شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لسوتو لسوتو
لسوتو

لسوتو

لسوتو با نام رسمی پادشاهی لسوتو (به انگلیسی: Kingdom of Lesotho) کشوری است واقع در جنوب آفریقا. لسوتو کشوری محصور در خشکی است که هیچ مرز آبی ندارد. همچنین لسوتو کشوری محیطی است که غیر از آفریقای جنوبی با هیچ کشور دیگری مرز مشترک ندارد. پایتخت آن شهر ماسرو است. زبان رسمی کشور، سسوتو و زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم، به‌طور گسترده‌ای در بازرگانی و مراکز آموزشی-تحصیلی کاربرد دارد.

LSL/USD

0.0671
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:56:07
0 (3.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.75%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی لسوتو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/LSL Ask 16.4504 - 16.4333 16.4651 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۱۵
GBP/LSL Ask 19.1411 - 19.1411 19.1411 0.19 1.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۶
LSL/GBP Ask 0.0522 - 0.0522 0.0522 0.00 0.96% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۶
ZAR/LSL Ask 0.9995 - 0.9995 0.9995 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۶
دلار / لسوتو لوتی 14.9075 14.9095 14.8963 14.9235 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۳۵

شاخص‌های اقتصادی لسوتو + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 07 125 96.44 : 125 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 106 100 : 143 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 8572 254 : 40838 سه ماهه IP

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-3.70 2018 12 -4 -9.5 : 11.6 سالیانه ٪

بدهی خارجی

0 2019 03 12002 3933 : 12400 سه ماهه میلیون - LSL

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

46.30 2017 12 42.08 36.9 : 88.66 سالیانه ٪

پول

14.88 2019 11 14.85 6.52 : 16.94 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2864.90 2018 12 2846 1299 : 2936 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه

1401.60 2018 12 1392 259 : 1436 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

2.79 2018 12 2.58 0.03 : 2.79 سالیانه USD - میلیارد

تورم مواد غذایی

6.60 2019 07 6.7 0.67 : 18.72 ماهیانه ٪

جمعیت

2.11 2018 12 2.09 0.84 : 2.11 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-0.30 2018 12 -6.2 -39.67 : 14.65 سالیانه ٪

حساب جاری

0 2019 03 115 -1748 : 1225 سه ماهه LSL - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2018 12 74 55 : 92 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 130 101 : 137 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 9368 127 : 9368 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

110.16 2019 07 111 93.8 : 129 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2018 12 42 32 : 49 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2017 12 0.38 0 : 1.47 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 42.32 3.19 : 42.9 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2019 07 114 50.89 : 114 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

0 2019 03 4254 477 : 4254 سه ماهه LSL - میلیون

عرضه پول M2

0 2019 06 13135 2191 : 13401 سه ماهه میلیون - LSL

عرضه پول M0

0 2019 06 7047 702 : 7361 سه ماهه میلیون - LSL

عرضه پول M1

0 2019 06 6088 1396 : 6573 سه ماهه میلیون - LSL

موازنه تجاری

-2356.73 2019 03 -2117 -3385 : -747 سه ماهه LSL - میلیون

مخارج نظامی

0 2018 12 52.6 7.2 : 56.6 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.20 2018 12 -0.9 -13.51 : 26.4 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

25.00 2018 12 25 25 : 35 سالیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2018 12 30 30 : 35 سالیانه ٪

نرخ تورم

5.10 2019 09 5.2 2 : 35.14 ماهیانه ٪

نرخ بهره

6.50 2019 09 6.5 5.18 : 20.42 روزانه ٪

نرخ بهره سپرده

4.43 2019 06 4.34 2.34 : 13.34 ماهیانه ٪

نرخ بیکاری

0 2018 12 23.61 22.96 : 44.16 سالیانه ٪

واردات

0 2019 03 6371 1337 : 6456 سه ماهه LSL - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -3.70 -2.7 -2.7 -2.7 -3.2 -2.7 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.30 48 48 48 44.2 48 ٪
پول 14.88 15.45 15.62 15.8 15.27 16.17
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2864.90 2951 2951 2951 2890 2951 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 1401.60 1500 1500 1500 1440 1500 USD
تولید ناخالص داخلی 2.79 2.85 2.85 2.85 2.73 2.85 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 6.60 5.8 5.6 5.8 6 5.8 ٪
جمعیت 2.11 2.14 2.14 2.14 2.13 2.13 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -1 -1 -1 -0.8 -1 ٪
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.16 119 114 116 117 125
موازنه تجاری -2356.73 -2410 -2410 -2436 -2410 -2397 LSL - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.7 1.7 1.7 2.7 1.7 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ تورم 5.10 5 4.8 4.8 5.2 5 ٪
نرخ بهره 6.50 6 6 5.75 6.25 5.5 ٪
نرخ بهره سپرده 4.43 2.6 4.09 4.09 2.6 2.6 ٪