.5 : 4.5 روزانه ٪
نرخ بهره سپرده 6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪
واردات 0 2019 03 318840 152052 : 519424 سه ماهه FCFA - میلیون
هزینه زندگی انفرادی 0 2018 12 83400 83400 : 83400 سالیانه
هزینه زندگی خانواده 267400.00 2018 12 267400 267400 : 267400 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -5.70 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 32 32 32 33 32 ٪
پول 592.25 605 609 614 600 623
تولید ناخالص داخلی سرانه 398.50 425 425 425 410 425 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 932.00 975 975 975 950 975 USD
تولید ناخالص داخلی 9.24 10.3 10.3 10.3 9.5 10.3 USD - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.40 -20 -20 -20 -17 -20 ٪
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 98900.00 99900 99900 99900 99900 100900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 79700.00 78900 78900 78900 78900 78900
موازنه تجاری -250156.00 -171428 -171428 -171428 -171428 -191428 FCFA - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 5 5.1 5.4 5.3 5.7 ٪
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19 ٪
نرخ تورم -3.60 -3 -2.7 3 -3.4 3.3 ٪
نرخ بیکاری 0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 ٪
نرخ بهره 4.50 4.25 4 4 4.25 4 ٪
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.24 5.99 6.49 6.49 ٪
هزینه زندگی خانواده 267400.00 267400 267400 267400 267400 267400