شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
میانمار میانمار

MMK/USD

0.0007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:46:16
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.67%)
نوسان سالیانه
 • نرخ فعلی : 1515.00
 • بالاترین قیمت روز : 1515.00
 • پایین ترین قیمت روز : 1515.00
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1515.00
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 52,795 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 52,795
 • پایین ترین قیمت روز : 52,693
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰ آبان
 • نرخ روز گذشته : 52,795
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 65,571 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 65,571
 • پایین ترین قیمت روز : 65,443
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰ آبان
 • نرخ روز گذشته : 65,571
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 71,538 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 71,538
 • پایین ترین قیمت روز : 71,398
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰ آبان
 • نرخ روز گذشته : 71,538
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی میانمار

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/MMK Ask 1677.32 - 1676.864 1677.472 0.15 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۱۵
دلار / کیات میانمار 1520 - 1517 1520 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۳:۰۷
MMK/USD Ask 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۴۶
MMK/GBP Ask 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۶:۳۰

شاخص‌های اقتصادی میانمار + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

193.57 2019 08 193 104 : 194 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 171 165 : 177 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 4326 77 : 5293 سه ماهه IP

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-2.50 2018 12 -2.7 -7.1 : 1.7 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

49.41 2018 12 47.31 37.14 : 216 سالیانه ٪

پول

1515.00 2019 11 1515 967 : 1648 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

5922.00 2018 12 5610 716 : 5922 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه

1571.90 2018 12 1489 145 : 1572 سالیانه USD

تولید نفت خام

11.00 2019 04 11 8 : 23 ماهیانه BBL/D/1K

تورم مواد غذایی

172.53 2019 08 10.41 -6.3 : 173 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی

71.21 2018 12 66.72 6.46 : 71.21 سالیانه USD - میلیارد

جمعیت

53.71 2018 12 53.37 20.99 : 53.71 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.00 2018 12 -4.7 -14.8 : 6.8 سالیانه ٪

حساب جاری

-3592.00 2018 12 -3104 -3592 : 1963 سالیانه USD - میلیون

حداقل دستمزد

4800.00 2018 12 3600 3600 : 4800 سالیانه MMK/day

ذخایر طلا

7.27 2019 12 7.27 7.18 : 7.3 سه ماهه تن

رتبه رقابتی

0 2016 12 134 131 : 139 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2018 12 130 129 : 180 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

447.59 2019 02 454 3.14 : 3822 ماهیانه USD - میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 4190 528 : 4358 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

113.13 2019 08 114 87.69 : 119 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2018 12 30 13 : 30 سالیانه امتیاز

شاخص PMI تولید

53.00 2019 10 52 46.4 : 55.5 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2016 12 3.23 3.22 : 3.32 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2017 12 4.96 3.45 : 5.92 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

159.12 2019 08 158 101 : 159 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

1354.60 2019 02 1580 503 : 1761 ماهیانه USD - میلیون

موازنه تجاری

-38.20 2019 02 12.2 -948 : 593 ماهیانه USD - میلیون

مخارج نظامی

0 2018 12 3464 159 : 3818 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

5.00 2018 12 5 5 : 30 سالیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2018 12 25 20 : 25 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

25.00 2018 12 25 25 : 25 سالیانه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

64.71 2015 12 67 60.59 : 67 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.80 2018 12 5.9 3.6 : 13.84 سالیانه ٪

نرخ تورم

10.37 2019 08 10.87 -1.09 : 54.02 ماهیانه ٪

نرخ تورم

0.43 2019 08 2.51 -2.32 : 4.5 ماهیانه ٪

نرخ بهره سپرده

8.00 2018 12 8 1.5 : 12.5 سالیانه ٪

نرخ بهره

10.00 2019 09 10 10 : 12 روزانه ٪

نرخ بیکاری

1.60 2018 12 2.2 0.8 : 4.17 سالیانه ٪

ورود توریست

367733.00 2019 02 380172 125085 : 450541 ماهیانه

واردات

1392.80 2019 02 1568 334 : 1973 ماهیانه USD - میلیون

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 405700 405700 : 405700 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 193400 193400 : 193400 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 193.57 160 165 167 160 167
بودجه دولت -2.50 -3.4 -3.8 -3.8 -3.4 -3.8 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.41 38.3 36 36 38.3 36 ٪
پول 1515.00 1545 1556 1567 1535 1589
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5922.00 6066 6413 6413 6066 6413 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 1571.90 1700 1754 1754 1700 1754 USD
تولید نفت خام 11.00 10 10 10 10 10 BBL/D/1K
تورم مواد غذایی 172.53 8.5 5.9 5.4 8.5 5.3 ٪
تولید ناخالص داخلی 71.21 77 85 85 77 85 USD - میلیارد
جمعیت 53.71 54 54 54 53.86 54 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -3.9 -5.2 -5.2 -3.9 -5.2 ٪
حساب جاری -3592.00 -2900 -3600 -3600 -2900 -3600 USD - میلیون
حداقل دستمزد 4800.00 4800 5100 5100 4800 5100 MMK/day
ذخایر طلا 7.27 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29 تن
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 447.59 350 474 280 487 450 USD - میلیون
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.13 115 120 121 117 122
شاخص PMI تولید 53.00 51.5 52.9 53 50.8 52
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 159.12 156 161 166 156 163 نقاط شاخص
صادرات 1354.60 1360 1460 1760 1730 1450 USD - میلیون
موازنه تجاری -38.20 -150 10 210 175 -170 USD - میلیون
نرخ مالیات بر فروش 5.00 6 6 6 5 6 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 64.71 67 64 64 67 64 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 6.4 6.8 6.8 6.4 6.8 ٪
نرخ تورم 10.37 7.1 7.3 8.5 7.3 7.5 ٪
نرخ تورم 0.43 0.6 0.4 0.2 0.6 0.3 ٪
نرخ بهره سپرده 8.00 8 7 7 8 7 ٪
نرخ بهره 10.00 9 9 9 10 9 ٪
نرخ بیکاری 1.60 3.5 4 4 3.5 4 ٪
ورود توریست 367733.00 373300 345300 299300 276000 400300
واردات 1392.80 1510 1450 1550 1555 1620 USD - میلیون