شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
گرانادا گرانادا
گرانادا
گرانادا
گرنادا کشوری جزیره‌ای است در شرق دریای کارائیب.پایتخت آن سینت‌جورجس است.

شاخص‌های اقتصادی گرانادا + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 15387 5400 : 15957 سه ماهه IP
آسانی کسب و کار 0 2018 12 142 68 : 147 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه 9205.70 2018 12 8828 2944 : 9206 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13970.50 2018 12 13397 6995 : 13970 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 1.21 2018 12 1.13 0.07 : 1.21 سالیانه USD - میلیارد
رتبه فساد مالی 0 2018 12 52 46 : 79 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 5207 1399 : 5700 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 52 34 : 56 سالیانه امتیاز
نرخ مالیات بر فروش 15.00 2019 12 15 10 : 15 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 1.45 2017 12 1.54 1.45 : 7.5 سالیانه ٪
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه 9205.70 9900 9900 9900 9400 9900 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13970.50 15000 15000 15000 14500 15000 USD
تولید ناخالص داخلی 1.21 1.25 1.25 1.25 1.2 1.25 USD - میلیارد
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ بهره سپرده 1.45 1 1 1 1.2 1 ٪