شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ماداگاسکار ماداگاسکار
ماداگاسکار

ماداگاسکار

ماداگاسکار با نام رسمی جمهوری ماداگاسکار کشوری جزیره‌ای واقع در اقیانوس هند، در کنار سواحل جنوب شرقی آفریقا است. پایتخت آن شهر آنتاناناریوو است. ماداگاسکار چهارمین جزیره بزرگ جهان است. جمعیت ماداگاسکار ۲۴ میلیون نفر و زبان‌های رسمی این کشور مالاگاسی و فرانسوی است. واحد پول این کشور آریاری مالاگاسی نام دارد. حدود نیمی از مردم این کشور مسیحی و نیمی دیگر پیرو سنت‌های دینی بومی هستند. سنت دینی بومی این کشور بر پیوند میان زندگان و نیاکان درگذشته آن‌ها تمرکز دارد. مردم این کشور از اقوام گوناگونی تشکیل شده‌اند که قوم مرینا ۲۶ درصد، قوم بتسیمیساراکا ۱۵ درصد و بقیه از اقوام مختلف دیگر هستند.در دوران پیشاتاریخ با تکه‌تکه شدن ابرقاره گندوانا، ماداگاسکار حدود ۸۸ میلیون سال پیش از شبه‌جزیره هند جدا شد. این امر باعث شده‌است که بیش از ۹۰ درصد از حیات وحش و زیست گیاهی این جزیره مختص خودش باشد. تنوع زیستی این جزیره هم‌اینک به خاطر رشد زیاد جمعیت انسانی و دیگر تهدیدها با مخاطره روبه‌رو است.

MGA/USD

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی ماداگاسکار

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / آریاری ماداسگار 3800 - 3700 3800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۱۵
EUR/MGA Ask 4193 4192 4192 4194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۵۴
MGA/GBP Ask 0.00022 - 0.00022 0.00022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
MGA/USD Ask 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی ماداگاسکار + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 09 130 97.2 : 487 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 161 134 : 169 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 31727 3167 : 34386 سه ماهه IP

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-2.90 2017 12 -3.2 -4.65 : -0.39 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

41.90 2017 12 38.7 24.3 : 112 سالیانه ٪

پول

3708.50 2019 11 3699 2149 : 3780 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

432.70 2018 12 422 374 : 755 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

12.10 2018 12 11.47 0.67 : 12.1 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1452.60 2018 12 1418 1257 : 1653 سالیانه USD

تولید الکتریسیته

0 2019 03 136 106 : 159 ماهیانه گیگاوات ساعت

تورم مواد غذایی

4.50 2019 09 4.7 -10.27 : 50.84 ماهیانه ٪

ثبت خودرو

0 2019 03 1389 506 : 1962 ماهیانه

جمعیت

0 2017 12 24.89 5.1 : 25.6 سالیانه میلیون

حساب جاری

0 2018 12 -158 -573 : 169 سه ماهه DTS - میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-4.10 2017 12 -2.3 -21.1 : -0.3 سالیانه ٪

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

324900.00 2018 12 382200 195500 : 382200 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

829600.00 2018 12 826100 735300 : 829600 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 121 111 : 132 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2018 12 155 82 : 155 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2013 12 1964 531 : 7717 سالیانه MGA - میلیارد

سرعت اینترنت

0 2017 03 3329 145 : 3788 سه ماهه KBps

شاخص فساد مالی

0 2018 12 24 17 : 34 سالیانه امتیاز

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

116.80 2019 09 116 97 : 333 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 3.4 3.32 : 42.86 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2017 12 3.29 0 : 3.29 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

125.40 2019 09 125 26.9 : 125 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

0 2019 03 232525 51994 : 1081927 ماهیانه میلیون -

عرضه پول M3

0 2019 03 11798 3606 : 11889 ماهیانه MGA - میلیارد

موازنه تجاری

-426616.00 2019 03 -207624 -772177 : 177517 ماهیانه میلیون -

مخارج نظامی

0 2018 12 66.9 42.8 : 133 سالیانه

نرخ تورم

0 2019 09 0.4 -3.8 : 7.9 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.00 2018 12 4.2 -12.7 : 9.85 سالیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2019 12 20 20 : 21 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

20.00 2018 12 20 20 : 30 سالیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

20.00 2018 12 20 20 : 30 سالیانه ٪

نرخ تورم

5.30 2019 09 5.5 -8.5 : 30.4 ماهیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی

19.00 2019 12 19 19 : 20 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

1.00 2019 12 1 1 : 2 سالیانه ٪

نرخ بهره

9.50 2019 10 9.5 7 : 33 روزانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

18.00 2019 12 18 18 : 18 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

13.00 2019 06 13 8 : 24 ماهیانه ٪

نرخ بیکاری

1.70 2018 12 1.7 0.6 : 5.8 سالیانه ٪

ورود توریست

0 2019 03 3578 2310 : 42471 ماهیانه

واردات

0 2019 03 440149 253874 : 1386304 ماهیانه میلیون -

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 351100 351100 : 351100 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

672000.00 2018 12 672000 672000 : 672000 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -2.90 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 39 39 39 40 39 ٪
پول 3708.50 3714 3738 3763 3689 3813
تولید ناخالص داخلی سرانه 432.70 440 440 440 430 440 USD
تولید ناخالص داخلی 12.10 13.2 13.2 13.2 12.8 13.2 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1452.60 2020 2020 2020 1951 2020 USD
تورم مواد غذایی 4.50 5.2 5.3 5.4 5 5.7 ٪
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -3.9 -3.9 -3.9 -2.8 -3.9 ٪
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 324900.00 376500 376500 376500 376500 380000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 829600.00 820000 820000 820000 820000 830000
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.80 123 123 123 123 130
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125.40 130 131 132 127 134 نقاط شاخص
موازنه تجاری -426616.00 -317278 -317278 -317278 -317278 -317269 میلیون -
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 5.2 5.2 5.2 5.4 5.2 ٪
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 ٪
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20 ٪
نرخ تورم 5.30 5.3 5.4 5.4 5.4 5.7 ٪
نرخ تامین اجتماعی 19.00 19 19 19 19 19 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00 1 1 1 1 1 ٪
نرخ بهره 9.50 9 9 9 9 8.5 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ بهره سپرده 13.00 11.5 12.5 12.5 12 11.5 ٪
نرخ بیکاری 1.70 2 2 2 1.8 2 ٪
هزینه زندگی خانواده 672000.00 672000 672000 672000 672000 593900