شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
گینه استوایی گینه استوایی
گینه استوایی
گینه استوایی
گینه استوایی با نام رسمی جمهوری گینه استوایی در غرب قاره آفریقا کنار خلیج بیافرا، بین کامرون و گابون واقع است و وسعت آن ۲۸٬۰۵۱ کیلومتر مربع است. پایتخت این کشور مالابو است. اسپانیایی زبان رسمی گینه استوایی هست. واحد پول این کشور فرانک سی‌اف‌ای است. گینه استوایی از اواسط دهه ۱۹۹۰ به یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت خام در آفریقای جنوب صحرا تبدیل شده‌است. این کشور که تنها ۶۲۲ هزار نفر (برآورد ۲۰۱۲) جمعیت دارد از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی ثروتمندترین کشور آفریقاست و در رتبه ۶۹ دنیا قرار می‌گیرد. اما توزیع ثروت بسیار نامتوازن صورت گرفته‌است و عده کمی از مردم از درآمد نفتی بهره‌مند شده‌اند. این کشور از نظر شاخص توسعه انسانی در رتبه ۱۴۴ دنیا قرار گرفته و به گفته سازمان ملل بیش از نیمی از جمعیت آن به آب سالم دسترسی ندارند و ۲۰ درصد کودگان پیش از رسیدن به ۵ سالگی می‌میرند. حکومت گینه استوایی همواره در گزارش‌های حقوق بشری سازمان‌های مختلف بین‌المللی یکی از بدترین کشورها معرفی شده‌است. گزارشگران بدون مرز، تئودور اوبیانگ رئیس‌جمهور این کشور از سال ۱۹۷۹ تاکنون را یکی از «شکارچیان آزادی رسانه‌ها» معرفی کرده‌است. قاچاق انسان هم یکی از معضلات مهم این کشور است. گزارش سال ۲۰۱۲ سازمان ملل در مورد قاچاق انسان بیان می‌دارد که «گینه استوایی یکی از منابع و مقاصد قاچاق زنان و کودگان برای روسپی‌گری و کار اجباری است» و دولت این کشو... [ادامه]

شاخص‌های اقتصادی گینه استوایی + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 1625 1074 : 2730 سه ماهه IP
آسانی کسب و کار 0 2018 12 173 155 : 178 سالیانه
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت -0.90 2018 12 -2.9 -8.6 : 26.2 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.80 2017 12 38.4 0.5 : 261 سالیانه ٪
پول 598.10 2019 10 590 407 : 795 روزانه
تولید نفت خام 0 2019 06 146 2.6 : 393 ماهیانه BBL/D/1K
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20864.60 2018 12 22299 976 : 40368 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 10602.30 2018 12 11331 496 : 20513 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 13.32 2018 12 12.29 0.01 : 22.39 سالیانه USD - میلیارد
جمعیت 0 2018 12 1.26 0.24 : 1.31 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50 2017 12 -11.6 -113 : 27.4 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2017 12 -864 -1497 : 722 سالیانه CFA - فرانک - میلیارد
رتبه فساد مالی 0 2018 12 171 151 : 172 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 1430 88.6 : 1642 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 17 16 : 21 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 0 0 : 1.81 سالیانه
عرضه پول M0 0 2019 07 148367 134884 : 274794 ماهیانه CFA Franc Millions
عرضه پول M2 0 2019 07 1093411 1056956 : 1881332 ماهیانه CFA Franc Millions
عرضه پول M1 0 2019 07 844110 794303 : 1660994 ماهیانه CFA Franc Millions
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.90 2018 12 -2.9 -9.1 : 95.26 سالیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 15.00 2018 12 15 15 : 15 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 35.00 2018 12 35 25 : 35 سالیانه ٪
نرخ تورم 0 2018 12 0.7 -17.6 : 83.9 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 2018 12 35 35 : 35 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 6.90 2017 12 6.2 1.3 : 6.9 سالیانه ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 2019 12 21.5 21.5 : 21.5 سالیانه ٪
نرخ بهره 3.50 2019 09 3.5 2.45 : 4.25 روزانه ٪
نرخ بهره سپرده 2.45 2017 12 2.45 2.45 : 8.25 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی 26.00 2019 12 26 26 : 26 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.50 2019 12 4.5 4.5 : 4.5 سالیانه ٪
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -0.90 2.2 2.2 2.2 2 2.2 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.80 48 48 48 55 48 ٪
پول 598.10 630 636 642 624 654
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20864.60 19100 19100 19100 18900 19100 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 10602.30 10550 10550 10550 10400 10550 USD
تولید ناخالص داخلی 13.32 14.1 14.1 14.1 13.7 14.1 USD - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50 -6 -6 -6 -5 -6 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.90 -2.6 -2.6 -2.6 -3 -2.6 ٪
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 ٪
نرخ بیکاری 6.90 6.5 6.5 6.5 7 6.5 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 ٪
نرخ بهره 3.50 3 3 3 3 3 ٪
نرخ بهره سپرده 2.45 1.9 1.95 1.95 1.9 1.9 ٪
نرخ تامین اجتماعی 26.00 26 26 26 26 26 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 ٪