شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کویت کویت
کویت

کویت

کُویت با نام رسمی دولت کویت کشوری در غرب آسیا است. کویت با کشورهای عراق و عربستان سعودی دارای مرزهای خاکی و با ایران از راه خلیج فارس دارای مرزهای آبی است. پایتخت آن، شهر کویت می‌باشد. زبان رسمی این کشور عربی و واحد پول آن دینار کویت است. جمعیت کویت در سال ۲۰۱۴ میلادی ۴٫۱ میلیون نفر بود که ۱٫۲ میلیون نفر آنان شهروند کویت و ۲٫۸ میلیون نفر خارجی در کویت زندگی می‌کردند. از میان همه ساکنان کویت ۶۰ درصد عرب هستند (کویتی‌ها و شهروندان دیگر کشورهای عربی). نزدیک به ۳۸ درصد از ساکنان کویت نیز از تبار آسیایی هستند. دین بیشتر شهروندان کویت اسلام است. در مورد پیروان مذاهب اسلامی در کویت آماری رسمی وجود ندارد اما برآورد می‌شود که ۷۰ درصد از شهروندان کویتی سنی و ۳۰ درصد شیعه هستند.میدان نفت بورگان در جنوب خاوری کشور کویت دومین میدان بزرگ خشکی در جهان است که بخش بزرگ تولید نفت این کشور را تأمین می‌کند. بخشی از تولیدات کشور کویت نیز از ذخائر هیدرکربوری موجود در ناحیه بی‌طرف تأمین می‌شود که سازمان‌های مشترک فرآورشی با کشور عربستان دارد. کویت در نظر دارد تا سال ۲۰۲۰ گنجایش تولید خود را به چهار میلیون بشکه افزایش دهد و این میزان را تا سال ۲۰۳۰ نگهدارد.

دینار کویت / دلار

3.2974
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 03:15:13
0 (0.13%)
تغییر ۳ ماهه
1 (31.03%)
تغییر ۶ ماهه
1 (31.03%)
نوسان سالیانه
 • نرخ فعلی : 5717.33
 • بالاترین قیمت روز : 5717.33
 • پایین ترین قیمت روز : 5717.33
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 5717.33
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 0.30
 • بالاترین قیمت روز : 0.30
 • پایین ترین قیمت روز : 0.30
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.30
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 10 (KWD)
 • بالاترین قیمت روز : 10
 • پایین ترین قیمت روز : 10
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ آبان
 • نرخ روز گذشته : 10
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 15 (KWD)
 • بالاترین قیمت روز : 15
 • پایین ترین قیمت روز : 15
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷ مهر
 • نرخ روز گذشته : 15
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KWD/JPY Ask 358.98 - 358.97 359.04 0.07 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۱۵
KWD/TRY Ask 19.0052 - 19.0042 19.0177 0.03 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۱۵
SGD/KWD Ask 0.2235 - 0.2234 0.2235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۱۵
KWD/SGD Ask 4.4792 - 4.4789 4.4805 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۱۵
CAD/KWD Ask 0.2298 - 0.2298 0.23 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۱۵

شاخص های بورس کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kuwait Parallel Market 5725.31 - 5725.31 5725.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۷:۳۲
Kuwait Main 6234.5 - 6234.5 6234.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۳:۰۲
KSX 15 4761.99 - 4761.99 4761.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
HAREL TLB SK301 376.87 - 376.87 376.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
National Bank Of Kuwait Sak 962 - 962 962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
Kuwait Finance House 680 - 680 680 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
Mobile Telecom 566 - 566 566 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
Boubyan Bank K.S.C 557 - 557 557 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
Agility Public Warehousing 744 - 744 744 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱

شاخص‌های اقتصادی کویت + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 135358 69969 : 990909 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 97 52 : 104 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

14.80 2018 12 20.7 1.09 : 151 سالیانه ٪

بودجه دولت

11.40 2018 12 6.6 -151 : 43.3 سالیانه ٪

بازار سهام

5717.33 2019 10 5730 4718 : 6155 روزانه

پول

0.30 2019 11 0.3 0.26 : 0.32 روزانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

9715.60 2019 06 9839 572 : 19956 سه ماهه KWD - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه

33537.90 2018 12 33790 33538 : 49577 سالیانه USD

تولید نفت خام

2650.00 2019 09 2605 0 : 3768 ماهیانه BBL/D/1K

تولید ناخالص داخلی

141.68 2018 12 120 1.83 : 174 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

65515.40 2018 12 66009 65515 : 96847 سالیانه USD

تورم مواد غذایی

1.76 2019 09 1.1 -1.6 : 14.2 ماهیانه ٪

ترازنامه بانک

0 2019 09 69152 9942 : 69891 ماهیانه KWD - میلیون

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 09 11066 1046 : 11383 ماهیانه KWD - میلیون

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

10541.90 2017 12 9045 96 : 10542 سالیانه KWD - میلیون

جمعیت

0 2018 12 4.1 0.26 : 4.6 سالیانه میلیون

حواله

0 2019 06 948 943 : 1326 سه ماهه KWD - میلیون

حساب جاری

0 2019 03 1831 -908 : 18142 سه ماهه KWD - میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

12.70 2018 12 5.9 -242 : 54.57 سالیانه ٪

خطوط نفت خام

0 2019 10 34 1 : 47 ماهیانه

درآمد گردشگری

0 2017 12 831 286 : 931 سالیانه USD - میلیون

ذخایر طلا

0 2019 12 78.97 78.72 : 80.51 سه ماهه تن

ذخایر ارزی

0 2018 12 -610 -1159 : 826 سالیانه KWD - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2018 12 85 35 : 85 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 54 30 : 56 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 9026 1026 : 9026 سه ماهه KBps

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 03 -29 -29 : 721 سه ماهه KWD - میلیون

شاخص فساد مالی

0 2018 12 39 39 : 53 سالیانه امتیاز

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

125.30 2019 09 125 102 : 125 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 62.14 4.5 : 65.1 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2017 12 3.8 0 : 4.45 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

115.00 2019 09 115 65.3 : 115 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

0 2019 06 4946 648 : 8855 سه ماهه KWD - میلیون

عرضه پول M3

0 2019 09 37788 6516 : 39000 ماهیانه KWD - میلیون

عرضه پول M2

0 2019 09 37788 6378 : 39000 ماهیانه KWD - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 09 10762 1042 : 11418 ماهیانه KWD - میلیون

قیمت گازوئیل

0.28 2019 10 0.28 0.17 : 0.28 ماهیانه USD / لیتر

قیمت تولید

137.50 2019 09 137 80.4 : 138 ماهیانه نقاط شاخص

گردش سرمایه

0 2018 12 5158 -22337 : 21172 سالیانه KWD - میلیون

میزان رشد وام

0 2019 09 4.7 0.6 : 43.8 ماهیانه ٪

مخارج نظامی

0 2018 12 6765 611 : 24808 سالیانه

موازنه تجاری

2672.80 2019 06 2384 25.3 : 7066 سه ماهه KWD - میلیون

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

0.40 2019 06 0.9 -20.62 : 33.99 سه ماهه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-1.30 2019 06 -2.7 -5.1 : 13.5 سه ماهه ٪

نرخ تورم

0 2019 09 0.2 -0.8 : 2.2 ماهیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2018 12 0 0 : 0 سالیانه ٪

نرخ تورم

1.70 2019 09 1.2 -1.15 : 11.7 ماهیانه ٪

نرخ وام بانکی

4.84 2019 06 4.83 4.34 : 9.1 سه ماهه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2018 12 74.9 74.8 : 75.8 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

15.00 2018 12 15 15 : 55 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

1.70 2018 12 1.6 1.6 : 9.21 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

10.50 2019 12 10.5 5 : 10.5 سالیانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

11.50 2019 12 11.5 10.5 : 11.5 سالیانه ٪

نرخ بهره بین بانکی

1.56 2019 11 1.56 0.63 : 11.95 روزانه ٪

نرخ بهره

2.75 2019 10 3 2 : 7.25 روزانه ٪

نرخ بهره معکوس

0 2019 10 2.5 0.75 : 5.87 ماهیانه

نرخ تامین اجتماعی

22.00 2019 12 22 15.5 : 22 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

2.06 2018 12 2.08 0.5 : 3.6 سالیانه ٪

واردات

0 2019 06 2562 440 : 2807 سه ماهه KWD - میلیون

ورود توریست

0 2016 12 6941 3899 : 8599 سالیانه هزار

وام به بخش خصوصی

0 2019 09 39784 1456 : 40020 ماهیانه KWD - میلیون

هزینه های دولت

9114.90 2017 12 8688 102 : 9115 سالیانه KWD - میلیون

هزینه های مصرف کننده

15760.50 2017 12 15169 198 : 15760 سالیانه KWD - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.80 25 27 27 25 27 ٪
بودجه دولت 11.40 9.6 7.5 7.5 9.6 7.5 ٪
بازار سهام 5717.33 6322 6322 6322 6322 6221
پول 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.36
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9715.60 10144 9988 9997 10191 10527 KWD - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 33537.90 34777 35000 35000 34777 35000 USD
تولید نفت خام 2650.00 2550 2500 2550 2650 2450 BBL/D/1K
تولید ناخالص داخلی 141.68 140 142 142 140 142 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65515.40 69651 70000 70000 69651 70000 USD
تورم مواد غذایی 1.76 2 2.5 2.5 2 3 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10541.90 10869 10837 10848 10626 10977 KWD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.70 10.8 9 9 10.8 9 ٪
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125.30 124 128 128 123 127
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.00 116 117 117 116 119 نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 0.28 0.24 0.23 0.23 0.25 0.21 USD / لیتر
قیمت تولید 137.50 135 135 135 135 135 نقاط شاخص
موازنه تجاری 2672.80 2512 2512 2512 2512 2411 KWD - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 3.1 2.8 2.9 0.8 3.3 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.30 2 2.3 2.7 -0.5 2.5 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0 ٪
نرخ تورم 1.70 2 2.2 2.5 2 3 ٪
نرخ وام بانکی 4.84 5.08 5.08 5.08 4.83 5.08 ٪
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ بهره سپرده 1.70 1.95 1.95 1.95 1.7 1.95 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 ٪
نرخ بهره بین بانکی 1.56 1.81 1.81 1.81 1.56 1.81 ٪
نرخ بهره 2.75 3 3 3 2.75 3 ٪
نرخ تامین اجتماعی 22.00 22 22 22 22 22 ٪
نرخ بیکاری 2.06 2.1 2.3 2.3 2.1 2.3 ٪
هزینه های دولت 9114.90 9397 9370 9379 9188 9491 KWD - میلیون
هزینه های مصرف کننده 15760.50 16249 16202 16218 15887 16411 KWD - میلیون